Iı. Meşrutiyet'te Kadınların
Değişen Toplumsal Konumu...
Bu kitap, feminist tarih yazımının, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde belirleyici önemi olan ve gerçekten değişimin ve değişime karşı direnmenin bir laboratuvarını oluşturan bu döneme ilişkin kurduğu teorik çerçeveyi doğruluyor. Ama bunu yaparken birincil kaynaklara, arşivlere dayanarak o çerçevenin içini yeni ve değerli bilgilerle zenginleştiriyor.
Fatmagül Berktay

II. Meşrutiyet döneminin en önemli özelliği kadın ve aile yaşamında yol açtığı dönüşümdür. 1908 Devrimi'ni gerçekleştiren Genç Türklerin şiarı olan hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet ilkeleri, 19. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı kadınlarının gündeminde olan müsavat-ı tamme hayalini gündeme getirmiş ve dönemin siyasal, ekonomik koşullarıyla birleşerek sınırlı da olsa bu alanda önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Genç Osmanlılar, siyasal devrimin toplumsal devrimle tamamlanması gerektiği düşüncesindeydiler ve toplumsal devrimin merkezinde kadının konumunun iyileştirilmesi ve ailenin dönüştürülmesi yer alıyordu.

Alanının yetkin isimlerinin yazdığı makalelerden oluşan elinizdeki kitap; II. Meşrutiyet döneminde kadının değişen toplumsal konumunu, geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişte kadının dönüşüm sürecini, Moralızade Vassâf Kadri'nin Kadınlar Komitesi romanını, kadın hapishanelerinin fiziki koşullarını ve mahkumların yaşam şartlarını, kadın işçileri, felsefe ile kadınlar arasındaki ilişkiyi, Batılı kadınların Osmanlı hemcinslerine yaklaşımlarını ve sanatçı kadınları yeniden gündeme taşıyor.

Kadının Değişen Dünyası: Osmanlı Sosyal ve Kültürel Yaşamından İzler (1908-1918), tarihimizin tansiyonu çok yüksek bir dönemine mercek tutuyor ve II. Meşrutiyet kadınlarının izini sürüyor...

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257631334
Yayın Tarihi :2021-08-11
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :256
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ayşen Müderrisoğlu
İlgili Eserler