Elinizdeki kitap Rasûlullâh aleyhissalâtü vesselâmın bir ömür boyunca sırât-ı müstakîm üzere kâim ve dâim oluşunun keyfiyetini en güzel şekilde bizlere anlatan siyer eserlerinden bir tanesidir. Eserin el-Vefâ bi-Ahvâli'l-Mustafâ isimli Arapça aslı 12 asrın meşhur İslâm âlimi Ebu'l-Ferec Abdurrahmân İbnü'l-Cevzî tarafından kaleme alınmıştır. Bu güzîde eser 18 asırda yaşamış bir Osmanlı âlimi, edîbi ve devlet adamı olan Kazasker Mirzâzâde Neylî Ahmed Efendi tarafından el-Evfâ fî Tercemeti'l-Vefâ adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Eser Osmanlı döneminden bize miras kalan sayılı Türkçe siyer kaynaklarından birisi olmasına rağmen bu güne kadar yazma eser kütüphanelerinin raflarında kalmış, üzerine herhangi bir çalışma yapılmamış ve kisve-i tab'a bürünememiş idi. Esere muttali' olmamız ve muhtevâsını tetkik etmemiz, eserin neşrine müştâk olmamıza sebep oldu. Yaklaşık üç asır önce, çok samimi bir niyetle kaleme alınmış olan bu kıymetli tercümenin neşrinin hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyâz ediyoruz.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786057072658
Yayın Tarihi :2021-08-31
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :640
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : İbnül Cevzi
İlgili Eserler