Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 304 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
1923-1938 dönemindeki dış politika, Mustafa Kemal Atatürk'ün saptadığı ve çoğu kez bizzat uyguladığı bir dış politikaydı. Batılı devletler tarafından Hasta Adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti'nin dış politikası ve diplomasisi tarihe karışmış ve onun yerini Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayanan barışçı dış politikası ve diplomasisi almıştı. Atatürk'ün akılcı ve gerçekçi yaklaşımı sayesinde Türkiye Cumhuriyeti uluslararası toplulukta saygın
26 TL.
İçindekiler 1 Türkiye - Bulgaristan Göç Yöntemi ve Sınır Güvenliği 2 Göç ve Sınır Denkleminde Türk-Ermeni İlişkileri 3Gürcistan - Türkiye Arasında Göç ve Sınır İlişkileri 4Türkiye - Irak Göç Yönetimi ve Sınır Güvenliği 5Ülkelerin Sinir Uçları Olarak Sınırlar ve Sınırın Jeopolitik Psikolojisi: İran Örneği 6 Kıbrıs Sorununun Avrupalılaşması ve Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlişkilerinde Göç ve Sınır Konularının Değerlendirilmesi 7 Türkiye-Rusya Federasyonu: Göç, Sınırlar ve Karadeniz 8 Türk
37 TL.
Türk-Amerikan ilişkilerinin çeyrek milenyuma yaklaşan bir geçmişi vardır. İkili ilişkilerin tarihi, çökmekte olan bir büyük güç ile yükselmekte olan bir büyük gücün bir başka deyişle Anka Kuşu'nun inişe geçtiği, Amerikan kartalının ise Roma İmparatorluğu'nun yerini almak üzere havalandığı bir dönemden günümüze kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle ilişkilerin en önemli niteliğini, güçteki eşitsizlik olgusu oluşturmaktadır.Bu kitap, bir taraftan farklı güç kategorisindeki ilişkilerde uygulanacak
65 TL.
Her 28 Şubat geldiğinde tartışılıyor, üzerine çok şey söyleniyor. Fakat bu söylenenlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Yazarımız Alican Türk, tamamıyla belgelere sadık kalarak, 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları öncesi siyasi ortamı, 28 Şubat günü yaşananları ve 28 Şubat sonrasını detaylarıyla ele alıyor, birçok gerçek olarak sunulanın ve söylenenin doğru olmadığını ve bir grup siyasi tarafından istismar konusu olarak kullanıldığını titizlikle ispatlıyor. 28 Şubat kararları ile ilgili aklınıza
48 TL.
 %  10
Türkiye'nin Dış Politikası
Bu derleme, siyasi tarih ve Türk dış politikası uzmanı olan ve en verimli döneminde kaybettiğimiz Oral Sander'in, daha önce yayınlanmış ve hiç yayınlanmamış makalelerinden oluşmaktadır. Türkiye'nin Dış Politikası, Sander'in tarihte yöntem üstüne görüşleriyle başlamakta; yirminci yüzyıl tarihinin genel özellikleri, Türkiye'nin dış politikasında süreklilik öğeleri, Türkiye'nin Batı bağlantısı konularıyla devam etmekte ve Türk dış politikasının en önemli başlıklarını oluşturan Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu il
34.2 TL. 38 TL.
 %  10
Türkiye'nin Afrika Açılımı Kapsamında Türkiye Sudan İlişkileri(1998-2018)
1.Kavramsal ve kuramsal çerçeve 2.Sudan 3.Türkiye-Sudan ilişkileri
31.5 TL. 35 TL.
Türkiye ve Almanya'nın tarihin farklı dönemlerinde kesişen yolları, iki ülke arasında güçlü ve özel bir ilişkinin gelişmesine imkân sağlamıştır. İkili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askerî boyutlarına 60'lı yılların başından itibaren yaşanan işçi göçüyle beraber sosyal ve kültürel boyutlar da eklenmiştir. Böylece iki ülke ve toplumları arasında çok kapsamlı ve dinamik ilişkiler oluşmuştur. Bu çok boyutluluk hâli ilişkilerin multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereksinimini doğurmaktadır. Bu eser,
45 TL.
 %  10
Türkiye Nasıl Kurtulur; Projeler, Çözümler, Öneriler
Ben, bu kitabı önce kendim için yazdım. Sonra ülkem için, insanlarımız için yazdım. Vatanı için 2. kez çağırıldığı askerlik görevindeyken; terhisine 9 gün kala, o gün ölen 22 asker arkadaşıyla birlikte, K.Maraş´ın Elbistan İlçesinin bir köyünde ulu bir ağacın altına defnedilen Mustafa Dedem için yazdım. Sekiz öksüzü ile dul kalan, onlara hem analık, hem babalık yapmayı başarabilen GÖKEBE ´m için yazdım. Son nefesine kadar, iyi insan, düzgün insan, güzel insan olmamız için çırpınan her hakkımı helal ettiğim
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
Kürt Sorunu; Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü
Türkiye siyasetinde ve kamusal tartışma alanında dış politikadan iç siyasete, ekonomiden çevre sorunlarına, kutuplaşmadan ötekileştirme süreçlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yaşanan; tüm gelişmeleri yatay olarak kesen ya da bu gelişmelerin ortak paydalarından biri olan Kürt sorununa karşı ilginin hem yurt içinde hem de yurt dışında yeniden canlandığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda, çatışma çözümü alanında son dönemde yapılan çalışmalara baktığımız zaman, bu çalışmalar içinde kentleşme, kent mekânının
13.5 TL. 15 TL.
 %  10
En Uzun Koşuda Adalılar; Türkiye Devrimci Mücadelesinde Kıbrıslı Türkler (1967-1981)
Ali Şahin, bu kitabında 1967-1981 yılları arasında Türkiye devrimci mücadelesinde yer almış Kıbrıslı öğrencilerle yaptığı söyleşilerde, bir döneme ışık tutmaktadır. Kıbrıslı Türk solunun 1960 sonrası şekillenmesinde, 1968 kuşağı öğrencilerle, o dönemdeki Kıbrıslı Türk öğretmenlerin büyük katkısı vardır. Özellikle bir avuç genç ilkokul öğretmeninin öncülüğünde KTÖS'ün kurulması ile birlikte sol hareket Kıbrıs'ta filizlenmeye başladı. Siyasal yaşama geçilmesi ile birlikte Türkiye üniversitelerinden mezun olu
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Hazirandan Hazirana Sokaktan Parlamentoya
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kimsesizle­rin kimsesi olarak tanımlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriye­timizin Atatürk tarafından tanımı yapılan bu temel ilkesine inançla bağlıdır. Bu inançla, demokrasinin ve adaletin ışığında aydınlanacak bir Türkiye yaratmanın mücadelesini veriyoruz. Kibre bulanmadan, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi anlamaya çalışarak ve tüm vatan daşlarımıza kendimizi anlatmaktan vazgeçmeden, yeni bir yolda yü­rüyoruz. Herkes bizim seçmenimiz olmak zorunda değil
31.5 TL. 35 TL.
 %  30
Satılık Müttefik; Gizli Belgeler Işığında 1962 Küba Füze Krizi ve Türkiye
1962 yılında ABD, Sovyetler Birliği ve Küba arasında bir füze krizi yaşandı. Üçüncü Dünya Savaşı kapıdaydı adeta. Üstelik bu büyük tehlikenin tam ortasında yer alan bir ülke daha vardı: Türkiye... Füze krizi aslında Türkiye ve Küba'da bulunan nükleer füzeler yüzünden patlak vermişti. Türkiye hakkında konuşan pek yoktu. Ne var ki kapalı kapılar ardında konu edilen gizli bir pazarlık söz konusuydu. 1962'den beri Küba kriziyle ilgili pek çok kitap yazıldı, sayısız panel ve tartışmalar düzenlendi. Başaktörler A
17.5 TL. 25 TL.
 %  10
Hükümet Sistemlerinin Karşılaştırılması Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa Ülkeleri
Son zamanlarda gündeme gelen hükümet sistemlerine ilişkin tartışmalar, akademik dünyada özellikle 1990'lı yıllardan itibaren siyasal sistemlerinde demokratik yönetimlere doğru değişiklikler yaşayan ülkelerin ortaya çıkmasıyla oldukça popüler hale geldi. Bu tartışmalar hükümet sistemlerinin genellikle teorik düzeyde karşılaştırılması temelinde yapılmış ve az sayıda ampirik araştırmada ise gelişmiş demokratik ülkeler ile yeni demokrasilerin verileri birlikte değerlendirilmiştir. Elinizdeki bu kitap, Hükümet S
25.2 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  10
Feminist Politika Teorisi
Feminizm günümüzde krizde ya da düşüşte olarak algılansa da feminizmin önemsiz ve tarihe karışmış olduğu düşüncesine canı gönülden karşı çıkılabilir. Dünyadaki kadınların büyük çoğunluğu Batı'da yaşamamaktadır ve kadınların birçoğunun temel hakları ve yasal koruması yoktur. Küresel ekonomik güçlerin etkisi, etnik çatışma ve dini tutuculuk son yıllarda birçok kadının durumunu kötüleştirmiştir. Bu yüzden, bilgilendiren ve deneyim ve pratik yoluyla yolları keşfetmemiz gerekmektedir. Bu durum, mevcut paradigm
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Devlet Bey; Bir Lider'in Portresi
1982 yılıydı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunun 2. sınıf öğrencileri Türkiye Ekonomisi dersinin hocasını bekliyorlardı. Az sonra sert görünümlü hoca kapıda belirdi. Kürsüye geçti, eline tebeşiri aldı, tahtaya kocaman bir (1) rakamı çizdi; Bakın dedi. Bu kişiliktir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey... Sonra (1)in yanına bir sıfır (0) koydu: Bu, başarıdır. dedi. Başarılı bir kişilik (1)i (10) yapar. Bir (0) daha... Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz. Sıfırlar böyle uzayıp gitti:
31.5 TL. 35 TL.
 %  25
Burası Mahkeme; Yeni Türkiye'de Yargı Rejimi
Yaşanılan bazı şeyler, verilen bazı kararlar anlamsız, insafsız, boş ve 'cezalandırma' gibi gelebilir. Ama yargılananların davalarda yaptıkları savunmalarıyla asıl yargılananların yargılayanlar oldukları fark edilince, öfkelenmeler, siyasal iktidarın cezalandırma gücünü hatırlatmalar hiç boşuna değildir. Yargıladıklarının 'gücü' yargılayanların korkulu rüyalarıdır. FİKRET İLKİZ Cumhuriyet gazetesi davaları... Sözcü gazetesi davası... Ahmet ve Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak davası... Murat Aksoy/Atilla Taş dav
23.25 TL. 31 TL.
Türkiye'nin Kaderi, kendi hikâyesini bulmaya çalışan ülkemizin; aydınlarımızın, entelektüel­le­ri­mizin, şairlerimizin hakikat karşında nasıl konumlandığını cesurca tartışıyor. Kitapta, dönem dö­nem ülkemize yönelen Batılı şokların tahribatından kurtulmamızı sağlayacak yerli tefekkürün en­te­li jansiyamızca nasıl görmezden gelindiği, ötelendiği buna karşılık popülist kültürün neden/nasıl tercih edildiğine dair çıkarımlar yapılıyor. Celâl Fedai, kürsel kapitalizmin sıradanlaştıran, kitleleştiren, tektipleşt
25 TL.
Metin Aydoğan'ın 10 senede (1999-2019) 90'ıncı baskıya ulaşan bu muhteşem eseri yeni gözden geçirilmiş baskısıyla okuyucu ile buluşuyor. Eserin arka kapağında, üstat Attila İlhan şu duygularla kitabı tanıtıyor: Metin Aydoğan'ın Bitmeyen Oyun'unu okuduğum sırada tadına doyamadığım satırlar,hem beni tekrar o ürpertici heyecana sürükledi,hem de Türkiye'yi yıllardır yönettiğini zanneden politikacı kısmının zavallılığını,bir kere daha düşündürdü;dikkatle okuyup ,devlet nasıl yönetilirmiş,bir daha düşünsünler..
30 TL.
Toplam 304 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1