ISBN: 978-625-7091-00-8
 İslam Hukuku, ferdin Allah'a, kendine ve topluma karşı itikadî, amelî ve ahlakî sorumluluklarını bildiren hükümlerdir. İslam dininin, insanların dünya ve âhiret saâdetini sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününe şer'î hükümler tabir edilmektedir.
İslam'da insan hukuku, ''Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sıkı sarıldığınız sürece doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resûlünün Sünnetidir'' hadis-i şerifinde belirtilen Kur'ân ve Sünnet'in ışığı altında değerlendirilir.
İslam hukukunun muâmelât ahkâmı, fert ve toplum ilişkilerini düzenler, beşerî hukuk kültürünü oluşturur. İslam hukuku, fıtraten her ferdi, ırk, renk, cinsiyet, din, zengin-fakir, siyah-beyaz, kuvvetli-zayıf, amir-memur ayırımı yapmadan sırf insan niteliğiyle aynı eşitlik kıstasında kabul eder.
Cenab-ı Hakk'ın rızasına nâiliyet niyazıyla, siz muhterem okuyucunun eline bu kitapçığın ulaşmasında maddi ve manevi emeği olan her kardeşime teşekkür eder, duaya vesile olması dileği ile kalbi muhabbet ve hürmetlerimi arz ederim.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257091008
Yayın Tarihi :2021-11-26
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :496
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :165 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Selahaddin Celebi
İlgili Eserler