Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 146 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  30
Türkiye Mısır Suriye; Bir Seyahatname
Hindistanlı büyük dil âlimi ve İslam tarihçisi Şiblî Numânî 1892 senesi baharından itibaren altı aylığına İstanbul, Beyrut, Kudüs ve Mısır'a ilmî bir seyahat tertip etmiştir. Sonraki yarım asır boyunca Hintli Müslümanların Osmanlı Devleti hakkında beslediği büyük sempatinin kazanılmasında katkısı olduğuna inanılan bu seyahatname Urdu dilinde sayısız baskı yapmıştır. Şiblî Numânî'nin müşahedeleri dışarıdan bir göz olarak dönemin Osmanlı topraklarına, insanlarına ve kurumlarına dair çok önemli ayrıntılar içer
31.5 TL. 45 TL.
 %  10
Charles Harington; Sömürge Valisi'nin Himayesinde Vahdettin'in İhanetleri ve İşgal İstanbul'u
İlk kez yayımlanan anılar ve belgelerle İşgal İstanbul'u (1918-23) General Sir Charles Harington'ın Türkiye anıları. Harington'ın yazmadığı ve yazamayacağı gerçekler. Kuva-yı Milliye İngilizlere nasıl meydan okudu? Vahdettin ve damadının İngilizlerle yaptığı gizli antlaşma. İngiliz donanması en büyük fabrikamızı nasıl yok etti? Harington'ın İstanbul'da kurduğu casusluk teşkilatı. Nemrut Mustafa'ya taş çıkaran İngiliz mahkemesi. Vahdettin'in Türk sığınmacılara inanılmaz ihaneti. İzmir Marşı söyleyenler Diva
90 TL. 100 TL.
 %  10
Kudüs Yolculuğu; Edirne, İstanbul, İzmir, İskenderiye 1868-1869
Mihail Macarov Osmanlı tebaasından Avratalanlı (Koprivşitsa) bir Bulgar ailenin çocuğudur. Babası İvan Macarov ömrünü gurbette geçirerek aba imalat ve ticareti yapmaktadır. İstanbul'da Çorapçı Han'da dükkânı vardır. Genç Mihail de burada çalışacak, sonra 1873'te girdiği Robert Kolej'de eğitim görerek Bulgar aydınları arasındaki yerini alacaktır. Ama Macarov'un bu kitaptaki Kudüs yolculuğu anıları daha önceye 1868-69'a aittir. İvan Macarov 1868'de yanına karısını ve oğlu Mihail'i alarak hacı olmak üzere Ku
17.1 TL. 19 TL.
 %  30
İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim
Görebilmek, duyabilmek ve bir devri rivayetiyle, dedikodusuyla nakletmek İşte tarihe ve tarihçiye en büyük hizmet. Tarihçi bu yazıları ayıklasın, istediklerini alsın, istemediklerini bıraksın diyen Münevver Ayaşlı Hanımefendi, içinde yaşadığı devri, tanıdıkları, gördükleri, işittikleri, nüktesi, rivayeti, dedikodusu, efsanesi ve hakikatiyle gelecek nesillere nakletme çabası gösteren bir Osmanlı haminnesidir. Köklü aile yapısı ve eşinin bulunduğu önemli devlet hizmetleri sayesinde; Abdülhak Hâmidden Halide
14 TL. 20 TL.
14 yıl kadar önce Prof. Mümtaz Turhan'ın yanında pek genç ve hevesli bir asistandım. O tarihlerde Prof. Turhan, kültür faaliyetlerine yardım etmek isteyen bir bankanın mâlî desteğini sağlayarak Türk kültür tarihi üzerinde geniş bir araştırma yapmak ve kültür değişmelerini tarih içindeki gelişme seyrine göre incelemek istiyordu. Bu araştırma biri arşiv kaynakları, diğeri Türkiye ve Türkler hakkında yerli yabancı kitaplar olmak üzere bilhassa iki sahada yürütülecekti. Yardım va'deden müessesenin sonradan vazg
60 TL.
Bağdatlı Abdurrahman Efendi, Basra Körfezi'nde görev yapan Osmanlı Donanması'nda imamdır. Amerika kıtasına doğru yol alan gemi Brezilya açıklarında fırtınaya yakalanarak sürüklenmeye başlar. Gemi, Rio de Janerio limanına yanaştığında halkın büyük ilgisiyle karşılanır. Osmanlıları görmek isteyenler arasında Afrika kökenli insanlar da vardır. Bu beklenmedik buluşma sonrası Bağdatlı Abdurrahman Efendi ile Müslüman olarak yaşamalarına izin verilmeyen, bu nedenle Hristiyan gibi görünmek zorunda kalan yerli halk
18 TL.
 %  30
İbn Eca Seyahatnamesi; Bir Türk Seyyahın Kaleminden
15. yüzyıl seyyahlarından İbn Ecâ et-Türkî (1417-1478), Memlûk Devleti'nde hem ordu kadılığı (kazaskerlik) hem de elçilik vazifesi yapmış Türk kökenli bir tarihçi ve seyyâhtır. İbn Ecâ, 1471 senesinde Sultan Kayıtbay döneminde Memlûk kumandanı Emîr Yeşbek ed-Devâdâr'ın yanında Dulkadiroğlu Şehsuvar'a karşı yapılan son sefere katılmıştır. Bu sefer esnasında Emîr Yeşbek tarafından Şehsuvar'a Memlûk elçisi olarak gönderilmiştir. Ardından İbn Ecâ, Akkoyunlu Uzun Hasan'a Memlûk elçisi olarak gönderilmiştir. Bu e
15.4 TL. 22 TL.
Dünyanın Moğol Çağına Dair Birinci Elden Yazılmış Bir Kaynak... Tarihin en kudretli ordusuna sahip Moğollar, yalnız Doğu dünyasını değil Batı dünyasını da her adımlarıyla sarsmışlardır. Özellikle Moğol ordularının Macaristan'ı geçip, Adriyatik kıyılarına kadar dayanması, başta Papa olmak üzere Batı dünyası bu sel gibi büyüyen istila karşısında dehşete düşmüştür. Papa Innocentius (1243-1254) derhal Moğollara elçiler yollayıp bu elçilerin barış teşebbüsünde bulunmalarını emretmiştir. 13. yüzyılın ünlü seyy
20 TL.
 %  35
Seyir Defterleri
Kristof Kolomb (1451-1506): Marco Polo'nun anlattığı zenginliklere ulaşabilmek için Pierre d'Ailly, Toscanelli, Ptolemaios gibi birçok kişinin çalışmalarından da yararlanan ünlü kâşif, batıya doğru gitmek suretiyle doğuya ulaşmayı hedefledi. Sunduğu keşif projesi Portekiz kralı tarafından reddedildi, sonunda bunu Kastilya Krallığı'nın genişlemesi için bir fırsat olarak gören Kral Fernando ve Kraliçe Isabel'in desteğiyle dört keşif gezisine çıktı. Hint ülkelerini değil ama Amerika'yı buldu. Bu dört yolculuğu
11.7 TL. 18 TL.
 %  10
Çerkes Trajedisinin 150. Yılında Hatıralarım
İşgalci yunan güçlerine karşı büyük mücadele vermiş ve önemli roller üslenmiş olan Çerkes Ethem, daha sonra Ankara hükümetiyle arasının açılması ve Mustafa Kemal Paşanın liderliğindeki orduya katılmayı reddetmesiyle birlikte kendi kaderini de değiştirmiştir. Çerkes Ethem Milli Kurtuluş Savaşı'nın kritik aşamasında Mustafa Kemalin komuta ettiği Türk ordusunun emri altına girmeyi kabul etseydi ismini Milli Kurtuluş Savaşı tarihimize bir kahraman olarak yazdıracaktı. Uzun yıllardır, ismi etrafında ve b
25.2 TL. 28 TL.
 %  10
Dersim - Seyahatname
1888 ve 1895 yıllarında Dersim'i bir baştan bir başa dolaşan Antranik'in (Yeritsyan) 1900'de Tiflis'te Ermenice olarak yayınlanan kitabı ilk kez Türkçe'de. Doğal konumundan iklimine, sularından bitki örtüsüne, hayvanlarına, kuşlarına, madenlerine ve kaplıcalarına değin bütün bir Dersim coğrafyasını gözler önüne seren Antranik, yüz yıl öncesinin Dersim yaşantısını da ayrıntılarıyla, köy köy hane sayısı ve nüfus istatistikleri de vererek aktarıyor. Yalçın dağlar ve sık ormanlarla çevrili haşin bir doğa ile iç
29.7 TL. 33 TL.
Tükendi
 %  25
Çamlıhemşin Seyahatnamesi
Çamlıhemşin otantik köyleri, ladin ormanlarına gizlenmiş mezraları, dağ eteklerinde bulunan yaylaları ve âdeta göğe dayanmış yüksek dağlarıyla eşine nadir rastlanan bir yeryüzü cennetidir. Doğu Karadeniz'in konak kültürünü farklı uygulamalarıyla tanımak için de hususî bir konuma sahiptir. Dolma taş tekniği ile inşa edilenlerden tamamen ahşap veya karma yapılara kadar her çeşit konak türünden ilçede bolca bulunmaktadır. Bununla beraber kemer köprü, serender, çeşme, değirmen, tarihî han ve camiler, iki tarihî
67.5 TL. 90 TL.
 %  10
Seyahatname III; Anemonların İzinde
Edebiyatın yanı sıra bir doğa âşığı ve arkeoloji tutkunudur Yavuz Çekirge. Türkiye'yi karış karış gezerek antik medeniyetlerden günümüze ulaşan arkeolojik eserleri ve doğayı fotoğraflarla belgeliyor; yazıları, günlükleri, notları ve kayıtlarıyla bir hafıza oluşturmaya çalışıyor -ki hafızanın, kaydın, belgelerin olmadığı, korunmadığı veya sahip çıkılmadığı bu topraklarda gelecek nesiller için bir belgedir Seyahatnâme başlığı altındaki eserleri. Seyahatname II'de Kapadokia, Pisidia, Phrygia, Lykia, Kilikia,
22.5 TL. 25 TL.
Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde gördüklerini, duyduklarını yanlız aktarmakla kalmamış, onlara kendi özel yorumlarını, düşüncelerini de katarak gezi yazısına yeni bir içerik kazandırmıştır.
12.9 TL.
 %  10
Filistin Seyehatnamesi; Seyahatname-i Arz-ı Filistin
Mirliva Mehmed Refet Paşa'nın kaleme aldığı elinizdeki eser (1889), iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Filistin Seyahatnamesi (Seyahatname-i Arz-ı Filistin) yer almakta, ikinci bölümde ise bölgeyle ilgili Malumat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye'ye ansiklopedik tarzda yer verilmektedir. Seyahatnamenin yazılmasına, İtalya Veliahdı Viktor Napoli Emanuel'in Filistin bölgesine düzenlediği bir aylık gezi vesile olmuştur (13 Şubat-11 Mart 1887). Söz konusu tarihî şahsiyetin mihmandarlığını Mehmed Refet Paşa yap
20.7 TL. 23 TL.
 %  30
Eski Dünya Seyahatnamesi
Eski Dünya Seyahatnamesi rastgele bir isim değil. Henüz Balkanlar ve Ortadoğu'nun eski havasını muhafaza ettiği günlerdeki gezilerimi içeriyor. Tarih, gezginin vazgeçemeyeceği bir değerlendirme alanı Benim eski dünyam, bugün artık değişiyor. İlber Ortaylı Atalarımızın Anadolu'ya gelmeden önce kaç asır oturduğu ve hâlâ da nüfusunun önemli bir kısmını kuzenlerimizin teşkil ettiği, edebiyatımızın ve dilimizin istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de atamayacağımız yüzde 40'ını oluşturan Ortadoğu'dan köş
16.85 TL. 24.07 TL.
Tükendi
 %  30
Frankfurt Seyahatnamesi
İnsan, hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıraktığı şeylerin o yorucu aleâledeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu itibarla seyahat ´harikuladelikler avı´ demektir. Karamsarlıklar içindeyken de güzel şiirler ve okuyanı büyüleyen yazılar yazan Ahmet Hâşim seyahat arzusunun ardında yatan duyguları, seyahatin ne olduğunu iki cümle ile kendine özgü bir biçimde anlatıyor. 1930´ların Almanya´sına, tedavi için bu ülkeye gelmiş bir Türk aydınının Frankfurt penceresinden bakışlarını
8.4 TL. 12 TL.
 %  10
Ömrümün Bereketi: 1
Ömrümün Bereketi ile Nazif Bey'in Yıldız Saat Kulesi'ndeki Kitâbesi'nden, Washington Âbidesi'ndeki Osmanlı Kitâbesine; Kubâ Mescidi'nden, Özbekler Dergâhına; Neyzen Emin Efendi'nin Celî Sülüs İstiflerinden, Rikkat Kunt'un Tezhibiyle Süslü Hilye-i Şeriflere; Sâmi Efendinin Diş Kirâsı'ndan, Hakkı Bey'in 'Dilenci' Tablosuna; Mehmed Âkif'in Son Günlerinden, İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in Jübilesine; Ayverdi'nin Fetih Cemiyeti'nden, Düzgünman'ın Attâr Dükkanına... Uğur Derman'ın 50 Yıllık Hazînesini Keşfe Başla
135 TL. 150 TL.
 %  10
Du Loir Seyahatnamesi; 4. Murad Döneminde Bir Fransız Seyyahın Maceraları
Sör Clausier du Loir, Sultan 4. Murad (1623-1640) zamanında İstanbul'a gelmiştir. Osmanlı devlet teşkilatı, sarayı, Türklerin yaşam tarzları, gelenek-görenekleri, inanç ve ibadetleri ve Antikçağ eserlerine yönelik doyumsuz bir merakla gözlemlerde bulunmuştur. 17. Yüzyılda Fransa'da Osmanlıya karşı duyulan hayranlık ve merak onun satırlarına oldukça canlı bir şekilde yansımıştır. Fransa'daki dostlarına yazdığı mektuplarla hem bu merakı giderirken hem de Fransız kamuoyunun Türklerle ilgili ihtiyaç duyduğu bil
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
İbn Fadlan Seyhatnamesi
Bu seyahatnâme X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Yazıldığı tarihten itibaren doğuda, daha sonra batıda çeşitli kişiler tarafından kaynak olarak kullanılmış, çok sayıda çalışmaya konu olmuş, çeşitli dillere çevrilmiş, filmlere konu olmuştur. İbn Fadlan elçilik için gittiği sırada uğradığı Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri, hukukları
20.7 TL. 23 TL.
Toplam 146 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1