Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 222 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Yaşam Evrelerini Anlamak
Yazar(lar): Nurgün Oktik, Gökçesu Akşit, Ayla Oktay, Rengin Zembat, Handan Doğan, Gül Aktaş, Gülçin Karadeniz, Nermin Çelen, Sait Gülsoy, Yalçın Kahya, Ferhat Değer, Zeynep Ekşi, Ferzan Curun, Petek Akman Özdemir , Elif Sever, Mehmet Cenker Tuncer, Berfin Varışlı, Cemil Köksal,Doğumdan ölüme giden bir süreç olan yaşam evreleri disiplinler arası ve tartışmalı bir konudur. Yaşam sürecindeki aşamalar biyolojik süreçlerin yanı sıra sosyolojik, psikolojik ve çevresel bir gerçekliktir. Toplumsal bir olgu olan ve
39.6 TL. 44 TL.
 %  10
Diyarbakır Halk Kültürü
Diyarbakır; Kimliğini Dicle (Tiğris) nehri, şifalı Hamravat suyu, Surları, kapıları, ongözlü köprü, dört ayaklı minare, iç kale ve değişik kültürlerin bir arada hoşgörü içinde yaşamalarından ve Govend oyunundan alan kültür kentidir. Bu eser yörenin tarihi, kültürel yapısının özelliklerini ve değerlerini bir araya toplama kültürel değerleri yaşatan, hizmet ve temsil edenleri görsel ve yazılı olarak kayıt altına almak, tanıtmak, bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak ve kaynak olarak kullanılması amacıyla der
90 TL. 100 TL.
 %  25
Kürtler Kimdir
Bugün Kürtlerin Merkezinde yer aldığı askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve hatta ahlaki boyutları olan bir sorunumuzun olduğu herkesin malumu. Bu çok boyutluluğundan ötürüde lokomotif bir sorundur. İlgisiz görünen bir çok gelişmenin bile şu veya bu şekilde bu sorunla bir bağlantısı vardır. Bu yüzden de çoğu zaman ayak bağı olacak şekilde iç ve dış siyasetin de göbeğinde yer almaktadır. Bu sorunu çözmeye çalışırken önce nedir bu sorun? diye sorup cevabını aramakla işe başlamak gerekir. Bundan sonraki adı
14.25 TL. 19 TL.
 %  10
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (Beklentiler ve Gerçekleşmeler)
Sosyal güvenlik sistemleri, finansman ve aktüeryal denge sorunları başta olmak üzere bir takım yapısal sorunları ile hep gündemde olmuştur. Söz konusu sorunlar yeni sistem arayışlarını hızlandırırken özellikle batılı ülkelerde 1980'lerden itibaren bireysel emeklilik sistemleri üzerinde çalışmalar başlamış ve kısa sürede içinde, bireysel emeklilik sistemi birçok ülkede mevcut emeklilik sistemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemindeki benzer sorunlar n
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Zilan Agir U Stranen Jiyane
8.33 TL. 9.26 TL.
Tükendi
 %  10
Afro - Türkler (Etnik Köken ve Kimlik)
19 yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti de başta Avrupa ve Amerika kıtalarında hüküm süren kölelik olgusu ve ticaretinin dışında kalmamış, Anadolu'ya; Etiyopya, Sudan, Bornu, Bagirmi ve Vaday gibi orta ve doğu Afrika ülkelerinden ve Sahra-altı bölgelerden köle ticareti yoluyla pek çok köle getirilmiştir. Bugün Afro- Türkler en az dört kuşaktır Batı Ege'de; İzmir/Torbalı, Bayındır, Tire merkez ve köyleri, A
25.2 TL. 28 TL.
Bu kitap, yeni bir kuşağın etnisite alanının ve onun tartışma konularının kavram dünyasını etkileyebilecek bir şekilde ileriyi işaret ederek hâlihazırdaki bilgi birikiminin özgün bir sentezini sunmaktadır. Eğer hak ettiği ilgiyi uyandırabilirse seksenlerden beri etnik ve ırksal ilişkilere dair yazılmış en önemli kitaplardan birisi olabilir. - Michael Banton, Ethnic and Racial Studies Maleševic, etnisite çalışmalarının sosyolojik temellerine dair kapsamlı ve dengeli bir anlatı sunmaktadır... Sunumu, eleşti
23 TL.
 %  30
Nar Çiçekleri; Çok Kültürlülük Üstüne Denemeler
Nar Çiçekleri, Mehmed Uzun'un Türkçe yazdığı, hayatımıza değen dokuz denemeden oluşuyor. Çokkültürlülüğün, azınlık ve öteki olma sorununun, sürgün ve aydın olmanın onulmaz ağırlığının merkezde olduğu bu denemeler, şiddetin ve reddetmenin çözüm olamayacağını, ancak anlayarak, empati kurarak bir arada yaşanabileceğini savunuyor. Kırık bir hüznün egemen olduğu bu denemeler, aynı zamanda arada kalanların dünyasına içerden bir bakış...
14.7 TL. 21 TL.
Tükendi
 %  10
Ayın Karanlık Yüzü : Yeni Medya ve Etik
Etik, insanın dünyayı ve bu dünyayla etkileşimini anlamlandırma çabasında ussal olarak oluşturduğu ilkelerin kurduğu bir düzen. Bu anlamda etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığını bilmesek de varlığını hep sürdürdüğünü biliyoruz. Artık etik diye bir şey kalmadığından yakınanlar bile bunu kafalarındaki bir etik anlayışa dayanarak söylüyorlar. Hatta toplumsal gelişmelerin insanlar arası iletişimi daha karmaşık ve aracılı hale getirdiği bu aşamada etiğin ortadan kalkmak bir yana, tam tersine daha da ön
26.1 TL. 29 TL.
Sarıkeçililer, binlerce yıldır göçer yaşamını sürdüren, günümüzde ancak 150 hane kalmış, kış aylarını Akdeniz sahillerinde geçiren, yazları Bolkar Dağları'ndan Anamas Dağları'na kadar geniş bir alanda yaylaya çıkan bir topluluktur. Fotoğraf sanatçısı olan yazar, yaklaşık yirmi yıl bu topluluğun izini sürerek, günlük yaşamlarını fotoğraflayarak bu kitabı ortaya çıkarır. Özellikle ailelerin, kişilerin portrelerini, çocukların serencamını ilgiyle okuyacağınız bir kitap.
13.89 TL.
 %  10
Adım Agop Memleketim Tokat
20.yy başlarında Anadolu'nun kırsal bölgelerinde yaşayan Ermenilerin gündelik hayatını konu alan bu inceleme, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dünyaya gelmiş olan kırk sekiz Ermeni'yle yapılmış kapsamlı görüşmelere dayanıyor. Halkbilimci Susie Hoogasian Villa ve tarihçi Mary Kilbourne Matossian, Ermeni köy hayatının çeşitli yönlerini akademik bir titizlikle ele alırken, geniş aile yapısı, konut mimarisi, tarla ve ev işleri, yiyeceklerin hazırlanması ve saklanması, giyim alışkanlıkları, nişan ve evlilik âdetle
27 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  10
Konferansa Xebaten Kurdi 2 - Kürt Çalışmaları Konferannsı 2; Zaningeha Boğaziçi Auditoriuma İbrahim Bodur 7-8 Heziran 2014 - Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur
İsmail Beşikci Vakfı'nın her sene düzenli olarak yaptığı Kürt Çalışmaları Konferansının 2 olan ve 7-8 Haziran 2014 yılında gerçekleşen oturumlara sunulan bildirgelerin Kürtçe ve Türkçe metinlerinden oluşan kitap, Kürt Çalışmaları ve Kürtler üzerine çalışma yapan araştırmacılara ve aynı zamanda bu konuda merakı olanlara ön açıcı olması için hazırlanmıştır.
23.34 TL. 25.93 TL.
 %  30
Perspektif : Simgesel Bir Biçim
Panofsky'nin 1927 tarihli bu küçük kitabı, beklenmedik etkilere yol açan o büyük kitaplardan biri: Son yüzyılda perspektif üzerine yapılmış bütün sanat tarihi ve felsefe tartışmalarına damgasını vurdu, modern düşünce tarihinin büyük eserlerinden biri olarak klasikleşti. Kitap bu etkisini, yazarının özgün sanat tarihi yönteminin erken dönemini en iyi biçimde sergileyen bir örnek olmasına ve sanat tarihi çalışmalarının alışıldık kapsamıyla sınırlı kalmayıp, bilgi ve kültürel değişim kuramlarındaki daha geniş
16.1 TL. 23 TL.
 %  10
Muska Kitabı
Muska Kitabı kültürümüzde muska hamayli mutlak vefk hırz heykel bâzûbend beduh ta'viz cevşen meftul zer levh rukye nazar ile ilgili birikimin kayda geçirilmesini amaçlamıştır. Hem divan edebiyatında hem modern edebiyatta koruyucu özelliği olduğuna inanılan bu nesnelerle ilgili inanç ve uygulamalardan bahis vardır. Yazılı kaynaklar dışında motifler de koruyucu özellik taşırlar. Giyim kuşam takı ve yaygılarda yer alan bu motifler insanı kötülüklerden koruma beklentisi ve bereketi sağlama düşüncesiyle vardırla
45 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  25
Dersim; Alevilik, Ermenilik, Kürtlük
... Duzgı'nın Mehr'in (Avesta Mithra) bir devamı olduğu şeklindeki yakın tarihli bir tespite ek olarak, Zerdüşti Ermenilerin tanrısı Vahagn ile Dersimli Alevi Kürtlerin evliyası Tujik Bava arasındaki devamlılık da Ermenilerin Alevi Kürt kültürü üzerindeki etkileri ya da devamlılığı babında, satırlar arasında kaybolacak türden bir bulgu değildir... Özellikle Alevi ve Kürt kültür tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gürdal Aksoy, bu kez Dersim'in karanlıkta kalan bir yüzüne ışık tutuyor: Dersim kültür
33 TL. 44 TL.
 %  25
Kürtler Ne İstiyor?; Kürdistan'da Etnik Kimlik, Dindarlık, Sınıf ve Seçimler
Kürtler ne istiyor? Sokaktaki insandan televizyonda kanaat belirten uzmana kadar, sık sık dile getirilen bir soru bu. Çok zaman soru da değil aslında; cevabını merak etmeden veya umursamadan, kızgınlıkla söylenen bir söz: Daha ne istiyorlar! anlamında... Bu çalışma ise sahici bir merakla, gerçekten anlamaya çalışarak soruyor bu soruyu: Kürtler ne istiyor? Meseleleri ne? Ahvalleri nedir? Ne düşünüyorlar? Kime, niçin oy veriyorlar? Homojen Kürt kimliğinin ötesine bakacak olursak: Kürt veya Zaza, Şafii veya H
20.25 TL. 27 TL.
 %  10
Zazalar ve Türklük; Koç Heykelli Mezarların İzinde
Zazalar, geçmiş yüzyıllardan beri Kürt olarak algılanmaktadır. Önceki yüzyıllarda oluşan bu algı toptancı bir bakış açısının eseriyken, geçtiğimiz yüzyıldan kalan ve bugüne sirayet eden algı, siyasi bir projenin parçasıdır. Etnik tartışmaların hız kazandığı günümüzde Zaza kimliğinin hala ihmal ediliyor olmasını bu siyasi projenin dışında görmek mümkün değildir. Zaza kimliği hakkında sıkça sorulan ve cevaplanması gereken sorular şunlardır: Zazalar, Kürt müdür? Zazalar, Türk müdür? Zazalar, İranî bir unsu
11.7 TL. 13 TL.
Tükendi
 %  25
Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası
Kimisi ilk kez gün ışığına çıkan, kimisi uzun süre gizli tutulan, kimisi de daha önce kamuoyuna açıklanmış çok sayıda belgeye yer veren kitap, Kürt sorunuyla ilgili geniş bir ansiklopedi niteliğinde. Hangi boyutundan ele alırsak alalım, bugün gelinen noktada Kürt sorunu Türkiye için hem sürdürülmesi, hem de yönetilmesi zor bir mesele haline gelmiştir. Türkiye'nin vatandaşlarına 'eşit ve birinci sınıf' vatandaş olduğunu hissettirmesi, muasır medeniyet seviyesi düzeyinde bir düzen tesis etmesi ve büyük devle
24.31 TL. 32.41 TL.
 %  30
Melek Tavusun Halkı Ezidiler
Ezidiler, dini inançlarının kurbanı olmuş bir halktır. İnandıkları Melek Tavus, Tanrı'nın cennetten kovduğu melekle, yani Şeytan'la bir tutulduğu için Müslüman ve Hıristiyan komşuları tarafından dışlanmış, lanetlenmişlerdir. Sabiha Banu Yalkut, Ezidiler üzerine çalışmaya 1979 yılında bir arkeoloji öğrencisi olarak gittiği Mardin'in Midyat ilçesinde karar verdi. Yıllarca onların izini sürdü; Almanya'da, diaspora koşullarında yaşayan Ezidilerle düzenli bir biçimde görüştü. Melek Tavus'un Halkı Ezidiler, artı
16.45 TL. 23.5 TL.
 %  10
1980'lerden 2000'lere Siyasal Kürt Kadının İnşası
Gerilla dedikleri de çocuğumuzdur. Benim çocuğum dağa çıkmadı ama onlar da benim çocuğum. Benim bu gözyaşlarım için çıktılar o apansız dağlara, bu zulme karşı çıktılar, aç susuz. Babamı vurduklarında ateşkesti. Devlet kirli işlerini PKK üstüne yıkıyordu. Her zulmün sebebi olarak PKK'yi gösteriyordu. Bizim evi yakanlar ile babamı yakarak öldürenin PKK olduğunu söylediler. Biz gerçeği biliyoruz. Kimin öldürdüğünü yaptığını biliyoruz. Bugün bu aşikâr. Hem öldürüyorlar hem de... Babamın cenazesine yaklaştırma
22.5 TL. 25 TL.
Toplam 222 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1