Devlet Memurları Kanunu'nun disiplinle ilgili hükümleri içinde yer alan çeşitli hükümlerinde, soruşturmadan ve soruşturmacıdan söz edilmekle birlikte soruşturmacı tayini, soruşturmacının nitelikleri, soruşturmanın yürütülme biçimi gibi hususları açıkça düzenleyen kurallar yer almamaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı idari teamüllere göre, bir kısmı ise zaman içinde oluşan yargısal içtihatlara göre yürütülmektedir. Yani; disiplin soruşturmasının yöntemine ilişkin olarak genel anlamda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iç talimat niteliğinde çıkarılan Adli ve İdari Soruşturma Rehberleri ve genelgeler yoluyla doldurulmaya çalışılmaktadır. Yapılan soruşturma işlemleri ve hakkında işlem yapılan memurların hak arama usullerini tam bilmemeleri sonucu keyfi uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Oysa; disiplin hukukunun uygulanmasında keyfilik ve usulsüzlüklerden kaçınmak için denetime ihtiyaç vardır. Disiplin suçları bir soruşturma sonucu ortaya çıkacağı ve ceza uygulamaları bu soruşturmaya göre yapılacağı için soruşturmanın belli usul ve şekillerde yapılması gerekir. Soruşturmanın usul ve şekillerinin önceden bilinmesi ise memura güvence sağlar. Bu nedenle; disiplin cezası uygulayan ya da hakkında disiplin cezası uygulanan tüm memurların hak, ödevlerini, soruşturma usul ve şekli ile hak arama usullerini bilmesi gereklidir.

Bu kitap, soruşturmanın açılmasından disiplin cezası verilmesine, disiplin cezasına itirazdan idari yargıda hak aramaya kadar; disiplin hukukunun tüm boyutlarını ve 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme başlatılmasından, soruşturma izni verilmesine ve itiraza kadar memurların yargılanması hakkındaki esasları örnekleriyle açıklamak iddiasındadır. Bu yönüyle bu alandaki bir boşluğu doldurması beklenmektedir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786051700779
Yayın Tarihi :2016-03-10
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :3.Baskı
Sayfa Sayısı :424
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ali Ünal
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler