Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 222 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  10
Önce Güvenlik
Uluslar arası firmalara uğradığımda, büyük ölçekli şantiyelerini gezdiğimde, hep imrendim; bir ahenk, uyum ve düzen ve bu düzenin getirdiği verimlilik. Bütün bu firmaların, şantiyelerin fabrikaların Kore den Amerikaya, Almanyadan İtalyaya sahip olduğu ortak kültür SAFETY FIRST kültürü. Bu kültür verimlilik, kalite ve küçümsenmeyecek bir iş kolunu beslemekte. Kazalar önlendiği için zaman kaybı önlenmekte, kurallara uyulduğu için iş bir defada ve kaliteli yapılmakta hepsin den önemlisi insan güvenliği en önd
10 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  10
Boş Zamanlar Kitabı
Bu, bir boş zamanlar kitabıdır. Boş zaman ve boş zamanlarda din konusu, toplumsal hayatımızın önemli boyutlarını içine almaktadır. Boş zamanların önemi hem bizzat boş zamanların kendisinden, hem de genel olarak zamandan kaynaklanmaktadır. Boş zamanlar, kısaca sosyal hayatta insanların kendileri için esas olarak kabul ettikleri dolu zamanın dışında kalan serbest zamanlarda harcadıkları vakitleri ifade etmektedir. Boş zamanlar, modern toplumlarda insanların sosyal ve kültürel hayatının önemli bir kısmını için
10 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  10
Siyahların Dramı; Afrika Asıllı Amerikalı Müslümanlar
İnsanlık tarihi inançlarının, kültürlerinin, renklerinin, ırklarının, ilmi ya da siyasi düşüncelerinin farklılıklarından dolayı, toplu halde veya münferit olarak kurşuna dizilen, yakılarak, linç edilerek, ya da işkence yapılarak öldürülen milyonlarca insanın acı öyküleri ile doludur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız araştırmaya, esas incelemelerimize konu olan siyahların dramı da bir bakıma böyle acı öykünün tarihi analizidir. Hayatta kalabilmek için beyazlara karşı ırk ve kültür üstünlüğü motif
9 TL. 10 TL.
 %  25
Diasporada Türk - Kürt Sorunu; Almanya ve İsveçte İkinci Kuşak Göçmenler
İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistandaki gelişmelere en fazla etki ettiği iki ülke olmuştur. Bahar Başer, bu iki ülkeye bakarak ve Türklerle olduğu kadar hepsi bir şekilde seferber olmuş Kürt gençleriyle de konuşarak, Avrupadaki Kürt ve Türkler arasındaki ilişkilerin daha önceki araştırmalarda gördüğümüzden daha karmaşık bir tanımını ve analizini sunuyor. Kürt meselesini yalnız Türkiyenin sorunu olarak değil, birçok aktörün dâhil olduğu ve ulus-ötesi boyutta Kürtlerin konumunu güçlendir
7.5 TL. 10 TL.
 %  10
Salnama Ehmede Xani 2012
Bu Ehmedê Xanî hakkında yayınladığımız yıllıkların dördüncü kitabıdır. İlk yıllık 2009 yılını kapsamakta ve 2010 yılında yayınlanmıştı. Yıllıklar kronolojik olarak incelendiğinde, Ehmedê Xanî ve eserleri hakkında özellikle de Türkiyede son 4-5 yılda önemli gelişmelerin yaşandığı, Xanînin isminin bilim, edebiyat ve siyaset dünyasının gündeminde önemli bir yer aldığı görülecektir. Bununla beraber eserlerinin orjinal dilde eski ve yeni çevirileriyle birlikte birçok baskıları gerçekleştirildi. Bu dönem aynı zam
27 TL. 30 TL.
 %  10
Kuş Bakışı PKK
Bu kitapta ben, PKK ile geçen otuz yıla kuş bakışı bir göz attım. İstatistiklerden ziyade, olaya taraf olanların cümlelerine yer verdim. Her olayı anlatmak yerine, olayları sınıflandırarak örnekleme usulünü tercih ettim. Kendi kimlik değerlerini tanıyarak ne kadar tarafsız kalınabilecekse o kadar kaldım. Hatta diyebilirim ki, bu kitapta bir sinema makinistliği yaptım. Birileri senaryoyu yazmış, birileri oynamış, birileri bunu piyasaya sürmüş, ben sadece sahneye aktardım. Herkese iyi seyirler...
16.2 TL. 18 TL.
 %  10
Mardin Tebliğleri; Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı
Bu topraklarda birçok halk, birçok dil, birçok kültür mahalleleriyle birlikte atıl oldu ve atıllaşan mahalleler çoğaldıkça, eski medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar çoraklaştı, bereket de, sevgi de, sevinç de beraber gitti. Damlardaki diller azaldıkça buradaki yaşam sessizleşti. İşte bu toplantılar, bu bir araya gelmeler, bu ölüm sessizliğini bozma çabasıdır bizim için. Geçmişi anmak, izleri sürmek, hafızayı tazelemek, yüzleşemediğimiz olaylarla yüzleşebilme fırsatını yakalamak, ruhsal iyileşmede yol al
45 TL. 50 TL.
 %  10
Mardin 1915; Bir Yıkımın Patolojik Anatomisi
Bu olağanüstü araştırma 1915 soykırımı sırasında bir Ermeni cemaatinin imhasının hangi koşullarda gerçekleştiğini (o güne dek) eşi görülmemiş bir kesinlikle ortaya koymanın yanı sıra, bir şehrin, yani Mardinin ve bir bölgenin Mardin sancağının ve Diyarbakır vilayetinin yerel tarihiyle bireysel trajedileri birbirine bağlıyor. Kürdistan Platosuyla Mezopotamya Ovasının birleştiği noktada yer alan Mardin farklı Hıristiyan cemaatlerinin birlikte yaşadığı bir mozaikti. Dolayısıyla bu eser aynı zamanda bugüne de
58.5 TL. 65 TL.
 %  10
I Love You Je T'aime Ich Liebe Dich Ez Ji Te Hez Dikim
Farklı olanla, bize benzemeyenle birlikte yaşamayı bilmiyoruz. Belki de unuttuk... Etrafımızda kim varsa önce ötekileştiriyor sonra da ondan korkuyoruz. Farklı olanı korku ve tehdit kaynağı olarak gördükçe de ne demokrasi mümkün oluyor ne barış. Kürtlerden korkuyoruz, Alevilerden, gayrimüslimlerden, dindarlardan korkuyoruz. Kısaca bizden, kendimizden korkuyoruz. Bu kadar korkuyla birlikte yaşayamayız. Gözümüzü uyku tutmaz, elimiz tetikten kalkmaz. Uykuya daldıkça da kabuslar görürüz; 'başkasının, ötekinin y
13.5 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  10
Kürtler Cumhuriyet'e Neden İsyan Etti?
Kürt Sorunu, bugün ortaya çıkmış değil, modern anlamda yüz yıllık bir meseledir. Osmanlının çöküş yıllarında devletin uçmakta olan çatısını kurtarmak için önce Pan-Osmanlıcılık, ardından Pan-İslamcılık politikaları uygulanmış, Cumhuriyet öncesi dönemde ise İttihat Terakki Pan-Türkçülük (ve/veya Turancılık) politikalarını devreye sokmuştur. Bütün farklılıkları teke indirgemeye çalışan bu zihniyet, Osmanlının çöküşünü engellemediği gibi Cumhuriyete de sorunlu bir miras bırakmıştır. Bu miras mucibince uzunca b
12.5 TL. 13.89 TL.
Tükendi
 %  10
Tanrım Sana Dönüyorum
KİTAP, FARKLI BİREYLER OLARAK VAR OLMA HAKKINA VE DOĞAYA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKAN; BU ALANDA TÜM DÜNYA GENÇLERİNE ÖRNEK OLAN; KUANTUM ÇAĞININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLDİĞİNİ İSPATLAMIŞ OLAN TÜRKİYE GENÇLİĞİNE İTHAF EDİLMİŞTİR... Tekamülün gayesi, insanları birbirine benzetmek, Dünya Birliğine yürütmektir Birliğe doğru yürüyüş, sulha doğru da yürüyüş demektir. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak, dünyaya hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği egemen olacaktı
29.17 TL. 32.41 TL.
Tükendi
 %  10
Soğuk Ses
İlk kitabı ''Kar Beyrut Kar'' çok beğenilen Mavi Neşe'nin ikinci kitabı ''Soğuk Ses'' Pan Yayıncık'tan yayımlandı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı cinsel saldırılar kitapta parçalanmış bir kişiliğin derlediği hikayeler olarak karşımıza çıkıyor. Her karakterin kendi dayanma yöntemi, kendi mücadelesi, bilim kurgu ve fantazya tadıyla sunuluyor okura! Ve şöyle soruyor yazar: Kadınların vahdeti bir düş müdür?
18 TL. 20 TL.
 %  30
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler
Bu eserinde Gökalp, Kürt aşiretleri hakkında köken, tarih, coğrafya, dil, kültür yönlerinden yaptığı araştırmaların sonuçlarını açıklamaktadır. Kürt aşiretlerinin bilimsel açıdan sınıflandırılmasını yapmakta, Kürtlerin örf-adetleri, yaşantıları, geçim kaynakları, doğum, ölüm, düğün törenleri, suçluları izleme ve cezalandırmaları, yabancıya karşı davranışları gibi çeşitli konularda ayrıntılı bilgiler vermekte ve bugün Kürtleşmiş olan pek çok aşiretin aslında Tür olduklarını ileri sürmektedir. Türk boylarının
10.5 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  10
Şu Yılgın Kürtler; Kürtlerin Maküs Talihinin Tarihi
Kürt Sorunu; Kürtlerin on yıllarca kendi anadillerini konuşamamasıdır. 1925'de Doğu ve Güneydoğu için çıkarılan Şark Islahat Planı'nın Hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuruluşlarda, çarşı ve pazarlarda Türkçeden başka dil kullananlar, hükümet ve belediyenin emirlerine aykırı davranmakla suçlanacak ve cezalandırılacaktır maddesidir. 27 Mayıs darbesinin önderi Orgeneral Cemal Gürsel'in; Bu memlekette Kürt yoktur. Kürdüm diyenin yüzüne tükürürüm cümlesidir. Zilan harekâtında 15000 kişinin öldürülme
24.3 TL. 27 TL.
 %  30
Kejê: Dı Şevekê De Mezın Bûyîn
Güneydoğuda Çocuk Olmak Bir Gecede Büyümek Demek Bütün çocuklar kadar mutlu, bütün çocuklar kadar tasasızdılar. Kasabanın bütün bağlarına girebilir, bütün bahçelerinden yiyebilir, meyve ağaçlarına dalabilirdiler. Bir yaz gecesi aniden patlayan silah seslerine kadar... Önce özgürlüklerini, şenliklerini kaybettiler, sonra evlerinin bir ateş topu olduğunu gördü gözleri. Büyükler onlara bir şey söylemiyor, kendi aralarında dışardakiler dedikleri birilerinden bahsediyorlardı. Kimdi bu dışardakiler? Çocuk
9.72 TL. 13.89 TL.
 %  10
Kürt Tarihi Kimliği ve Siyaseti; Kuramsal Bir Yaklaşım
Abbas Vali'nin güncel makale ve söyleşilerinden oluşan bir seçki, Kürt Tarihi Kimliği ve Siyaseti adıyla Avesta yayınları arasında çıktı. Bu koleksiyon 1995'ten günümüze kadar olan yirmi yıl içinde yazdığım denemeler ve yaptığım mülakat ve konuşmalardan oluşmaktadır. Bunlar bu dönem içinde yazılmış bir dizi yazı ve sunulmuş bir dizi tebliğden seçilmişlerdir. Bununla birlikte bu koleksiyonun özgül bir amacı vardır; her ne kadar konu, yapı ve argüman bakımından çeşitlilik arz etse de bu koleksiyonun yine de
28.8 TL. 32 TL.
 %  30
Amerikan İstihbarat Belgeleriyle Kürtler (Ciltli)
Adanadaki konsolosluğumuz, Türkiyedeki Kürtler konusunda bilgi edindiğimiz en iyi kaynak. CIA Başkanı Stansfield Turner, Mayıs 1979 Bağımsız bir Kürdistan hayaliyle İngilterenin politikalarını uzun süre körü körüne desteklemiş olan Kürtler, şimdi hayal kırıklığı içindedir. CIA, Ocak 1951 Doski Reisi Sefer Ağa, bize karşı sadakatinden dolayı oğlu ve bir adamıyla birlikte İngiliz suikastçıları tarafından öldürülmüştür. Türk Genelkurmay Başkanlığı, 9 Ocak 1923 Kürtler, kendileriyle ilgilenmemizin, onla
32.34 TL. 46.2 TL.
 %  30
Amerikan İstihbarat Belgeleriyle Kürtler
Adanadaki konsolosluğumuz, Türkiyedeki Kürtler konusunda bilgi edindiğimiz en iyi kaynak. CIA Başkanı Stansfield Turner, Mayıs 1979 Bağımsız bir Kürdistan hayaliyle İngilterenin politikalarını uzun süre körü körüne desteklemiş olan Kürtler, şimdi hayal kırıklığı içindedir. CIA, Ocak 1951 Doski Reisi Sefer Ağa, bize karşı sadakatinden dolayı oğlu ve bir adamıyla birlikte İngiliz suikastçıları tarafından öldürülmüştür. Türk Genelkurmay Başkanlığı, 9 Ocak 1923 Kürtler, kendileriyle ilgilenmemizin, onla
45.5 TL. 65 TL.
Tükendi
 %  10
Xasenezer
Zimané ku em dibêjin zindî ye, di eslé xwe de û rasterast bi vén û şiyana mirovén xwediyé vî/wî zimanî ve girédayî ye. Em û em-civat bi dûndeyén xwe dikarin heyîna xwe bidomînin; lé ziman? Ziman, bi qasî xwedîderketina me ya lé; heye, zindî ye. Em û civata em jé (em bi ser ve) ku beré xwe bidin zimanekî din, -sedem û mebestén me çi dibin bila bibin- bi bikaranîna bi salan re zimanek dikare xwe li zimané me, pé re li giyané me, pé re xwe li hest û hizr û her cure péjnén me mîna marekî rapéçe. Kesên ku Arje
9.17 TL. 10.19 TL.
Tükendi
Toplam 222 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4