Bu kitabın amacı, Avrupa Birliği (AB) hukuku uyarınca kamu ihalesi alanında üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerinin haiz olması gereken temel gereklilikleri ortaya koymaktır. AB üyesi ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinde bulunması gereken bu gereklilikler Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın (ABİHA) temel ilkeleri ile AB kamu ihale yönergelerinde belirlenmiştir. Üye devletlerdeki kamu ihalesi sistemine yönelik yasal çerçevenin ABİHA'nın temel ilkeleri ve AB kamu ihale yönergeleriyle uyumlu olması gerekir.
ABİHA'nın bazı temel ilkeleri kamu ihale mevzuatına ilişkin temel çerçeveyi belirler ve genel olarak ihaleyi gerçekleştiren idarelerin ihale sürecindeki işlemlerine tatbik edilir. İdareler eşik değerlerin altında kalan ihaleler de dâhil olmak üzere bütün kamu ihalelerinde bu temel ilkeleri gözetmelidir.
Kitapta öncelikle AB kamu ihalesi kurallarının yasal geçmişi hakkında bilgi verilmiştir. Kitapta, yukarıda da ifade edildiği üzere, ABİHA'nın genel ilkeleri ile 2014/24/EU ve 2014/25/EU ile 2009/81/EC sayılı kamu ihale yönergelerinin temel kuralları incelenmiştir. AB kamu ihalesi hukukunun bir parçası olması hasebiyle Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması'nın analizi de yapılmıştır. Bunu müteakiben, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) içtihatları ile 89/665/EC sayılı kamu ihale yönergesinin temel kurallarından oluşan AB kamu ihalesi yargılama usul hukukuna ilişkin genel ilkeler ile 89/665/EEC sayılı kamu ihale yönergesi de analiz edilmiştir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
- Avrupa Birliği ve Kamu Alımları Alanı
- AB Kamu İhalesi Maddi Hukukuna Ait Temel İlkeler
- AB Kamu İhale Kurallarının Etkili Uygulanması
- Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması ve Avrupa Birliği

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9789750235115
Yayın Tarihi :2015-10-01
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :495
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :165 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Servet Alyanak
İlgili Eserler