Türk Borçlar Kanunu'nun 117 ila 126. hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız meselelere yol açan bir tür borca aykırılık halidir. Bu çalışma, Türk Hukuku bakımından bu önemli konuyu incelemek, mevcut meseleler hakkında ileri sürülen görüşleri sistematik bir biçimde toplamak, önerilen çözümleri değerlendirmek, meselelere gerektiği ölçüde yeni bir bakış açısından bakmak, henüz tartışmaya açılmamış meseleleri tespit ederek bunlara ne gibi çözümler üretilebileceğini tartışmak amacıyla kaleme alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)İçindekilerGiriş

Birinci Bölüm

Borçlu Temerrüdünün Oluşumu

I. Borçlu Temerrüdünün Şartları

A. Borcun muaccel olması

B. Alacaklının ihtarı

C. Borçlu temerrüdünün oluşumuna engel bir durumun bulunmaması

II. Temerrüdün Oluşumu İçin Borçlunun Kusurunun gerekmemesi

A. Kusurun temerrütteki rolü

B. Kusurun değerlendirileceği an

C. Tazminat borcu için gerekli olan kusur

III. Borçlu Temerrüdünün Başlama Anı ve Sona Erme Halleri

A. Başlama anı

B. Sona erme halleriİkinci Bölüm

Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları

I. Gecikmeden Doğan Zararları Giderme Yükümlülüğü

A. Genel esaslar ve koşullar

B. Tipik gecikme zararları

C. Gecikme tazminatının ceza koşuluyla ilişkisi

D. Zamanaşımı

II. Beklenmedik Halden (Kazadan) Sorumluluk

A. Genel olarak

B. Kurtuluş kanıtı

C. Zamanaşımı

III. Para Borçlarında Temerrüt Faizi Ödeme ve Temerrüt Faizini Aşan Zararın Giderilmesi Yükümlülüğü

A. Temerrüt faizini ödeme yükümlülüğü

B. Temerrüt faizini aşan zararın giderilmesi yükümlülüğüÜçüncü Bölüm

Borçlu Temerrüdünün Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelere Özgü Sonuçları

I. Genel Bakış

II. Ek Seçimlik Hakların Kullanılmasının Şartları

A. Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin bulunması

B. Aslî veya yan borcun ifasında temerrüt

C. Uygun bir süre tayini

D. İfadan vazgeçildiğinin borçluya hemen bildirilmesi

III. Alacaklının Seçimlik Hakları

A. Aynen ifa ve gecikme tazminatı talebi

B. Ek seçimlik haklar

IV. Bazı Temerrüt Hallerinde Seçimlik Hakların Kullanımının Arz Ettiği Özellikler

A. Kısmi temerrüt halinde

B. Art arda teslimli sözleşmelerde temerrüt halinde

C. İfasına başlanan sürekli edimli sözleşmelerde

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257899635
Yayın Tarihi :2020-08-10
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :356
Kapak :Karton
Kağıt :1.Hamur
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mustafa Göktürk Yıldız
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler