Zarar kavramının tanımı, unsurları ve oluşan zararın nasıl hesaplanacağı hususunda Anayasa'da ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yasal düzenlemelere konu olmayan bu alan, doktrin ve yargı kararlarıyla doldurulmaya çalışılmaktadır. İdare hukuku kaynaklarında da zararın tazmini ve hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır. Kitapta zararın ne olduğu, idarelerin hangi zarar türlerini karşılamakla yükümlü olduğu, uğranılan zararlar nedeniyle hangi tür tazminatın talep edilebileceği, zararın ve tazminatın nasıl hesaplanacağı konularına değinilmiş. Kitabın ilk bölümünde zararın tanımı, özellikleri ve zarar türlerine yer verilmiş. Burada idarelerin hangi zarar türlerinden sorumlu olduğu açıklanmış. İkinci bölümde, meydana gelen zarar nedeniyle talep edilebilecek tazminat türlerine yer verilerek oluşan zarar nedeniyle hangi tazminat türlerinin talep edilebileceği açıklanmış. Son bölümünde ise zararın ve tazminatın ne şekilde hesaplanacağı konusu üzerinde durulmuş. Kitaptaki konuların işlendiği İdare Hukuku kaynaklarında genellikle 1990-2000 yıllarına ait Danıştay kararlarından örnekler verilmektedir. Kitap da 2015-2020 yıllarına ilişkin yüzden fazla güncel Danıştay kararına yer verilmiş.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257595360
Yayın Tarihi :2021-06-22
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :231
Kapak :Ciltli
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 230
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ömer Şen
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler