Musa Carullah Bigiyef (1875-1949) Kazan'ın Rostov şehrinde doğmuş; Buhara, Mısır, Hicaz, Şam ve Hindistan'da tahsil görmüş; hayatını İslamî ilimlere ve Müslümanların çeşitli dinî, siyasi, sosyal ve kültürel meselelerine adamış; çalışkan, dürüst, dindar, vatansever; yüksek medeni cesarete, eleştirel ve özgür düşünceye sahip, büyük bir İslam âlimi ve mücahididir. Musa Carullah elinizde bulunan Şeriat Esasları adlı kitabında şeriatların birbirlerini tamamlayan ilahi birer sözleşmeler oldukları, İslam şeriatının mahiyet ve hakikati, hilafetin mahiyeti, İslam'ın yüceliği, Mekkî ve Medenî ayetlerin birbirleriyle ilişkileri, risâletin son bulmasının insan aklının olgunluğa erdiği anlamına gelmesi, insanın teşri görevlerine ehil olması, ümmetin yasama yetkisi, evrensellik ve tarihsellik açısından şer'i hükümlerin taksimi, örtü meselesi, Kur'ân-ı Kerim'in temel öğretileri, İslam'da kılıcın (savaş) yeri, Kur'ân'ın belagati, İslam'ın anlamı, sünnetin kaynağı, fıkıh tarihi ve içtihat kapısının kapanması gibi çok farklı konular üzerinde durarak İslam şeriatı hakkındaki genel tasavvur ve düşüncelerini dile getirmiştir. Günümüzde de hâlâ tartışılmaya devam eden bu konularla ilgili böyle bir eseri neşretmekteki amacımız Musa Carullah'ın görüşlerinin leh veya aleyhinde bir tavır almak değil, sadece onun eserini günümüz okuyucularının anlayabileceği bir dille yeniden yayımlayarak hayatını dini ve vatanı uğrunda feda etmiş bir ilim adamına karşı milletçe şükran borcumuzu ödemeye çalışmaktır. Bu arada, şayet Musa Carullah'ın görüşleri günümüz İslam düşüncesi ve kültürü alanlarında yeni birtakım fikir ve yaklaşımların doğmasına vesile olursa, kendimizi bahtiyar sayarız.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257387118
Yayın Tarihi :2021-10-23
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :238
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Musa Carullah Bigiyef
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler