Elinizdeki kitap, Musa Carullah'ın Kitâbü Tertîbü's-suver ve tenâsübüha fi'n-nüzûli ve'l-mesâhif adlı eseridir. Biz bu eseri Kur'an-ı Kerim'de İç Bütünlük: Surelerin Tertibi ve Birbiriyle İlişkisi adıyla Türkçeye çevirdik. Musa Carullah bu eserinde Kur'an-ı Kerim'de bulunan sureleri nüzul sırasına göre incelemiş, ancak söz konusu surelerin Mushaf'taki sıralamasının içtihatla değil, vahiy yoluyla sabit olduğunu, bu sebeple de surelerin Mushaf sıralamasının nüzul sıralamasından daha önemli olduğunu ve Kur'an'ın tefsiri ve yorumlanması esnasında Mushaf sıralamasının esas alınması gerektiğini savunmuştur. Bizim bu eseri neşretmekteki amacımız Musa Carullah'ın görüşlerinin leh veya aleyhinde bir tavır almak değil, onun eserini günümüz okuyucularının anlayabileceği bir dille tercüme ederek hayatını dini ve vatanı uğrunda feda etmiş bir ilim adamına karşı milletçe şükran borcumuzu ödemeye çalışmak ve gençlerimizin kendi millî kök ve kaynaklarıyla ilişkisini sağlamaya gayret etmektir. Bu arada şayet Musa Carullah'ın görüşleri günümüz İslam düşüncesi ve kültürü alanlarında yeni birtakım fikir ve yaklaşımların doğmasına vesile olursa, kendimizi bahtiyar sayarız.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257387095
Yayın Tarihi :2021-10-23
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :574
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Musa Carullah Bigiyef
Çevirmen   : Ferhat Koca
Çevirmen   : Muhammed Ersöz
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler