KİTAP HAKKINDA:, Göç ve yerleşme, göçmenin geriye kalan hayatını kuşatabilecek, sonraki kuşakları, toplumsal varoluşun da her boyutunu
etkileyen çok daha uzun soluklu, kendi karmaşık dinamiklerini geliştiren bir süreçtir. Stephen Castles - Mark J. Miller Suriye'de 2011'de
başlayan rejim karşıtı gösterilerin, taraflar arasında çatışmalara ve ardından halen devam edegelen bir iç savaşa dönüşmesi, dünyamızda yıllardır
birçok ülkenin farklı koşullarda karşılaştığı bir gerçekle bu kez de Türkiye'yi yüz yüze bıraktı. Nisan 2011'den en son Eylül 2017'ye kadar
Türkiye'ye 3.250.734 Suriyeli sığındı. Aynı tarihe kadar bu rakam Lübnan'da 1.001.051, Ürdün'de 659.125, Irak'ta 244.235 ve Mısır'da 122.203
sığınmacı olarak gerçekleşti. Bu rakamlar bile bize, uluslararası göç konusunda dünyanın önde gelen uzmanları sayılan Castels ile Miller'ın
tanımladıkları karmaşık dinamiklerin başta Türkiye'de olmak üzere diğer ülkelerde de başladığını ve yeni sorunlar yaratarak büyüyeceğini
göstermektedir. Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
(HUGO) kurucusu ve müdürü olduğu dönemde, HUGO bünyesinden bir ekiple 6 ilde yaptıkları derinlemesine mülakatlarla sayıları bir buçuk
milyonu aşan sığınmacıların durumlarını ve sorunlarını tespit eden, bu konudaki ilk ve önemli araştırmayı gerçekleştirdi. Erdoğan ve ekibi, bunun
yanısıra Suriyelilerin toplumsal kabulü konusunda da 18 ilde bir kamuoyu araştırmasını da tamamlayarak yapılan çalışma ile bütünleştirdi. İşte
Türkiye'deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum adlı bu çalışma sözünü ettiğimiz alan araştırmalarının sonucunda ortaya çıktı. Türkiye'deki
Suriyeliler gerçeği, Erdoğan'ın deyişiyle geçici değil, kalıcı; üstelik sadece bugünün değil önümüzdeki on yılların konusudur ve bugüne kadar
olağanüstü bir fedakârlık ve kabul gösteren tüm halkımızın toplumsal kabulünün sınırlarını zorlamaktadır. Bu nedenle içinde uyumun da
olduğu kapsamlı ve dinamik bir göç yönetimi gerekiyor. Zira süreç iyi yönetilemezse, Türkiye'de çok ciddi sorunların yaşanması sürpriz
olmayacaktır. Ancak iyi bir süreç yönetimi, daha da çeşitlenmiş, çok kültürlü, demokratik ve hak temelli bir Türkiye'ye katkı sağlayabilir...
Kitabın son sayfalarını, usta fotoğrafçı Coşkun Aral'ın objektifinden kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklara ayırdık. YAZAR HAKKINDA
M.MURAT ERDOĞAN Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi,
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB)
Müdür Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi (Uluslararası İlişkilerden Sorumlu) Rektör Danışmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu olan Erdoğan, Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya'da Freiburg ve Bonn
Üniversitelerinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005 başlıklı tezi ile doktora çalışmasını yaptı. 2000-
2002 yılları arasında T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'nde, 2004 yılında TBMM AB Uyum Komisyonu'nda görev yapan Erdoğan,
2011'de YÖK Başkan Danışmanlığı yaptı. 2008'de Duisburg-Essen, 2010 yılında Berlin Humboldt Üniversitelerinde DFG-TÜBİTAK ortak
bursu ile misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmaları yaptı. Dr. Erdoğan 2012'de Oxford Üniversitesi, 2014'te ise Johns Hopkins
Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS'de 3 aylık süre ile misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. 2010 yılında editörlüğünü
yaptığı Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2000), 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012) ve Soğuk
Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013) başlıklı kitapları bulunan Dr. Erdoğan Avrupa'da 11 ülkede yılda bir gerçekleştirilen Euro-Turks-

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786053993698
Yayın Tarihi :2015-02-27
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :2.Baskı
Sayfa Sayısı :279
Kapak :Karton
Kağıt :2.Hamur
Boyut :160 X 230
Emeği Geçenler :
Yazar   : Murat Erdoğan
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler