Din toplumsal hayatın başat aktörlerinden birisidir. Bunun yanında ekonomi de toplumsal hayatın belirleyicileri arasında önemli bir yere sahiptir. Öteden beri bu iki önemli unsurun toplumsal olgu ve olaylarla olan münasebetlerinin yanında kendi aralarındaki ilişkiler sosyologlar ve iktisatçıların önemli konuları arasında yer almaktadır. Ekonomik faaliyetlerin dinî saiklerle belirlendiğini, din ile ekonomik kalkınma arasında bir ilişkinin olduğunu hatta dinî argümanların kapitalizmin oluşmasında önemli bir faktör olduğunu ifade edenler olduğu gibi, tüm sosyal olay ve olgularda olduğu gibi dinî öğelerin de ekonomik etkenler tarafından şekillendirildiğini iddia edenler de olmuştur.
Bu çalışma, din-ekonomi bilimi ve bu iki unsur arasındaki ilişkiyle ilgili ele alınan akademik makalelerin ülkemizde farklı üniversitelerde görev yapan sosyologlar tarafından dilimize çevrilmesinden oluşmaktadır. Çalışmada özgün olarak ele alınmış olan giriş bölümüyle birlikte, farklı akademisyenler tarafından akademik üslupla kaleme alınmış ve yine farklı akademisyen sosyologlar tarafından çevirisi yapılmış olan yedi makale yer almaktadır. Bu makaleler, din ekonomi ilişkisine ilgi duyan tüm kesimlere gerekli ön bilgiyi sunacak içerikte olup, aynı zamanda her makalenin sonunda ilgili konuyla ilişkin teferruatlı kaynakça bulunmaktadır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786054673377
Yayın Tarihi :2014-04-10
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :77.Baskı
Sayfa Sayısı :294
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Satılmış Öz
İlgili Eserler