Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 208 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitabımızda; yaşamın her evresinde beklenen fiziksel ve bilişsel gelişimi gözlemlemenin yanında çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemlerde fiziksel aktivite tercihleri ve uygulaması hakkında yönlendirici bilgiler yalın bir dille verilmektedir. Kitabımızın gelişim ve eğitim alanıyla ilgilenen üniversite öğrencileri, antrenörler ve ebeveynlere rehberlik etmesini temenni ediyoruz.
18 TL.
Türkiye'de İnsan Kaynakları Analitiği alanında yazılmış ilk kitap olan bu eserde, uluslararası literatür ve sektörel uygulamalar detaylı bir biçimde taranarak İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı ve uygulamaları veri analitiği yöntemleriyle ve tahmin odaklı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Uluslararası alanda bilinirliği oldukça yüksek olan İnsan Kaynakları Analitiği kavramı ve uygulamalarının bu eserin de katkısıyla ülkemizde de yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir. Kitap öncelikle akademisyenlerin araştırmalar
22 TL.
Tükendi
Bu kitap, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adayları için hazırlanmış olup onları fen ve fen öğretimine ilişkin temel ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, gerek Fen Bilimleri dersi ilkokul programının gerekse Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan güncellemeler sonunda 2018 yılında uygulamaya konulan sınıf öğretmenliği lisans programının içeriği ve kapsamı göz önünde bulundurularak kitabın içeriği belirlenmiştir. Kitaptaki bölümler Sınıf Öğretmenliği Lis
36 TL.
 %  10
Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Bilişim çağını yaşadığımız bu dönemde bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişim her alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklikler eğitim sisteminde programların sorgulanarak yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. İlköğretim programlarında yapılan değişiklikle; ülkemizde çağdaş eğitim anlayışına dayalı programları geliştirilmiştir. Değişen şartlarla kendini de yenileyen Türkçe öğretimi de merkeze yapılandırmacı yaklaşımı almakla birlikte çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beyin t
26.1 TL. 29 TL.
 %  10
Ölüm Eğitimi
 %  10
Lisansüstü Öğretim Sistemleri
Yazarlar : Kasım Karakütük İsmail Güven Yasemin Karaman Kepenekçi Binali Tunç Tuncer Bülbül Gökhan Tuzcu Aysun Erginer Ömay Çokluk Bökeoğlu Kamile Demir Kürşad Yılmaz Ebru Oğuz E. Özlem Yiğit Elif Akyol Güven Özdem Fatmanur Özen Erkan Kıral Demet Uzuner Ufuk Özçelik Öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacıların bir ülkenin gelişmesindeki yeri yadsınamaz. Yüksek nitelikli bu insangücü de büyük ölçüde lisansüstü öğretimle yetiştirilir. Diğer yandan hızla yeni üniversitelerin kurulması, yükseköğretimdeki
71.1 TL. 79 TL.
 %  10
Sınıf Yönetimi
Eğitim, bireylerin davranışlarını istendik amaçlar doğrultusunda, rastlantısal değil, planlı programlı olarak değiştirmeyi gerektirir. İşte bu noktada, öğretmenin eğitim bilimleri alanında kazanacağı sınıf yönetimi becerisi, yaşamsal bir önem kazanmaktadır. Bu kitap da öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisini geliştirmek için tasarlanmıştır. Elinizdeki kitabın hazırlanmasında yeni eğitim programının felsefesine uygun bir içerik oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğ
45 TL. 50 TL.
Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan çok değerli arkadaşlar; Malumunuz, kaymakamlık sınavlarında Anayasa, İdare Hukuku ve Mahalli İdareler konuları ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle idare hukuku ve mahalli idareler bağlamında çalışılması gereken kanunların sayısı da oldukça fazladır. Bu çalışmamızın belki de en önemli farkı ve özelliği, sınava hazırlanan bir aday gözüyle ve tarzıyla hazırlanmış olmasıdır. Anayasa, mahalli idareler ve İdare hukukuna ilişkin ilgili diğer kanunları okuyan ve çalışan arkadaşları
91 TL.
Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan çok değerli arkadaşlar; Malumunuz, kaymakamlık sınavlarında Anayasa, İdare Hukuku ve Mahalli İdareler konuları ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle idare hukuku ve mahalli idareler bağlamında çalışılması gereken kanunların sayısı da oldukça fazladır. Bu çalışmamızın belki de en önemli farkı ve özelliği, sınava hazırlanan bir aday gözüyle ve tarzıyla hazırlanmış olmasıdır. Anayasa, mahalli idareler ve İdare hukukuna ilişkin ilgili diğer kanunları okuyan ve çalışan arkadaşları
80 TL.
 %  10
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) Bağlamında Türkiye Mesleki Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması
Bu kitabın amacı, Türkiye'de mesleki ve teknik (MTE) ortaöğretim sisteminde kullanılabilecek örgün, yaygın ve serbest öğrenmeyi bir bütünlük içerisinde ele alan Avrupa Mesleki Eğitimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile uyumlu bir model geliştirmektir. Araştırma kapsamında ortaya konan model; (1) ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim kurumlarının vermiş oldukları sertifika, diploma ve belgelerin ECVET bağlamında tanınması, (2) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yönetsel yapısının ECVET'in uygulanma
36 TL. 40 TL.
2013 yılı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen adayları için Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni de KPSS'ye eklemiştir. Bu yeni sınav sistemi, geleceğimize ışık tutan değerli öğretmenlerimiz için yeni bir heyecan olmuştur. Uzman yayın ekibimizin katkılarıyla ÖABT'de sorulan soruların içeriğine dayanılarak hazırlanan bu kitabın, Sınıf Öğretmeni adaylarına iyi bir destek olacağına inanıyoruz. Kitabımızda ayrıntılı konu anlatımlarına, çözümlü testlere, konu testlerine yer verilmiştir. - Ses ve Yapı Bilgis
52 TL.
Tükendi
Değerli öğretmen adayları, Sınıf Öğretmenli Konu Anlatımı kitabımızın ikinci kısmında yer alan İlkokuma ve Yazma Öğretimi bölümünde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler şu şekildedir: Sayfa 87'de yer alan Ses (Harf) Grupları ile ilgili değişiklik: 1. ses grubu : elakin, ELAKİN 2. ses grubu : omutüy, OMUTÜY 3. ses grubu : örıdsb, ÖRIDSB 4. ses grubu : zçşcp, ZÇGŞCP 5. ses grubu : hvğfj, HVĞFJ
52 TL.
Tükendi
ÖABT'de Sınıf Öğretmenliği adaylarına Temel Matematik (6 soru), Genel Biyoloji (3 soru), Genel Fizik (3 soru), Genel Kimya (3 soru), Türk Dili (6 soru), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (3 soru), Çocuk Edebiyatı (3 soru), Uygarlık Tarihi (3 soru), Türk Tarihi ve Kültürü (3 soru), Genel Coğrafya (3 soru), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (4 soru) ve Alan Eğitimi (10 soru) konularından sorular sorulmaktadır. Sınıf Öğretmenliği 8 Deneme kitabımızın içinde bulunan denemeler de ÖABT kapsamına uygun olacak şekil
17 TL.
Tükendi
 %  10
Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik
Tarihin her döneminde güçlü toplumlar güçlü kişilerden oluşmuştur. Toplumdaki değersiz (değerleri olmayan) kişiler de toplumdaki bozulma ve çürümenin virüsleri gibi olmuştur. Tarihin akışında toplumların yeri önemlidir, ama tarihi yönlendirenler güçlü değerlere sahip karizmatik kişilerdir. Bu kişiler kendileri büyük oldukları gibi, mensubu oldukları topluluk ve kültürleri de yüceltmişlerdir. Topluma ve kültüre yeni değerler katmışlardır. Tabi bu değerlerin değer kazandığı toplumlar da önemlidir. Değerleri d
42.3 TL. 47 TL.
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler Vergi Tekniği Revizyon Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Sermaye Piyasası Mevzuatı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe Finansal Yönetim Yönetim Muhasebesi
444.5 TL.
Tükendi
 %  10
Tüm Alanlar İçin Meslek Etiği
BİRİNCİ BÖLÜM ETİK VE AHLAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM MESLEK VE MESLEK ETİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MESLEKLERLE İLGİLİ ETİK KURALLAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖRNEK OLAYLAR
27 TL. 30 TL.
 %  30
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik DHBT ve MBSTS Bilgi Hazinesi
Bu hazırlık kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu DHBT, Meslekî Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ve Yeterlik Sınavını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitabımızın özelliği konu özetli olması ve dini kavramların özet olarak ele alınması ve örnek testlerin yer almasıdır. Şunu iddia edebiliriz ki, Diyanet İşleri Başkanlığının önceki yıllarda yaptığı Yeterlik, Hac Sınavları, Yurtdışı sınavları, Yükselme sınavlarında çıkan soruların cevaplarının büyük çoğunluğunu bu kitapta bulabilirsini
45.5 TL. 65 TL.
 %  10
Kadın Hastalıkları ve Doğum Akıl Notları
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AKIL NOTLARI Referans kadın hastalıkları ve doğum temel kitapları sizin için özetlendi Türkiye'nin en fazla okunan kadın hastalıkları ve doğum pratik başvuru kaynağı güncellendi. İlk baskıya göre referans alınan klasik ders kitaplarının ve güncel makalelerin sayısı belirgin olarak arttırılmıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Her Seviyede Muhakkak Sahip Olması Gereken Kapsamlı Mesleki Bir Kılavuz. Kendinizi Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında güncel tutabilmek iç
73.33 TL. 81.48 TL.
 %  10
Robotik Rehabilitasyon
Ülkemizde bu alanda yapılmış İLK ve TEK Ayrıntılı Kaynaktır. Robotik rehabilitasyon'' kavramı; bu gelişmelere paralel olarak robotların rehabilitasyon alanındaki kullanımları sonrası ortaya çıkmış ve yaygın kabul görerek kullanılmaya başlanmıştır. Robotik Rehabilitasyon'' kitabı rehabilitasyon alanında çalışan kişilerin ve kurumların muhakkak sahip olması gereken bir kaynaktır. Ülkemizdeki rehabilitasyon camiasının (FTR uzman hekimleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, diğer hekimler gibi) Roboti
52.5 TL. 58.33 TL.
Toplam 208 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1