Geniş bir coğrafyayı ve çok sayıda topluluğu kapsayan Osmanlı Devleti'nin giyim-kuşam çeşitliliğine odaklanan bu çalışmada, İmparatorluğun hâkim unsuru konumundaki Müslümanların yanı sıra İstanbul'da yoğun bir nüfusa sahip olan Ortodoks, Ermeni ve Yahudi milletleri inceleniyor. 18 yüzyılda III. Selim ve II. Mahmut dönemle- rinde başlayan modernleşme hareketi ile toplumsal değişim büyük bir ivme kazanmış, modernleşmenin kılık-kıyafet üzerin- deki etkisi çarpıcı biçimde kendini göstermiştir. Türkiye'de kılık-kıyafetin tamamen Batılılaşması ya da evrenselleşmesiyle ise Batı modası ile uyum sağlanmıştır. Bu süre- cin Osmanlı ve Türkiye toplumlarında bireylerin kimlikleri üzerinde çarpıcı etkile- ri görülmüştür. Bu etkilerin karşılaştırmalı analizini yapan bu çalışmada komüniteryen çokkültürlülüğün modernleşme süreciyle modern ulus devlete yerini bırakmasının giyimin bireylerin kimliklerinin dışavurumunda ve toplumsal imgelemede nasıl daha az etkili hale geldiği tartışılıyor.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786258461107
Yayın Tarihi :2021-12-03
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :138
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mehmet Ada Özdil
İlgili Eserler