Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler
Teminatın İadesi
Teminatın Gelir Kaydı

Teminat Mektupları
Tedavüldeki Türk Parası
Devlet İç Borçlanma Senetleri

Geçici Teminat
Kesin Teminat
Avans Teminatı

Kamu ihaleleri kamu kaynakları kullanılarak finanse edilmektedir. Ülkemizde yıllık kamu alımlarının gayrisafi milli hasılanın yaklaşık olarak %12'sine tekabül ettiği dikkate alındığında, kamu ihaleleri yoluyla temin edilen mal ve hizmetlerin ne derecede büyük parasal değerlere ulaştığı açıkça görülmektedir.

Kamu ihalelerinde kullanılan kaynağın kamusal niteliği ve kamusal ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerekliliği, ihale sürecinde ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkması muhtemel bazı risklerin güvence altına alınmasını zorunlu kılmaktadır. İşte kamu ihalelerinde alınan teminatlarla, hem bu aşamalarda ortaya çıkması muhtemel kural ihlalleri bakımından caydırıcılık sağlanması hem de ortaya çıkan kural ihlallerinin cezalandırılması amaçlanmıştır.

Çalışma hazırlanırken, gerek teminat olarak kabul edilen değerlerin kamu ihalelerinde hangi esas ve usuller çerçevesinde teminat olarak kabul edilebilecekleri gerekse teminatların iadesi ve gelir kaydı konularında idareler ile firmalar arasında yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin yüzlerce Kamu İhale Kurulu kararı taranmış, emsal ve örnek niteliğindeki yüz kadar karara gerek metin içerisinde gerekse dipnotlarda yer verilmiştir.
Soru - cevap formatında hazırlanan çalışmanın, özellikle kamu ihalelerine katılan firmalar ile idareler bakımından bir rehber niteliği taşıması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmanın kamu denetim elemanları ve akademisyenler bakımından da faydalı olacağı temenni edilmektedir.

Çalışma altı ana bölümden oluşmaktadır. Teminat türlerinin ve teminatlarla ilgili genel hususların ele alındığı ilk bölümden sonra, kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilen her bir değere ayrı bir bölüm altında yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü Tedavüldeki Türk Parasını-, üçüncü bölümü Devlet İç Borçlanma Senetlerini, dördüncü bölümü ise Teminat Mektuplarını ele almaktadır. Çalışmanın beşinci bölümünde Teminatın İadesi, altıncı bölümünde ise Teminatın Gelir Kaydı inceleme konusu yapılmıştır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786051468143
Yayın Tarihi :2016-02-16
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :280
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Melih Serhat Şahiner
İlgili Eserler