Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 50 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Yönetim her yerde. Toplumun en küçük parçası aileden, devlet yönetimine kadar. Hatta kendi kendimizi bile yönetiyoruz aslında. İnsanın ve ortak yaşam döngüsünün olduğu her kurumda yer alan bu kavrama radyo merceğinden bakan bir kitapla karşı karşıyasınız şu an. Mikrofonun ardında neler oluyor, Bir radyo nasıl yönetilir? sorularını kendine çıkış alan bir kaynak aslında. 20 yıllık bir deneyim ve akademik çalışmalar saklı içinde. Radyo dinlemekten bıkmayan, yayıncılığa emek veren, bir gün o mikrofondan biriler
22 TL.
 %  10
Yönetmen Koltuğu
Televizyonun toplum hayatına, ilk yıllardan bugüne kadar üzerinde en çok tartışılan alanlara ve bu alanların, televizyon - izleyici_ _ilişkisine farklı bir gözle bakıyor. Bugün izleyicinin televizyonla kurduğu ilişki, eskisinden farklıdır. Sürekli bir değişim hali_ içindedir. Medyanın, İzleyicinin görünmez oluşunda önemli payı vardır. Güdümlü medyaya göre _ise bugün televizyonculuk eskisinden çok daha kötü notlarla yol almayı başarı sayıyor. Okuyacağınız bu kitapta eskiyle yeninin birlikteliğinin ve yarışın
23.4 TL. 26 TL.
 %  30
Cesaret Bulaşıcıdır
Kısıtlı imkanlarla, insanımızın gerçekleri görebilmesi amacına hizmet eden çabalar çok kıymetli. İlave TV ve Arif Bey de bu çabanın birer neferleri. Bu uğurda yaşanan tecrübelerin toplandığı, gerçeklere katkı veren bu kitap da hem bu çabanın bir ürünü hem de çok kıymetli. Kaleminiz de 'Hak'tan yana sesiniz de güçlü olsun. Meral Akşener/İYİ Parti Genel Başkanı Nasıl ki bir siyasetçi için sokağın nabzını tutabilmek önemli ise gazeteciler için de halkın içinde olmak ve onları anlamak önemli. İlave TV bu gör
18.9 TL. 27 TL.
 %  10
Podcast Yayıncılığı ve Pazarlama
Podcast'ler kalabalık ve gürültülü dijital ortamda işletmelere, marka üreticilerine ve pazarlamacılara, hedef kitleler nezdinde öne çıkma ve onlarla etkileşimi sürdürme konusunda eşsiz fırsatlar sunmaktadır. İçerik pazarlamasının en etkili alanlarından biri olan podcast yayıncılığı, son yıllarda diğer tüm sosyal medya kanallarından daha yüksek tüketici bağlılığı oluşturan bir alan haline gelmiştir. Podcast'ler değişik biçimlerde tüketilmekle birlikte insanlarla duygusal bağ kurmakta ve diğer dijital kanal
36 TL. 40 TL.
 %  10
Sinema ve Televizyonda Yeni Yaklaşımlar
Sinemanın yolculuğu 120 yılı aşkın bir zamandır devam etmektedir. Sinema bu yolculuğu boyunca, insanları güldüren, eğlendiren, düşündüren, bilgi veren, haber veren, tanıtım görevini gören, kamuoyu oluşturan, propaganda amaçlı kullanılan, vb. bir sanat dalı olarak doğmuş, büyümüş, rüştünü ispat ederek bugünlere gelmiştir. Hayatın yorumunu yapan, dünü sorgulayan, bugünü fotoğraflayan, yarına ışık tutan bir sanattır sinema. Bu yüzdendir ki sinema bu yolculuğu boyunca sadece kendi dokusunu ve genlerini yenileyi
34.2 TL. 38 TL.
 %  10
Radyo Programcılığı
Bu kitap Türkiyede sayıları 70e ulaşmış bulunan İletişim Fakülteleri ve ilgili yüksekokullar ile liselerde ders kitabı olarak okutulabileceği gibi, sayıları 1062yi bulan özel radyo istasyonları çalışanlarınca ve radyoculuğa ilgi duyan meraklılar tarafından da yararlanılabilir bir nitelik taşımaktadır. Bu kitapta radyo programcılığı bilgilerinin yanısıra radyo ya¬yınları ile ilgili olarak bazılarımızın ilk defa okuyacağı/du¬ya¬cağı ilginç bilgiler de yer almaktadır. Örneğin, Tita¬nic faciası ola¬rak bilinen
34.2 TL. 38 TL.
 %  10
Dijital Çağda Televizyon ve Medya
Dijital çağdatelevizyon ve medyaçalışmasıgünümüzmedyasınıanlamlandırabilmek ve televizyonçalışmalarıkonusundaaraştırmacılarakatkısağlayabilmekamacıylagençakademisyenlertarafındangerçekleştirildi. İstanbul ÜniversitesiİletişimFakültesiRadyoTelevizyonSinemaBölümü'ndeDoktorayapan ve UluslararasıTelevizyonYayıncılığıDoktoradersimialanöğrencilerimizderskapsamındahazırladıklarımakaleleriyleönemlibiresereimzaattılar. Bu kitap içerisindeyeralantümmakalelerUluslararasıTelevizyonYayıncılığıdoktoradersimialanbirgru
35.1 TL. 39 TL.
Farklı toplumsal tecrübeler ile şekillenebilen alternatif kamusal alanların olup olmadığı bu çalışmaya öncülük eden fikrin motivasyonudur. Türkiye'de bir parlamenter rejimin varlığından, toplumsal talep, itiraz ve tasarıların bu parlamentodaki ifadesinden bahsedebiliriz. Ancak Türkiye demokrasi tarihinde çokta parlak hikâyelerin yer aldığını söyleyemeyiz. Türkiye, geç modernliklerdeki diğer örnekler gibi, geleneklerinin çağdaş dünyanın gereklerine uyarlanması sürecinde kimi paradoksalar yaşamış bir ülke ola
45.15 TL.
 %  10
Geçmişten Günümüze Değişen Televizyon ve Çocuk İzleyici; Geleceğin Anlamsal Dijitali
Modern insan, nefesini tutmuş geleceği merak ediyor. Yeni ekranlar alıştığı televizyonun çok öte-sinde. Yayın akışı gibi bilindik değil aksine öngörülemez bu iletişim biçimi, ekran başındaki çocuğun oyun başladıktan sonra kurallarını değiştirdi. Çocukluk tarihi boyunca ilk kez bu denli akışkan bir zaman ve iletişim deneyimiyle baş başa kalan çocuk, üre-tüketici bir kimlikle, semantik (anlamsal) dijital'in öznesidir. Sokakta oyun oynayan, evde tele-vizyon izleyen çocuk izleyici tanımı yıllar öncesine tarihl
37.8 TL. 42 TL.
1990'lı yılların başında özel radyo yayınlarının başlaması ile radyo yayınları tekrar ilgi görmeye başlamıştır. Bu dönemde klasik radyo yayın anlayışı değişmiş; format ve içerik farklılığı özel yayıncılığa damgasını vurmuştur. Radyo yayıncılığı bu kez müzik kutusu görevini üstlenmiştir. Zaman içerisinde özel radyo yayınlarında -rekabetin de etkisiyle- farklılaşmalar olmuş; tematik kanalların kurulması, yayıncı kadrosunun deneyim kazanarak profesyonelleşmesi, radyo yayınlarında toplumun küçük kesimlerine ses
38 TL.
 %  10
Arenadan Ekrana Şöhret Kültürü
Şöhretler, içinde yaşadığımız kültürün başat unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Kitlelerin ve kitlesel iletişim olanaklarının büyümeye başladığı 19. yüzyıl, şöhret kültürü olgusunun da başlangıç noktasını teşkil ediyor. Ne var ki, şöhret olgusunu açıklamak ve bugünün dünyasını kavrayabilmek için biraz daha geçmişe gitmek gerekmektedir. İşte bu kitap, şöhretlerin günümüz toplumsal hayatında kapladığı yeri açıklayabilmek için, birey, kitle, iktidar, sekülerleşme, kimlik, gösteri, yıldız, teşhir gibi ka
36 TL. 40 TL.
 %  10
Türkiye'de Amatör Radyoculuk Tarihi; 1920'lerden 1990'lara
Radyo, 20. yüzyılın siyasi, toplumsal ve kültürel hayatına adeta damgasını vurmuştur. Buna rağmen günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmaktadır. Oysa radyonun gelişim sürecinde yaşananlar ve insanların gündelik deneyimleri içerisinde radyo tekniğiyle kurulan ilişkiler günümüz medya ortamını anlamlandırmak açısından da temel bir öneme sahiptir. Bu açıdan radyo tarihini hatırlamak ve anlamlandırmak özel bir önem taşımaktadır. Kitap, böyle bir hatırlama ve anlamlandırma çabasına dayanmaktadır. Kitap, Türkiye
22.5 TL. 25 TL.
 %  10
Bir Film Çekmek; Kompozisyon-Senaryo-Kurgu
İletişim öğrencileri ve sinemaya sevdalı herkes için bir film çekmek en güzel düşlerden biridir. Düşünceleri ve duyguları bir film ile iletmek, güzel sanatların tüm dallarıyla içiçe olmak, kucaklaşmak, sinema sanatının sunduğu olanaklardır. Günümüzde sinema sanatının yaratıcı uğraşısı içinde olmak, herkes için ulaşılabilir bir durumdur. Dijital teknoloji, tüm sinema sevdalılarına ?bir film yapma yolculuğuna çıkma olanağı sunmaktadır. Önemli olan, içimizdeki duyguları, düşünceleri görsel sanatların doruğu ol
45 TL. 50 TL.
 %  10
Dı Radyoya Erivane De Denge Kurdi - Erivan Radyosunda Kürt Sesi
Kolektif Kürt hafızasında önemli bir yer tutan ve bir fenomen haline gelen Erivan Radyosu kuşkusuz herkesin ilgisini çekmektedir. Her ne kadar belli oranda üzerinde çalışılmışsa da bu güne kadar derli toplu bir çalışma yapılmış değildir. Bu boşluğu dolduracak ve aynı zamanda özgün bir çalışma olan Zeri İnanç'ın Erivan Radyosunda Kürt Sesi, radyo hakkında önemli bir kaynak olacaktır. O dönemde yaşamış ve Erivan Radyosu'nda çalışmış kişilerin yazılarının da yer aldığı kitap Türkçe ve Kürtçedir.
20.84 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  30
Televizyon Haberlerinde Görsel Metin Etiği
Bu doktora tez çalışmasında televizyon haberciliğinde yaşanan olumsuzluklar ve etik ilkelere uyulmadığı konusundaki eleştiriler göz önünde bulundurarak görsel metin uygulamalarında yaşanan etik sorunlar incelenmiştir. Televizyon haberlerinin hazırlanma aşamasında kullanılan sözsel ve görsel metinlerin ne derece örtüştüğü, görsel metinlerin anlamsal bütünlüğü ve izlerkitledeki algılamaları değiştirip değiştirmediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Haberlerde kullanılan görsel metinler sözsel metinleri dest
28.32 TL. 40.45 TL.
 %  10
Türkiye'de Televizyonla Eğitim
Televizyona ortaya çıktığı ilk yıllarda her yeni teknolojinin icadında olduğu gibi ihtiyatla yaklaşılmış, kültürleri yok edeceği kaygısı duyulmuş, daha sonra bu mucize aracın toplumları eğlendirme, bilgi verme ve eğitmede büyük yararları olduğuna inanılmıştı. Çünkü bu araç bir mesajı bir anda büyük kitlelere hızlı ve ekonomik olarak ulaştırma gücüne sahipti. Toplumu aydınlatabilir, eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilir, ülkelerin kalkınmasında çok önemli rolü olabilirdi. Artık günümüzde gelişen iletişim tek
45 TL. 50 TL.
 %  10
Dünya Kadın Sinema Yönetmenleri
Bu derleme Ortadoğu ülkelerinden Latin Amerika'ya, Uzakdoğu'dan Avustralya'ya, ABD ve Kanada'dan Avrupa, Rusya ve Afrika'ya kadar dünyanın tüm bölgelerinde kadın sinemacıların faaliyetlerini ele alıyor. Kadın sinemacıların ilk ortaya çıkışlarından itibaren maruz kaldıkları adaletsizlik ve eşitsizliklere rağmen, dünya sinemasına nasıl bir damga vurmayı başardıklarını ortaya koyuyor...
6.3 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  10
Mutluluğun Resmini Yapmaya Çalışan Türk Sineması
Özgür Velioğlu'nun bu kitabı, mutluluğun Türk sinemasında nasıl işlendiğini; Yeşilçam ve sonrasında ülkemiz filmlerinde mutluluk temsilinin hangi duraklardan geçtiğini anlatıyor...
4.5 TL. 5 TL.
Tükendi
 %  10
Gerçekmiş Gibi
Teknolojik yenilikler, özellikle cep telefonu ve bağlantılı olarak kamera ile her anı kaydetme ve internet ortamında paylaşma sonucunda, gündelik hayatın gerçekleri buluntu filmlere (found footage) , taklit belgesellere (mockumentary) ve viral reklamlara yansımaktadır. Aldous Huxley 1935 yılında; teknik ilerlemelerin ilkelliğe yol açtığını, tekniğin yardımıyla yeniden üretilebilirlik ve rotatif, yazıların ve resimlerin sınırsız sayıda çoğaltılabilmesini olanaklı kıldığını söylerken günümüz teknolojisinin Th
34.2 TL. 38 TL.
Toplam 50 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1