Bir örgüt ve çalışan arasındaki iş ilişkisi, genellikle bir iş sözleşmesiyle başlamaktadır. Ancak çalışma koşullarının çerçevesini belirleyen iş sözleşmeleri, iş ilişkisi devam ederken taraarı etkisi altına alabilecek bireysel ve örgütsel etmenlerin yol açabileceği zihinsel süreçleri tamamen yansıtmakta yeterli değildir. Psikolojik Sözleşme Kuramı, çalışan ve örgüt arasındaki iş ilişkilerinde taraarın birbirlerine karşı yükümlülüklerini temel alarak iş yaşamındaki davranışsal dinamikleri açıklamaya çalışmaktadır.

Psikolojik sözleşmeler, çalışan ve örgüt arasındaki yazılı olmayan karşılıklı beklentiler ve inançlar bütünü olarak, iş sözleşmelerinin psikolojik yönünü vurgulamaktadır. Bu eserde, iş yaşamında psikolojik sözleşmelerin kuramsal temelleri, oluşumu, taraarı, çalışanların tutum ve davranışları üzerindeki rolü, yönetimi, ölçümü ve Türkiye'deki durumu ele alınmıştır. Ayrıca bu eserin, günümüzde önemi giderek artan iş veren markası, istihdam edilebilirlik, Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının psikolojik sözleşmeler ile arasındaki ilişkilere ışık tutarak çalışanlar, yöneticiler, akademisyenler ve öğrencilere yol göstereceği düşünülmektedir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257676786
Yayın Tarihi :2021-08-25
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :214
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Merve Gerçek
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler