Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU

- Ceza Muhakemesinde Soruşturma Aşaması

- Soruşturma Aşamasının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar İle Sonuçlandırılması

- Soruşturma Aşamasının Kamu Davası Açılması Yoluyla SonuçlandırılmasıİÇİNDEKİLERKISALTMALAR.. V

ÖNSÖZ.. VII

İÇİNDEKİLER.. 1

GİRİŞ. 7BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA AŞAMASII. GENEL OLARAK SORUŞTURMA AŞAMASI. 11

A. Soruşturma Aşaması Kavramı. 11

B. 1412 Sayılı Kanun İle 5271 Sayılı Kanun'da Soruşturma Aşaması. 13

1. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda Soruşturma Aşaması 13

a. 16.06.1936 Tarihli ve 3006 Sayılı Kanun İle Meydana Gelen Değişiklikler 15

b. 15.03.1973 Tarihli ve 1696 Sayılı Kanun İle Meydana Gelen Değişiklikler 16

c. 04.06.1985 Tarihli ve 3206 Sayılı Kanun İle Meydana Gelen Değişiklikler 18

d. 01.12.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun İle Meydana Gelen Değişiklikler 20

2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Soruşturma Aşaması 21

C. Soruşturma Aşamasının Amacı ve Önemi 24

II. SORUŞTURMA AŞAMASININ SÜRELERİ VE SORUŞTURMA AŞAMASINA HAKİM OLAN İLKELER 27

A. Soruşturma Aşamasının Süjeleri ve Soruşturma Aşamasındaki Görevleri 27

1. Hakim... 27

a. Özgürlüklerin Korunması ve Koruma Tedbirleri İle İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılması 32

b. Cumhuriyet Savcısının Yerine Geçerek Soruşturma İşlemlerini Yapmak. 33

c. İtirazları İncelemek. 35

2. Savcı ve Adli Kolluk Görevlileri 37

a. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 38

b. Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Yetkileri 46

3. Şüpheli ve Müdafi 52

a. Şüpheli 54

b. Müdafi 64

4. Suçtan Zarar Gören, Mağdur, Müşteki, Vekili 73

a. Suçtan Zarar Gören. 74

b. Mağdur 76

c. Müşteki (Şikayetçi) 76

d. Vekil 76

5. Yasal Temsilci ve Eş. 77

B. Soruşturma Aşamasına Hakim Olan İlkeler 77

1. Genel Olarak. 77

2. Yazılılık İlkesi 78

3. Gizlilik İlkesi 79

4. Dağınıklılık İlkesi 82

5. Kurala Bağlı Olmama İlkesi 83

6. Araştırmanın Mecburiliği İlkesi 84

III. SORUŞTURMA AŞAMASININ BAŞLAMASI, YÜRÜYÜŞÜ VE GENEL OLARAK SONUÇLANDIRILMASI 85

A. Soruşturma Aşamasının Başlaması. 85

1. Genel Olarak. 85

2. Re'sen Başlaması 87

3. Şikayet Yolu İle Başlaması 87

4. İhbar Yolu İle Başlaması 90

5. Diğer Kanunlara Göre Soruşturmanın Başlaması 93

B. Soruşturma Aşamasının Yürüyüşü.. 94

C. Soruşturma Aşamasının Genel Olarak Sonuçlandırılması. 95İKİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA AŞAMASININ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR İLE SONUÇLANDIRILMASII. GENEL OLARAK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR

KARAR.. 97

A. Kavram.... 97

B. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Hukuki Niteliği 99

C. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti ve Maslahata Uygunluk İlkesi

Çerçevesinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar. 100

II. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER 104

A. Genel Olarak.. 104

B. Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 105

C. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması. 108

1. Şikayet 110

2. Talep. 110

3. İzin. 112

4. Aynı Dava Bulunmaması 114

5. Kamu Davasını Açma Süresi 115

6. Şüphelinin Ölümü. 116

7. Af. 116

D. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisini Kullanması. 117

1. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi Kullanımına İlişkin Hukuki Düzenleme 117

2. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi Kullandığı Haller 120

a. Etkin Pişmanlık Hali 120

b. Şahsi Cezasızlık Sebebi 123

c. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 125

3. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisini Kullanması Halinde Verilebilecek Kararlar ve Başvuru Yolları 132

a. Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Sebebi Halinde Verilebilecek Kararlar ve Başvurulabilecek Kanun Yolu Bulunmaması Sorunu. 132

b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Neticeleri ve Karara Karşı Başvuru Yolları 133

E. Önödeme veya Uzlaşma Yoluna Başvurulması. 134

1. Genel Olarak. 134

2. Önödeme. 136

3. Uzlaşma. 142

III. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARDAN

SONRA AYNI FİİL İLE İLGİLİ OLARAK KAMU DAVASI AÇILABİLMESİ. 151

A. Genel Olarak.. 151

B. Yeni Delilin Mevcut Olması. 152

C. Sulh Ceza Hakimliğinin Kararı. 153

IV. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK YOLLAR 156

A. Genel Olarak.. 156

B. Kovuşturma Davası. 159

1. Kovuşturma Davasını Açabilecek Olanlar 159

2. Kovuşturma Davasının Usulü. 163

a. Süre. 163

b. Şekil 164

c. İncelenmesi Usulü. 164

3. Kovuşturma Davasının Neticesi 166

a. Kovuşturma Davası Neticesinde Verilebilecek Kararlar 166

aa. Genel Olarak. 166

bb. Kovuşturma Davasının Kabulü. 167

cc. Kovuşturma Davasının Reddi 169

dd. Soruşturmanın Genişletilmesi 171

b. Kovuşturma Davası Neticesinde Verilen Kararın Hukuki Niteliği 173

c. Kovuşturma Davası Neticesinde Verilen Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar 174

C. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Başvurulabilecek Diğer

Yollar. 175

1. Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başvuru. 175

2. Adalet Bakanlığı'na Başvuru. 176ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUŞTURMA AŞAMASININ KAMU DAVASI AÇILMASI YOLUYLA SONUÇLANDIRILMASII. KAMU DAVASI AÇILMASI. 177

A. Kavram.... 177

B. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 181

C. Kamu Davasını Açma Görevi 185

D. Kamu Davası Açılmasının Neticeleri 188

II. İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİ. 189

A. Genel Olarak.. 189

B. İddianame Düzenlenmesinin Koşulları. 193

C. İddianamenin Unsurları. 197

1. Genel Olarak. 197

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 199

3. Şüphelinin Kimliği 200

4. Müdafi 201

5. Maktul, Mağdur ve Suçtan Zarar Göreninin Kimliği 202

6. Mağdurun veya Suçtan Zarar Göreninin Vekili veya Kanuni

Temsilcisi 202

7. Şikayette veya İhbarda Bulunan Kişinin Kimliği, Şikayetin

Yapıldığı Tarih. 202

8. Yüklenen Suç ve Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri 203

9. Yüklenen Suçun İşlendiği Yer, Tarih ve Zaman Dilimi 204

10. Suçun Delilleri 205

11. Şüphelinin Tutukluluk Durumu. 206

D. İddianamenin Mahkemeye Sunulması. 206

III. ARA MUHAKEME.. 207

A. Genel Olarak.. 207

B. Ara Muhakeme AşamasınınHukuki Niteliği 210

C. Yetkili Mahkeme ve Süre.. 212

D. İddianamenin İadesi 213

1. Genel Olarak. 213

2. İddianamenin İadesi Sebepleri 215

3. İddianamenin İadesi Sebebi Olmayan Haller 222

4. İddianamenin İadesi Üzerine Yapılacak İşlemler

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786054847624
Yayın Tarihi :2020-08-27
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :245
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Tülay Kitapçıoğlu
İlgili Eserler