BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ AFFINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER1.1. Genel Olarak Af Kavramı

1.2. Vergi Aflarının Çıkarılma Nedenleri

1.3. Vergi Affı ile ilgili Görüşler

1.4. Vergi Aflarının Başarısını Etkileyen Temel FaktörlerİKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE'DE VERGİ AFFI UYGULAMALARI VE MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNA ETKİSİ2.1. Türkiye'de Çıkarılan Vergi Afları

2.2. Vergi Aflarının Mükelleflerin Vergi Uyumuna EtkisiÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFFI UYGULAMALARINA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA3.1. Çalışmanın Amacı

3.2. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

3.4. Verilerin Toplanması

3.5. Verilerin analizi

3.6. Güvenirlik Analizine İlişkin Bulgular

3.7. Araştırmanın Bulguları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL DEĞERLENDİRMEGENEL DEĞERLENDİRME

Devamı
Format :KİTAP
Barkod :9786257565066
Yayın Tarihi :2021-08-06
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :106
Boyut :160 X 235
Emeği Geçenler :
Yazar   : Osman Tuğay
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler