Elinizdeki Aile Hukuku Kitabı'nın 6. Basısı yapılmadan önce, gözden geçirilmiş , müftülere nikah me'muru yetkisi verilmesi gibi yenilikler değerlendirilmiş, dizgi yanlışları giderilmeye çalışılmıştır. Sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını ümid ve temenni ederiz.(SUNUŞTAN)İÇİNDEKİLERBirinci Bölüm

AİLE HUKUKU

§1. GİRİŞ

I. Aile Kavramı

II. Aile Hukuku Kavramı

III. Türk Aile Hukuku'nun Gelişim Sürecine Kısa Bir Bakış

IV. Aile Hukuku Kaynakçasına Genel Bakış

V. Aile Hukuku'na Hakim Temel İlkeler

§2. NİŞANLANMA

I. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği

II. Nişanlanma Sözleşmesinin Geçerlik Şartları

III. Nişanlanma Sözleşmesinin Hükümleri

IV. Nişanlanma Sözleşmesinin Meydana Getirdiği Nişanlılık Durumunun Sona Ermesi

V. Nişanlılık Durumunun Sona Ermesi Dolayısı ile Söz Konusu Olabilecek Talepler

§3. EVLENME SÖZLEŞMESİ VE KURUCU UNSURLARI

I. Evlenme Sözleşmesi Hakkında Genel Açıklama

II. Evlenme (Nikah) Sözleşmesinin Kurucu Unsurları

III. Yokevliliklere Evli Gibi Birlikte Yaşama (Fiili Evlilik) Olarak Bazı Sonuçlar Bağlanabilir mi?

§4. EVLENME EHLİYETİ VE EVLENME ENGELLERİ

I. Evlenme Ehliyeti

II. Evlenme Engelleri

§5. EVLENME BAŞVURUSU, EVLENME İZNİ BELGESİ, EVLENME TÖRENİ

I. Genel Açıklama

II. Evlenme Başvurusu ve Evlenme İzni Belgesi Alınması

III. Evlenme Töreni

IV. Dini Tören

§6. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ

I. Genel Açıklama

II. Mutlak Butlan Yaptırımı

III. Nisbi Butlan Sebepleri ve Nisbi Butlan Yaptırımının Özellikleri

§7. EVLİLİK BİRLİĞİNİN HÜKÜMLERİ

I. Genel açıklama

II. Konutun Seçimi ve Aile Konutu Üzerindeki İşlemler

III. Kadının Soyadı

IV. Evlilik Birliğinin Temsili

V. Eşlerin Meslek ve İşi (TMK. 192)

VI. Eşlerin Hukuki İşlemleri (TMK. 193)

VII. Evlilik Birliğinin Kurulmasının Doğurduğu Genel Sonuçlar

§8. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUMA TEDBİRLERİ

I. Genel Açıklama

II. Özel Koruma Önlemleri (Tedbirleri)

III. Önlemler Konusunda Yetkili (Aile) Mahkemesi

IV. Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

V. Önceki MK'da Yer Alıp da TMK'da Yer Verilmeyen Tedbirler

§9. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

I. Genel Açıklama

II. Seçimlik Mal Rejimleri

III. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma (TMK. 218244)

IV. Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye, katılma alacağı ve katkı payının belirlenmesi

§10. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ VE ÖZELLİKLE BOŞANMA

I. Genel Açıklama

II. Boşanma Sebeplerine Genel Bakış

III. Boşanma Sebeplerinin Gerçekleşme Şartları

IV. Özel ve Genel Boşanma Sebepleri İlişkisi

V. Boşanma Davasında Usul Kuralları

VI. Ayrılık Kurumu

VII. Boşanmanın Sonuçları

VIII. Boşanmanın Yan Sonuçları Arasında: Bir Eşin Diğer Eşe İleri Sürebileceği Talepler

IX. Evlilik Birliğinin Üçüncü Kişi Tarafından İhlaliİkinci Bölüm

SOYBAĞI HUKUKU

§11. KAVRAM VE SOYBAĞI TÜRLERİ

I. Kavram ve Terim

II. Soybağının Türleri

III. Soybağının Hükümleri

§12. SOYBAĞININ REDDİ

I. Soybağının Reddi Davası

II. Soybağının Reddi Davasında İsbat (Kanıtlama)

§13. BABAYA SOYBAĞININ SONRADAN EVLENMEYLE KURULMASI

I. Genel Açıklama

II. Sonradan Evlenme Yoluyla Soybağı Kurulmasına itiraz Davası

§14. BABAYA SOYBAĞININ EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞU TANIMAYLA KURULMASI

I. Genel Açıklama Tanımanın Hukuki Niteliği

II. Tanımanın iptali Davası

§15. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUĞUN BABALIK HÜKMÜYLE BABAYA BAĞLANMASI

I. Genel Açıklama

II. Babalık Davasının Niteliği ve Özellikleri

III. Babalık Hükmünün Sonuçları

§16. EVLAT EDİNMEDEN DOĞAN SOYBAĞI İLİŞKİSİ

I. Genel Açıklama

II. Evlat Edinmenin Hukuki Niteliği

III. Bu Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Tertiplere Araç Kılınmaması Gereği

IV. Evlat edinen ve edinilende aranan şartlar

V. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması:

VI. Evlatlık İlişkisinin Hükümleri

§17. VELAYET

I. Genel Açıklama

II. VELAYET HAKKININ KULLANILMASI

III. VELAYET HAKKININ KAPSAMI

IV. ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞININ ANA VE BABASINA KARŞI KORUNMASI

V. VELAYET HAKKININ SONA ERMESİ

§18. AİLE TOPLULUĞU

I. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EV DÜZENİ

§19. AİLE MALLARI

§20. VESAYET

I. KISITLAMA SEBEPLERİ

§21. KAYYIMLIK

§22. YASAL DANIŞMANLIK

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786051526928
Yayın Tarihi :2018-02-23
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :6.Baskı
Sayfa Sayısı :222
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Hüseyin Hatemî;Burcu Kalkan Oğuztürk
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler