ölge adliye (istinaf) mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde fiilen göreve başlamaları ile Türk Hukukunda istinaf kanun yolu ve bu kanun yolunda tarafların yapabileceği usul işlemlerinin sınırı, birçok tartışmanın konusunu oluşturmuştur. İstinafa başvuru aşamasından başlayarak istinaf yargılaması sona erinceye kadarki süreçte, tarafın bu kanun yolundaki etkinliğinin sınırlarını ortaya koymak çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada, istinaf yargılamasında tarafın yapamayacağı usul işlemleri medeni yargılama hukukuna hakim olan ilkeler çerçevesinde ve pozitif hükümler dahilinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın temel bakış açısını ise kanun yolları arasında önemli bir yeri olan istinafta tarafın yapamayacağı usul işlemlerinin özellikle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 357 bağlamında istinaf yargılamasının amacı, konusu ve fonksiyonu dikkate alınarak incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca meselenin açıklığa kavuşturulmasında Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay içtihatlarından ve öğretide yer alan görüşlerden yararlanılmıştır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786254320156
Yayın Tarihi :2021-12-02
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :163
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :162 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Aslı Aykutalp
İlgili Eserler