Kamu İhale Kurumunun Mart/2013'de yayımladığı Kamu Alımları İzleme Raporunda 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelere İlişkin istatistiksel sonuçları rapor halinde sunmuştur. Buna göre 2012 yılında idareler tarafından 127.701 ihale yapılmış, bu ihalelerin 94.173'üKanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında gerçekleştirilirken, 33.440'ı istisna kapsamında, 88'i ise kapsam dışında gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplam kamu alımları tutarı 94.398.722.000 TL'dir. Bu tutarın 76.634.709.000 TL'si (%81,18i) Kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında yapılan alımlara ait olurken, 7.121.725.000 TL'si istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin, 10.554.256.000 TL'si ise doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin, 88.033.000TL'si ise kapsam dışındaki alımlara ilişkindir.

2012 yılındaki Kurul tarafından alman 5.111 adet uyuşmazlık kararı alınmış, ihale türlerine göre, 5.111 adet uyuşmazlık kararının %54,43'ü hizmet alımlarına, %17,12'si mal alımlarına, %28,45'i ise yapım işlerine ilişkindir. 5.111 adet incelemenin %52,22'si başvurunun uygun bulunmadığı yönünde karar alınarak, %9,06'sı ihalenin iptal edilmesi yönünde karar alınarak, %31,42'si ihaleye ilişkin düzeltici işlem yapılması yönünde karar alınarak, %2,05'i ise ka¬rar verilmesine yer olmadığı kararı alınarak sonuçlandırılmıştır.

Yukarıdaki istatistiki verilerden de anlaşılacağı üzere idareler tarafından yapılan ihalelerin çoğunluğunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapıldığı, bunun yanında bir kısım ihalelerin uyuşmazlık kararları ile sonuçlandırıldığı görülmektedir. Kitabımızın amacı, Kanunda tereddüt doğuracak hususların gerek ikincil mevzuatla beraber gerekse emsal olabilecek güncel kamu ihale uyuşmazlık kararlan ile değerlendirerek ortadan kaldırmaktır. Bunun yanında 13/04/2013 tarih ve 28617 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ile revize edilmiştir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786055118297
Yayın Tarihi :2013-07-30
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :1184
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Yasin Özkan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler