Teknolojinin hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte sosyal medyanın önemi daha da artmaktadır. Günümüzde yapılan
birçok araştırmalar neticesinde kişilerin, sosyal medyaya gün geçtikçe daha da fazla zaman harcadığı görülmektedir. Artık
sosyal medya içerisinde yeni bir yaşam tarzı kurularak hayata devam edilmektedir. Aynı zamanda sosyal medyanın
beraberinde getirdiği birçok yenilik vardır. Bu yenilikler, internet ağı üzerinden kişilerin bilgiye ve her türlü gereksinime
daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, pazarlama iletişimi, sosyal medya, sosyal paylaşım
siteleri, tüketici davranışları ve satın karar alma sürecini kapsamaktadır. Birinci bölümde pazarlama iletişimi, sosyal medya
ve sosyal paylaşım sitelerine yer verilmiştir. İkinci bölümde tüketici davranışları ve satın alma karar süreci başlıkları altında
literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde sosyal paylaşım sitelerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin satın alma
sürecine etkisini ölçmek için bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, veriler SPSS programı ile
analiz edilmiştir. Sonuç olarak, genç nesil tüketicilerin satın alma sürecinde sosyal paylaşım sitelerinin etkin bir şekilde
kullanıldığı ortaya konulmuştur. Bu kitap, yazarın Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin
Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257339148
Yayın Tarihi :2021-02-23
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :158
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Dilek Ulucan Erkesim
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler