İnsan yaşamının önemli faaliyetlerinden biri edebiyattır. Bu anlamda edebiyat sahasında
meydana gelen gelişim ve değişimleri, insan duygu ve düşünce dünyasının dışa vurumu
olarak görmek gerekir. Edebiyatın bu özelliğe sahip oluşu; onun bireye, topluma, çevreye ve
en önemlisi kişinin kendisine dönük anlatımlarından kaynaklanmaktadır. Edebiyatı özel kılan
diğer bir kavram, kültürdür. Edebiyatın kültürle iç içe oluşu ve kültürü zenginleştirip sonraki
nesillere aktarması, onun belirgin özelliklerinden biridir.
Şüphesiz edebiyatın özelliklerini bize yansıtan sanatçılardır. Bu anlamda sözü edilecek
sanatçılardan biri, Hüsrev Hatemi'dir. 1960'lı yıllardan beri yazdığı düşünce yazıları ve
şiirleriyle Türk edebiyatında yer edinen Hatemi, birçok bakımdan okur için yol gösterici
olmuştur. Şiirlerindeki temaların çeşitliliği, onların ince bir işçilikle işlenmesi, geçmişe ve
geleneğe dokunan yönü; bu anlamda şiirini farklı kılmaktadır. Şiirlerindeki bu özelliklerle
beraber onların modern yaşamla ilintili yönlerinin de altını çizmek gerekir. Çünkü onun şiiri,
bir nevi modern dünyada yaşayan birey ve toplumun yaşadıklarının izdüşümüdür.
Şiirlerinin yanında unutmamamız gereken diğer bir konu, onun düşünce yazılarıdır. Birçok
kavramın tartışıldığı bu yazılarda, Türk-İslam toplumunun son yüzyıllarda geçirmiş olduğu
değişimlerin izlerine rastlanır. Yer yer karamsarlık, umutsuzluk, sert eleştiriler söz konusu
olsa da genel anlamda belli bir fikrin etrafında gelişen ve kenetlenen, ümitvar ve ayakları
yere basan bir tutumla karşılaşılır. Bu bağlamda onun yazılarında değişimler yansıtılmakla
beraber çözümler de üretilmektedir. İleri sürülen bu çözümlerden olsa gerek kendinden
emin, söylediklerinin arkasında duran bir şahsiyetle karşılaşmaktayız. Bu çerçevede Türk
aydınının genelinde mevcut olan bunalım ve Doğu-Batı çatışması, onun yazılarında bulunmaz.
Çünkü o, yüzyıllardır kültür, gelenek ve geçmişle şekillenmiş bir sesin temsilcisidir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786055222956
Yayın Tarihi :2021-07-15
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :600
Boyut :160 X 230
Emeği Geçenler :
Yazar   : Yakup Gelir
İlgili Eserler