Birinci Bölüm - Giriş1.1. Giriş1.2. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavram ve Tarihçesi1.3. Tedarik Zinciri İşbirliğiİkinci Bölüm - Literatür Taraması2.2.1. Kuramsal Çerçeve2.2. Değişkenler Arası İlişkiler ve Literatür TaramasıÜçüncü Bölüm - Materyal ve Yöntem3.3.1. Evren ve Örneklem3.2. Yöntem ve Veri Toplama Araçları3.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler3.4. Faktör Analizi3.5. Ölçeklerin Yapı Geçerliği ve GüvenilirliğiDördüncü Bölüm - Bulgular4.4.1. Demografik Bulgular4.2. Geliştirilen Yeni Ürün Sayısı Farklılıklar T Testi4.3. Çalışılan Tedarikçi Sayısı Farklılıklar T Testi4.4. Tedarikçi Seçim Kriterleri Farklılıklar Varyans Analizi4.5. Yapısal Eşitlik Modeli4.6. Aracı Etki Analizleri4.7. Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Rolü4.8. Sonuç ve Değerlendirme

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257588515
Yayın Tarihi :2021-06-10
Yayın Dili :Arapça
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :194
Kapak :Karton
Kağıt :Şamua
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Şemsettin Çiğdem
İlgili Eserler