Enerji faaliyetleri, gerek devlet eliyle gerekse özel teşebbüsler eliyle Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre kurulmuş, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler eliyle yerine getirilmektedir. TTK'ya göre kurulan ve faaliyet gösteren enerji şirketleri aynı zamanda enerji sektörüne ilişkin kuralları içeren ve tamamına birden regülasyon denilen ve TTK'ya göre uygulanma önceliğine sahip olan özel kanun ve ikincil düzenlemelerden oluşan mevzuata tabidirler. Regülasyonun, enerji şirketlerinin faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle şirketlerin kuruluşuna, pay sahipliği yapısına, sermaye yapısına, denetimine, bölünme ve birleşmesine, enerji şirketlerinde şirketler topluluğu uygulamasına, kamuyu aydınlatma ilkesine ve hukuki ayrıştırmaya ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı kurallar öngörmesi, enerji şirketlerinin bu yönlerden de regülasyon müdahalelerine maruz kalmasına yol açmaktadır. Çalışmada, söz konusu regülasyon müdahalelerinin, TTK'da ki dayanakları tespit edilerek, konu, bu dayanaklar açısından tartışılmıştır. Ayrıca, enerji şirketlerinin, regülasyon müdahalelerine aykırılıklarının, yalnızca regülasyon yaptırımları karşısındaki durumu değil, TTK hükümleri nezdindeki hukuki durumları da incelenmiştir. Çalışmanın, enerji şirketlerine yönelik müdahalelerin ve müdahalelere aykırılık halinde karşılaşılacak yaptırımların hukuki durumlarına yönelik olarak, ayrıntılı hukuki argümanlar, değerlendirmeler ve tartışmaları içermesi ve bu yönüyle özgün bir nitelikte olması itibariyle, enerji piyasasında çalışan hukukçu veya yönetici profesyonellere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın, aynı zamanda, enerji piyasası için, gelecekte, TTK ile uyumlu bir regülasyon oluşturulmasına yönelik çalışmalarda da yararlı bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9789750271199
Yayın Tarihi :2021-09-14
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :454
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Bekir Çelikdemir
İlgili Eserler