Kitabın dördüncü baskısının da tükenmesi, beşinci baskısının yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu baskıda da, daha önceki baskılarda olduğu gibi yeni pratik çalışmalara yer verildi. Hukuk eğitiminin vazgeçilmezi olan pratik çalışmalar, teorik hukuk konularını pekiştirerek, anlaşılır ve uygulanabilir kılmaya yönelik tamamlayıcı öğretim faaliyetleridir. Bu çalışmalarda, bazen farazi olaylardaki hukuki sorunlara çözümler aranırken, bazen de kesinleşmiş yargı kararları incelenir, değerlendirilir veya eleştirilir. Pratik çalışma derslerinde öğrenciler, teorik hukuk ve mevzuat bilgilerini somut olaya uygulayarak hukuki sorunları tespit etme, alternatif çözüm önerileri getirme ve bunları farklı bakış açılarıyla tartışarak gerekçelendirme yeteneği kazanırlar. Pratik çalışma derslerine yeterince katılmadığı için bu yeteneklerini geliştirmeyen öğrenciler, teorik bilgileri fazla olsa da vak'aya dayalı sınavlarda genellikle bekledikleri notu alamadıkları gibi mezun olduktan sonra da teori başka uygulama başka masalına inanırlar. Aynı şekilde, ticaret hukuku gibi pozitif hukuk dallarında teorik temelleri sağlam olmayan uygulama ve çözümler de sığ ve yetersiz kalmaya mahkûmdur. Bu bakımdan, öğrencilerimize ilgili konuları öncelikle ders kitaplarından ve ilgili mevzuattan okuduktan sonra pratik çalışma yapmalarını, hiç olmazsa pratik çalışmalar vesilesiyle konuları, asıl kaynaklarından bir kez daha okumalarını tavsiye ediyoruz. Ticaret hukuku derslerinde yıllardan beri çözdüğümüz veya sınavlarda sorduğumuz pratik çalışmaların derlenerek bir kitap halinde basılmasının yararlı olacağını düşündük. Pratik çalışmaları, kendi içinde sıra gözetmeksizin TTK'nın altı kitabındaki sırayla Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku şeklinde gruplandırdık. Her bölümde önce cevaplı sonra cevapsız pratik çalışmalara yer verdik.

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257656658
Yayın Tarihi :2021-06-17
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :456
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Burak Adıgüzel
Yazar   : İsmail Kayar
Yazar   : Özlem İlbasmış Hızlısoy
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler