Daha çok Solomons'un Organik Kimya kitabı diye bilinen bu eser, dünyada en çok kabul gören ve yaygın
bir şekilde kullanılan alanında en çok okutulan kitaplardan bir tanesidir. 10'un üzerinde birçok dile çevrilmiş
bu eser, ülkemizde de Organik Kimyanın kolayca anlaşılmasına ve yaşamımıza yaptığı katkıların yakından
tanınmasına katkı yapacaktır. Öğrenciler bu kitabı baştan sona işledikten sonra kitabın ön sözünde de yer
aldığı gibi '' İyi ki Organik Kimya var!'' diye haykıracaklardır. Orijinal çevirinin yanı sıra bu kısaltılmış baskı,
Kimya Öğretmenliği, Biyokimya ve Biyoloji Bölümleri; Tıp, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri;
Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Malzeme, Çevre, Gıda Bölümlerindeki ve Meslek Yüksek
Okullarının Kimya ile ilgili alanlarındaki Öğretim Elemanlarımıza ve Öğrencilerimize yararlı olacağına inanıyoruz.
iYi Ki ORGANiK KiMYA VAR!
Yani, öğrencilerin konularımızla tanıştıktan sonra haykırmalarını isteğimiz şey bu. Farkında olalım ya da
olmayalım, yaşamımız organik kimya etrafında döner. Organik kimyayı anladığımız zaman, yaşamın
kendisinin onsuz nasıl imkânsız olacağını, yaşam kalitemizin ona nasıl bağlı olduğunu ve organik kimya
örneklerinin her yönden nasıl gözümüze çarpar olduğunu görürüz.
İşte, öğrencilerin, belki bir olasılık, arkadaşlarına veya aile üyelerine ana tema-organik kimyanın varlığımızı
nasıl kuşattığını açıkladıklarında, onların coşkuyla İyi ki organik kimya var! diye haykırmalarını istememizin
nedeni budur. Öğrencilerin organik kimya penceresinden dünyayı tanıma heyecanını yaşamalarına ve
organik kimyanın birleştirici ve basitleştirici doğasının pek çok şeyin doğada nasıl meydana geldiğinin
anlaşılabilir olmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu kitap, öğrencilerin organik kimyayı iyi öğrenmelerini ve
organik kimyanın günlük bazda yaşamımıza muhteşem şekilde dokunuşlarını görmelerini mümkün kılar. Bu
kitap, hangi kariyer yolunu seçerse seçsinler, öğrencilerin bugünün dünyasında çok önemli olan eleştirel
düşünme, problem çözme ve analiz becerilerini geliştirmelerine yardım eder. Organik kimyanın zenginliği,
günümüzde sağlık alanlarından, enerjiye, sürdürülebilirliğe ve çevreye çözümler üretmede katkıda bulunur.
Sonuçta, iyi ki organik kimya var!
İçindekiler;
Giriş
Karbon Bileşikleri Topluluğu
Asitler ve Bazlar
Alkanlar ve Sikloalkanların Adlandırılmaları ve Konformasyonları
Stereokimya
Alkenler ve Alkinler I
Alkoller ve Eterler
Aromatik Bileşikler
Aldehitler ve Ketonlar
Karboksilik Asitler ve Türevleri
Aminler
Karbohidratlar
Lipitler
Amino Asitler ve Proteinler
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9789750408298
Yayın Tarihi :2020-08-20
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :772
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :227 X 276
İlgili Eserler