1 CİLT
1 KISIM ANATOMİ ve FİZYOLOJİ
1 Bölüm Renal Anatomi
2 Bölüm Renal Fizyoloji
2 KISIM BÖBREK HASTALIKLARINDA DEĞERLENDİRME
3 Bölüm Öykü ve Fizik İnceleme
4 Bölüm Klirens Kavramı ve Glomerüler Filtrasyon Hızı Ölçüm Metotları
5 Bölüm İdrar Analizi ve Yorumlanması
6 Bölüm Renal Görüntüleme
7 Bölüm Renal Biyopsi ve Temel Patolojik İncelemeler
3 KISIM İDRAR BULGULARINA YAKLAŞIM
8 Bölüm İdrar Miktarı Değişiklikleri (Poliüri, Oligüri, Anüri)
9 Bölüm İşeme Bozuklukları (Noktüri-Pollaküri-Dizüri-İdrar İnkontinansı)
10 Bölüm Hematüriye Yaklaşım
11 Bölüm Proteinüriye Yaklaşım
4 KISIM SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ
12 Bölüm Hücre Dışı Sıvı Volümü Düzenlenmesi ve Bozuklukları
13 Bölüm Su ve Sodyum Metabolizması Bozuklukları
14 Bölüm Potasyum Metabolizması ve Bozuklukları
15 Bölüm Kalsiyum Metabolizması ve Bozuklukları
16 Bölüm Fosfor Metabolizması ve Bozuklukları
17 Bölüm Magnezyum Metabolizması ve Bozuklukları
5 KISIM ASİT-BAZ BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM
18 Bölüm Asit-Baz Dengesi
19 Bölüm Metabolik Asidoz
20 Bölüm Metabolik Alkaloz
21 Bölüm Solunumsal Asit-Baz Bozuklukları
22 Bölüm Karma Asit-Baz Bozuklukları
6 KISIM GLOMERÜLER HASTALIKLAR
23 Bölüm Glomerüler Hastalıkların Patogenezi ve Sınıflaması
24 Bölüm Primer Glomerüler Hastalıkların Epidemiyolojisi
25 Bölüm Nefritik Sendrom
26 Bölüm Nefrotik Sendrom
27 Bölüm Minimal Değişim Hastalığı
28 Bölüm Membranöz Nefropati
29 Bölüm İmmünglobülin A Nefropatisi
30 Bölüm Fokal Segmental Glomerüloskleroz
31 Bölüm Membranoproliferatif Glomerülonefrit ve C3 Glomerülopatisi
32 Bölüm Hızlı İlerleyen Glomerülonefritler
33 Bölüm Enfeksiyon İlişkili Glomerülonefritler
34 Bölüm İnce Bazal Membran Hastalığı
35 Bölüm Diğer Glomerülonefritler
7 KISIM BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI ve BÖBREK
36 Bölüm Lupus Nefriti
37 Bölüm Diğer Bağ Dokusu Hastalıkları ve Böbrek
8 KISIM DİYABET ve BÖBREK
38 Bölüm Diabetes Mellitus Epidemiyolojisi, Tanısı, Patogenezi, Kliniği ve Tedavisi
39 Bölüm Diyabetik Böbrek Hastalığı
9 KISIM GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257409261
Yayın Tarihi :2021-09-08
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :1713
Boyut :195 X 275
Emeği Geçenler :
Yazar   : Kolektif
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler