Çalışmada, genel olarak internet ve hukukun ilişkisine ilişkin incelemelerden sonra, internet üzerinden kurulan sözleşmelerin kuruluş yöntemleri, sözleşmenin kuruluş aşamaları, ifası ve ödeme sistemleri, sözleşmelerin şekli ve ispatına ilişkin özellikle elektronik imza kavramı üzerinde durularak incelemeler yapılmıştır. Ardından, internet üzerinden kurulan sözleşmelerin yabancılık unsuru taşıması halinde uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk konusu incelenmiş, bu yapılırken tüketici sözleşmeleri ayrı bir önem taşıdığından, tüketici sözleşmelerine uygulanacak hukuk ayrı bir başlıkta incelenmiştir. Son bölümde ise, Türk Hukukunda internet üzerinden kurulan sözleşmelerde tüketicinin korunması konusu TKHK ve ilgili yönetmelikler ışığında açıklanmıştır. Çalışma, internet üzerinden akdedilen sözleşmeleri, genel olarak internet ve hukuk ilişkisi konusundaki tartışmalar yanında borçlar hukuku, medeni usul hukuku, tüketici hukuku ve milletlerarası özel hukuk yönlerinden inceleme konusu yapan oldukça geniş kapsamlı bir çalışmadır. Çalışma esnasında özellikle dikkat edilen konu uygulamada çıkabilecek problemlerin olabildiğince öngörülerek çözüme odaklı bir çalışma meydana getirmek olduğundan, akademik yönünün yanında uygulama açısından da son derece faydalı bir başvuru kitabıdır.
Ayrıca çalışmada ele alınan her konu ile ilgili kavramların basit ve açıklayıcı bir dille tanımlarının yapılmış olması ve dilinin anlaşılırlığı, çalışmayı, hukukçu olmayanların da sıkıntı çekmeden faydalanabilecekleri bir eser kılmaktadır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9789750270352
Yayın Tarihi :2021-07-01
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :196
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Turgay Sarıakçalı
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler