Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 111 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Badem Yetiştiriciliği
1. Bademin Orijin Ve Sistematiği 2. Badem Üretimi Ve Ticareti 3. Bademin Besin Değeri Ve Faydaları 4. Bademin Morfolojik Ve Biyolojik Özellikleri 5. Bademin İklim Ve Toprak İstekleri 6. Badem Islahı 7. Bazı Önemli Yerli Ve Yabancı Badem Çeşitleri 8. Badem Anaçları 9. Bademin Çoğaltılması 10. Badem Bahçesinin Kurulması 11. Bademin Kültürel Ve Bakım İşleri 12. Hasat Ve Hasat Sonu İşlemleri
37.8 TL. 42 TL.
 %  10
BİR İYİLİK SAVAŞÇISI MAHMET YAŞAR ATNUR
http://www.kibo.com.tr/kibokatalog/kibosonuclar.php?lid=7013&u=805&s=0&l=2
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Kültürel Kurama Giriş
Kültürel Kurama Giriş, kültürel kuram alanında önde gelen düşünürler ve önemli tartışmalara dair karşılaştırmalı ve kapsamlı bir incelemedir. Tamamen gözden geçirilmiş ve yeni bölümler ve alt başlıklarla zenginleştirilmiş olan bu ikinci baskıda, Durkheim ve Weber'den Foucault ve Butler'a uzanan kuramsal hattın yanı sıra ırk, toplumsal cinsiyet ve beden üzerine yeni bölümlerle birlikte Nietzche, DuBois ve Eagleton gibi düşünürler de yer alıyor. Yine, sanal gerçeklikten kozmopolitizme pek çok olgu da Kültürel
42.3 TL. 47 TL.
 %  30
Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat
Elinizdeki kitap, insanlığın civilization bataklığında can çekiştiği, yeni bir medeniyet ve iktisat paradigması ihtiyacının konuşulduğu bir zaman diliminde, biri medeniyet diğeri iktisat başlığını taşıyan iki konuyu ele almaktadır. Medeniyet, bir toplumun değerler sistemi çerçevesinde ortaya koyduğu hayata dair etkinliklerin toplamıdır. İktisat, hayatta var olmanın mücadelesidir. Aynı zamanda medeniyetin pratiğidir. Her medeniyetin kendine has bir iktisat tasavvuru vardır. Bu gerçeklikten hareketle Medeniye
24.5 TL. 35 TL.
Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Osmanlı Devleti'nden devraldığı kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Bu kültürel mirasın önemli bir bölümünü de yazma ve nadir eserler oluşturmaktadır. Sahip olduğumuz, kayıt altına alınabilmiş çeşitli konu ve türde yaklaşık 500.000 yazma eser bugüne kadar yapılmış bibliyografik denetim faaliyetleriyle en azından denetim altına alınmaya çalışılmıştır.Yazma eserlerin bibliyografik tanımlaması matbu eserlerden çeşitli yönleriyle
150 TL.
 %  10
Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından Geleneksel Artvin Evleri
Kültür, belirli bir toplumun üyeleri tarafından üretilen, paylaşılan ve gelecek nesillere aktarılan, mekâna bağlı olarak gelişen her türlü maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültürün, hepsi birbirinden değerli olan, pek çok bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan biri de insanların yaşamını, ekonomik seviyesini, hayata bakış açısını, inanışlarını, dünya görüşünü ve ihtiyaçlarını yansıtan geleneksel meskenlerdir. Nitekim insanlar içerisinde ömürlerini geçirdiği, aile bireyleriyle iyi ya da kötü birçok anısını pay
121.5 TL. 135 TL.
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyettini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarm olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitiııi düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette teza
19.9 TL.
 %  10
Kayrevan
Kayrevan günümüzde Kuzey Afrika'nın tarihi bir parçası, geçmişte Kuzey Afrika'nın İslâmiyet'e açılan ilk kapısıdır. Kuzey Afrika ve Endülüs fethinin tamamlanmasıyla birlikte Mekke, Medine, Şam ve Bağdat'tan Endülüs'e; bu önemli merkezî şehirlerden Endülüs'e yapılan ilmî, kültürel ve ticari yolculukların en önemli durağı olmuştur. İslâm devletinin mağribinin yani batı kısmının İslamlaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Farklı etnik unsurları bir araya getiren şehir her dönemde stratejik öneme sahip olan Tunus
18 TL. 20 TL.
 %  1
Biraz Cesaret
Umutsuzluğa asla yer yok diyerek çıkıldı bu yola! Zorluklar, sıkıntılar, kaygılar vardı ama hepsinin karşısında biraz cesaret ve biraz umut olmak zorundaydı. Bir zaman tünelinden geçercesine, ülkemizin son yıllarının acı tatlı tüm gelişmelerini bir film şeridi gibi izlercesine... Türkiye'nin en çok izlenen sabah haberlerini 6 yıldır hazırlayan İsmail Küçükkaya'nın düne, bugüne ve yarına not düştüğü yazılarının buluştuğu bu kitapla şimdi tarihe not düşme zamanı! Seçimlerin, referandumların, terör saldırılar
29.7 TL. 30 TL.
 %  10
Biçki Dikiş
Biçki Dikiş kitabında Osmanlı kroniklerinde terzilik ile ilgili ilk kayıtlar; terzilik mesleği ve geçmişten günümüze terzilik eğitimi; ustalar; polis kıyafetlerinin dikimi gibi kıyafetlerin özellikleri, siparişi ve ihalesi; iğne, düğüm, makas gibi kelimelerin tarihçesi, terzilik mesleğinin edebiyata yansımaları ele alınmıştır.
72 TL. 80 TL.
Engellilik, evrensel bir olgu ve kitlesel bir sorundur. Dünya çapında, herhangi bir engellilik sorunuyla yaşamak zorunda olan bir milyardan fazla kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun iki yüz milyonu ise engelli oluşlarından dolayı hayatlarında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra gelecek yıllarda engelli sayısının daha da artacağı ve engellilere sunulacak temel hizmetler konusunda ilgili kurumların daha yüksek kaygıya sahip olacağı düşünülmektedir. Dünyanın her yerinde, engell
69.3 TL.
Daha evvel Belâgatten Retoriğe, Mecazdan Metafora isimli doktora tezimizin (Duman 2018) hazırlanması sürecinde her bir metafor teorisi için toparladığımız malzemenin sadece (ve amaç gereği) hülasalarını kullandık. Meramı izah için gerekli olan kısımlar yine hedeflenen doğrultuda tertip edilmiş olsa da şahıslar özelinde metafor teorileri için ayrıca bir çalışma yapma fikri hem müstakilen hem de ilgili kitabımızın tamamlayıcısı olması hasebi ile en baştan beri aklımızda idi. Her bir metafor teorisini misaller
25.2 TL.
 %  10
Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası
Türkiye'nin üç devletle sınırı olan stratejik bir alanda bulunan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve muazzam Ağrı Dağı'nın eteklerinde yayılan coğrafya hem tarihi ve coğrafyası hem kültürü hem de florası ve faunasıyla çok değerli ve dikkate değer bir bölgedir. Bu yönleriyle uzun süre bilimin çeşitli dallarında araştırma konusu olmuş ve dolayısıyla bölge hakkında pek çok ilmi çalışma yapılmış ve yayımlanmıştır. Bundan sonra da hakkında çalışmalar yapılması potansiyeline sahip olan Ağrı Dağ
36 TL. 40 TL.
 %  10
Organik Ötesi Tarım
Nasıl bir tarım istiyoruz? Bu sorunun etrafında sürüpgiden yoğun tartışmalar var.Bu tartışmalar çoğu zaman makro politikalara kilitleniyor.oysa küçük köylüklerden, büyük ölçekli çiftçilere, şehirde tarım yapan kent bahçecilerden,balkon bahçecilere tarımsal faaliyette bulunanlar için ortak değerler ve yöntemler oluşturmak mümkün. Son yıllarda adını daha fazla duyduğumuz Fukuoka'nın doğal tarımı, organik tarım, ekolojik tarım yada permakültür gibi kavramlar, tarımsal faaliyetlere daha çok etki ediyor. Hakan
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası (GAÜ, DAÜ, LAÜ, YDÜ)
Bu çalışma, KKTC'de yer alan DAÜ, YDÜ, LAÜ ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde; kuruluşlarından 2016 yılı başına kadar Kıbrıs ile ilgili yapılmış, lisans, master ve doktora tezlerinin dökümü tespit edilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs konusunda çalışacaklara bir yol haritası ve yapılan tezlerden bilim dünyasını haberdar etmek üzere hazırlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili 1994-2016 yılları arasında yapılan tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ele alındığı bu çal
108 TL. 120 TL.
 %  10
Günümüz Dünya Sorunları
Yazar(lar) : Adnan Doğan Buldur Ali Meydan Aybala Demirci Aksoy Bahadır Kılcan Bilal Atılkan Bülent Aksoy Gülay Günay Güzin Kantürk Yiğit Hilmi Demirkaya İbrahim Hakkı İmamoğlu Mete Alım Mevlüt Gül Muhammed Oral Mustafa Sağdıç Osman Çepni Özgün Bener Sibel Işık Mercan Sibel Oğuz Tevfik Palaz Turhan Çetin Umut Kedikli Yeliz Mercan Günümüz dünyasında insanlar; çevre sorunları, doğal afetler, iklim değişiklikleri, açlık ve yoksulluk, aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, kadın sor
56.7 TL. 63 TL.
 %  30
Matematik Öğreniminde Kavram Yanılgıları ve Zorluklar; 4,5,6,7,8. Sınıflar için
Kitapta, kavram yanılgısı, türleri ve oluşma nedenleri açıklanarak, 4-8. sınıf öğrencilerinin sayılar, cebir, geometri, ölçme, olasılık, oran-orantı ve ortalama konularında karşılaştıkları zorluklar, kavram yanılgıları ve hataları literatür temelinde kategorik ve öz bir şekilde örneklerle açıklanarak sunulmaya çalışılmıştır. Matematik birikimli bir yapıya sahip olduğu için, matematiksel kavramlara ilişkin kavram yanılgıları, daha sonraki ilişkili kavramların öğrenilmesini olumsuz etkileyecektir. Bu kitabın,
12.6 TL. 18 TL.
 %  30
Geceleyin Kütüphane
Daha önce Okumanın Tarihi (2001), Borges´in Evinde (2002), Palmiyelerin Altında Stevenson (2004), Hayali Yerler Sözlüğü (YKY, 2005) ve Okuma Günlüğü (2007) kitaplarını yayımladığımız Alberto Manguel´den yine kitaplar, kütüphaneler, okumak ve yazmak üzerine bir kitap. Geceleyin Kütüphane, George Steiner´in okumaya yazılmış bir aşk mektubu sözleriyle övdüğü Médicis ödüllü Okumanın Tarihi ile aynı gelenekten: Kütüphanelerin uygarlığımızda oynadığı kritik rolün sürükleyici öyküsünü ele alıyor. Yazılı sözün y
21 TL. 30 TL.
 %  25
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemâl - Kemâlü'l-Kemâl
Hüseyin Vassafın, büyük hal tercümesi yazarı ve dostu İbnülemin için kaleme aldığı Kemâlül-Kemâl birçok bakımdan mühim bir eser, kişi ve dönem merkezli olarak çok iyi inşa edilmiş kıymetli bir monografi. Kitabın altı ana bölümü var. Bunlar sırasıyla 1. Hayat-ı hususiyesi, 2. Hayat-ı diniyesi, 3. Hayat-ı ilmiyesi, 4. Hayat-ı edebiyesi, 5. Hayat-ı ictimaiyesi ve nihayet 6. Hayatı siyasiyesidir. İlk bölümde yer alan İbnüleminin babası Mehmet Emin Paşa ve kardeşi Ahmet Tevfik Bey hakkındaki bilgilerin bir kısmı
34.5 TL. 46 TL.
Toplam 111 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1