İslâm hukuku dünyanın en köklü ve esaslı hukuk sistemlerin-den biridir. Vahiy kaynaklı olması hasebiyle bu hukukta inanç, amel ve ahlak iç içedir. Hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek her türlü meseleye çözüm getirecek nitelikte kaynak zenginliği ve metodolojiye sahiptir. İslâm hukuku, dünya hukuk kültürüne çok şeyler kazandırmıştır. Sanığın şüpheden yararlanma ilkesi, masumiyet karinesi, suça iştirak, suçların içtimaı, işkence yasağı, hakkın kötüye kullanılması, alacağın temliki ve borcun nakli, beklenmeyen hal nazariyesi, risk sorumluluğu, temyiz gücü olmayanların medeni sorumluluğa sahip olmaları, mühâyee ve savaş yasakları gibi hükümler bahse konu katkılardan sadece bir kaçıdır.Bununla birlikte İslâm hukukunun, hukuka kazandırdığı bu hususlar kimi çağdaş hukukçular tarafından ya inkar edilmiş ya görmezden gelinmiştir. Hal böyle olunca bu zengin hukuk sisteminin öğrenilmesi ve tanıtılması hem bir zorunluluk hemde vecibedir. Birinci derecede öğrenme yükümlüleri de ilahiyat eğitimi alan kitledir. O nedenle bu çalışmanın öncelikli hedefi ilahiyat tahsili yapanlarla genel fıkıh kültürüne sahip olması gereken kitledir. Eserde bir ilahiyatçının asgari düzeyde bilmesi elzem olan temel fıkıh bilgilerine yer verilmiştir. Çalışma bir ders kitabı niteliğindedir. Bu nedenle usanç verecek derecede ayrıntıdan veya bilmeceye dönüşecek derecede ihtisardan kaçınılarak bu ikisi arasında orta bir yol izlenmeye çalışılmıştır.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257756488
Yayın Tarihi :2021-09-27
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :304
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Sabri Erturhan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler