Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 126 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Endüstri 4.0 olarak da ifade edilen bugünün dünyasında, dijital teknolojileri toplumsal ve iktisadi hayatın hemen hemen her noktasında görmekteyiz. Tedarikten üretime, insan kaynaklarından lojistiğe kadar pek çok işletme sürecinde olduğu gibi özellikle pazarlama, satış, dağıtım, tutundurma, halkla ilişkiler, marka ve itibar yönetimi, imaj gibi işletmenin müşteriye bakan yönleri yaşanan dijital dönüşümden en çok etkilenen süreçlerin başında gelmektedir. Bu süreçlerin akademik olarak değerlendirilmesi ise hem
45 TL.
Uluhan Ceran'ın Dijital Pazarlama ve E-Ticaret'te Stratejik Yönetim ve Planlamaya Temel Yaklaşımlar adlı titiz çalışması, tüm bu değişimi anlamak ve onun parçası olmak isteyen tüm işletmeciler , yöneticiler ve girişimciler için önemli bir kaynak niteliği taşımakta. Ceran, dijital pazarlama ve e- ticaret kavramlarını tüm detayları ile kuramsal olarak açıklarken, bu kavramların ortaya çıkışının tarihsel geçmişini de kitabında bizlere sunuyor. Genel hatları ile e-ticaret ve dijital pazarlama sistemlerinin yön
12 TL.
İslam iktisadının temel kurum ve meselelerinin ele alındığı kitaplardan oluşan Cep Kitapları dizisinin dördüncü kitabı olan bu eserde, ticaret konusu teorik bir derinlikten ziyade her seviyeden insanın kolaylıkla anlayacağı bir içerikte anlatılmaya çalışılmıştır. Ticaret, hayatın kaçınılmaz etkinliğidir. Çünkü insanlar, bütün ihtiyaçlarını kendi başlarına karşıla-yabilecekleri imkânlara sahip değildir. Bunun yanında, paranın ayartıcı bir güce sahip olması, insa¬nın zaaflarına yenik düşmesinin de bir gerçek
18 TL.
 %  10
2 Saatte A'dan Z'ye Dijital Pazarlama
E-ticarette başarı için pazarlama ve dijital pazarlama süreçlerini anlaşılır modellerle anlatan çok değerli bir kitap, tüm girişimcilerin kütüphanesinde bulundurmasını tavsiye ederim. Sina Afra Evtiko Kurucu ve CEO'su, Markafoni Kurucusu Günümüzde her sektörden şirketi ve bireyi ilgilendiren dijital pazarlama alanında yapılmış son yıllardaki en iyi çalışmalardan. Hakan Baş Seri Girişimci & Lidyana Kurucu ve CEO'su Dijital pazarlamaya yeni başlayanlar için 101, her pazarlamacı için de dijital sözlük n
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri * İhracat İşlemleri * İthalat İşlemleri * Hizmet Ticareti * Kombiye Mevzuatı * Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri * Dış Ticaret İşlemlerinde Sözleşmenin Önemi * Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri * Gümrük Rejimleri * Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar ve Yeni Teşvik Sistemi * Devlet Yardımları * İhracatçı Birlikleri ile İlişkileri Düzenleme * Dış Ticaret İşlemlerinde Vergi Uygulamaları * Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler * Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemle
33.75 TL. 37.5 TL.
Tükendi
 %  10
Dış Ticarette Lojistik
Dış ticarete genel bakış Lojistik kavramı ve geçiş Lojistik terminolojisi Lojistikte temel unsurlar ve lojistik faliyetler Dış ticarette dış kaynak yolu ile tedarik edilen lojistik hizmetler Dış ticarette lojistik süreçlerde vergi uygulamaları ve ekonomik yansımalar Türkiye´de lojistik sektörün görünümü ve geleceği
16.67 TL. 18.52 TL.
Tükendi
 %  10
Ticaret Matematiği
Kredi işlemleri, bono alacak ilişkileri, iş dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendi özkaynakları ile yetinen işletmeler yok denecek kadar azdır. Küçük işletmelerden dev işletmelere kadar her türlü işletmenin üretim, mal ve hizmet alım-satımlarının önemli bir bölümüm kısa ve uzun vadede kredi işlemlerine dayanmaktadır. Bu eser, toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. Kitap içeriği MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi dikkate alınarak seçilmiş ve işlenmiştir.
28.8 TL. 32 TL.
 %  10
Uluslararası Ticarete Giriş; Teori, Politika ve Uygulama
Uluslararası ticaret, tıpkı yaşam gibi üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Birinci boyutu teorik zemin oluşturur. İkinci boyutunu teoriden etkilenen ve/veya teoriyi etkileyen uluslararası ticaret politikaları, üçüncü boyutu ise bunların uygulamaları oluşturmaktadır. Çalışmada bu bütünlük esası temel referans olarak ele alınmaktadır. Kitap içerisinde konuların teoriden uygulamaya doğru bir sıra ile yer alması teorilerin yansıması olan politikaların ve nihai durumu gösteren uygulamaların okur tarafından daha raha
38.7 TL. 43 TL.
Tükendi
 %  10
Onsekizinci Yüzyılda Trabzon’da Ticaret
Bu araştırma, Anadolu`nun Türkiye oluşundan günümüze kadar bu topraklar üzerinde yaşayan insanların doğa ile, yakın ve uzak beşeri çevresiyle kurduğu ilişkiler ağının bir dilimi olan XVIII. yüzyılı ve bu yüzyılda Trabzon ve çevresinde gerçekleşen ticarî faaliyetleri ele almaktadır. Son zamanlarda tarihî araştırmaların büyük çoğunluğunu şehir tarihleri oluşturmaya başlamıştır. Özellikle 1980`lerden sonra hızlanan taşra/bölge çalışmaları, siyasî ve askerî çalışmaların dışına çıkarak ekonomik ve kültürel alanl
36 TL. 40 TL.
Tükendi
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, interneti kullanımda da hızlı bir değişimi beraberinde getirmiş; giderek önem kazanan internet tabanlı uygulamalar, marka iletişim süreçlerinde hızla yer edinmiştir. Doğası gereği farklı dinamikleri bünyesinde barındıran lüks markaların da marka sadakati yaratma ve sürdürmede sosyal medya araç ve ortamlarındaki uygulamaları ile bu yeni iletişim ortamlara eklemlendiği görülmektedir. Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında, lüks markaların markalarına d
20 TL.
 %  10
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
I. BÖLÜM 1.1. BELGE KAVRAMI 1.2. BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ II. BÖLÜM 2. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER 2.1. DIŞ TİCARETE KONU OLAN ÜRÜNE GÖRE DÜZENLENEN BELGELER 2.2. DIŞ TİCARETİN YAPILDIĞI ÜLKEYE GÖRE DÜZENLENEN BELGELER 2.3. DIŞ TİCARETİN ŞEKLİNE GÖRE DÜZENLENEN BELGELER 2.4. TİCARİ BELGELER III. BÖLÜM 3.RESMİ BELGELER 3.1 DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) VE DAHİLDE İŞLEME İZNİ (Dİİ) 3.2. HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ (HİİB) VE HARİÇTE İŞLEME İZNİ (Hİİ) 3.3.TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACAT/İTH
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
İnstagram ve Sosyal Ticaret; Bir Model Önerisi (PLS-SEM Uygulamalı)
1- Sosyal Medya ve Sosyal Medya Pazarının Gelişimi 2- İnstagramda Sosyal Ticaret ve Güven 3- İnstagram Üzerinde Sosyal Ticaret Niyeti, Güven ve Öncüllerinin PLS-SEM Yönetimi İle Aaştırılması
30.6 TL. 34 TL.
 %  10
Firmalar ve Bankalar için Dış Ticaret Yazışmaları (Sözlük İlaveli)
Dış ticaret günümüz iktisadi şartlarında ülkelerin büyük ümit beslediği bir hizmetler dizisidir. Ihracat ve ithalat olmak üzere iki alt faaliyetten oluşan dış ticaret, uygun tarzda gerçekleştirilmesi halinde ülke ekonomilerine doğrudan ve/veya dolaylı katkılar sağlamaktadır. Dış ticaret sürecinin Firma, Banka ve Gümrük olmak üzere üç temel ayağı vardır. Nitekim bir dış ticaret süreci yurt içi-dışı firmaların mallara- hizmetlere ilişkin ilk irtibatıyla başlar, bankalar vasıtasıyla finansal işlemlerin yürütül
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Yeni Ekonomi Ve Elektronik Ticaret
Kitap Tanıtım Yazısı: ÖNSÖZ Yeni ekonomide ürün ve hizmetlerin en önemli özelliği bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana çıkmasıdır. Yeni ekonominin bir parçası olan elektronik ticaretin, işletmelere ve tüketicilere sunduğu imkânlar ve sağladığı kolaylıklar neticesinde yeni ekonomik düzen içindeki önemi gittikçe artmaktadır. Elektronik ticaret tüm dünyada ticari serbestleşmeyle birlikte, özellikle de son 10 yılda yaşanan bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortay
12.5 TL. 13.89 TL.
Tükendi
 %  10
E-Tüketim Bakış Açısı İle Yaşam Tarzları
*Tüketim Konusuna Genel Bakış *Tüketimin Yeni Şekli Olarak Elektronik Ticarete Geçiş *Elektronik Pazarlama ve B2C Elektronik Perakendecilik *Gelecekteki Tüketici Davranışı *Elektronik Ortamda Tüketici Davranışı ve E-Tüketim *Kültür *Değer Kavramı *Değer Sistemleri *Değerlerin Özellikleri *Değerlerin Diğer Kavramlar ile İlişkisi *Değerleri Ölçmekte Kullanılan Yaklaşımlar *Pazarlamada Değerlerin Kullanımı *Yaşam Tarzı Kavramının Kökenleri *Yaşam Tarzı Kavramı *Yaşam Tarzı ve Benzeri Bir Kavram Ola
31.5 TL. 35 TL.
Logistics comprises the movement of products such as raw materials, spare parts and finished goods from the place of origin to the place of consumption. The increasingly intense global competitiveness and interdependence of world trade, as well as the requirements of their own operational and functional differences are making it harder for companies to survive in the international markets, and force them to act more carefully, plan in advance, and differenciate themselves from the other competitors. Theref
22 TL.
 %  10
İhracat Uygulamaları; Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım
Kitap, ülkemizin bir daha ekonomik krizleri yaşamadan sürekli ve istikrarlı olarak kalkınmasını sağlamada stratejik bir unsur olan ihracat konusundaki bilgi eksikliğini gidermeyi ve bu süreçte firmaların reaktif bir ihracat anlayışından proaktif bir ihracat anlayışına geçerek ihracatta pazarlama faaliyetlerinden yararlanmalarında bir rehber oluşturmayı amaçlamaktadır. Kitabın birinci bölümünde, genel olarak ihracat konusu ele alınmış ve ihracatta başarı faktörleri, ihracatla ilgili kurumlar ve ihracatta kul
36 TL. 40 TL.
 %  10
Uluslararası Ticaret Kültürü
Kitapta öncelikle kültür kavramı unsurlarıyla ele alınmış, ticaret kültürünün önemi üzerinde durulmuş ve dünyanın farklı kıtalarında yer alan 22 büyük ülkenin ticaret kültürü özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Uluslararası ticarette bu ülkelerin en belirgin ticaret kültürü özellikleri incelenmiş, bu ülkelerle uzun süre ticari ilişki içerisinde olan şirketler üzerine bir saha araştırması yapılarak yaşadıkları 61 adet vaka çalışmaya ilave edilmiştir. Vakalarda isimlerinin belirtilmesini istemeyen
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri
Kitap, Türkiye'de ihracat ve ithalat yapan, bu konularla ilgilenen herkes için sürekli el altında bulundurulmasında yarar bulunan temel bir referans kitabı niteliğindedir. Kitapta konular olabildiğince açık ve yalın bir dille anlatılmış ve uluslararası ticaretle ilgili hemen her konuda çok yararlı bilgiler sunulmuştur. Konuların daha da kolay anlaşılmasını sağlamak için bol bol örnekler verilmiş ve vaka yönetiminden yararlanılmıştır.
63 TL. 70 TL.
Lojistik, Taşımacılık ve Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü öğrencileri ile birlikte uluslararası firmalarda çalışan profesyonel yöneticiler; Uluslararası Lojistik isimli bu eserin, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi çerçevesinde dünya üzerinde hareket eden ve sürekli yer değiştirmekte olan yük ve ürün akışlarına ait tüm lojistik faaliyetler için ne kadar önemli bir referans kaynak olduğunu, okuduklarında anlayacaklardır. Küresel Tedarik Zinciri Yönetiminin teorik ve pratik yönlerini kapsamlı bir şekilde anlatan
42 TL.
Toplam 126 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1