Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 598 kayıt bulunmuştur Gösterilen 580-600 / Aktif Sayfa : 30
 %  10
Mesnevi Edebiyatı Antolojisi -1
Mesnevi Edebiyatı Antolojisi 1. Cilt XI. - XX. Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle İki cilt olarak hazırlanmış olan bu eser, Atatürk üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 6 yıl süreyle okutulan Mesnevi edebiyatımıza dair lisans üstü derslerin sonucunda hazırlanmıştır, ilk mesnevimiz olarak bilinen Kutadgu Bilig'den itibaren 20.yüz yıla gelinceye kadar yazılmış olan mesnevilerimizden seçmelerle oluşmuştur. Esere dahil edilen Mesnevilerin tesbitinde, değişik konularda yazılmış mesnevile
25.2 TL. 28 TL.
Tükendi
 %  10
Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi
Ülke edebiyatları antolojisi dizimizin ikinci kitabı, Rus edebiyatında öykünün 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan gelişim sürecini, yaşanan politik, sosyal değişimlerin edebiyattaki yansımalarını gözler önğne seriyor. Ayrıca, Rus toplumunun yaşamı algılayışını ve olaylar karşısındaki kimi zaman alaycı, kimi zaman da trajik duruşunu rus öykülüğünü biçimlendiren belli başlı yazarların kaleminden sunuyor sizlere. (Arka Kapak´tan)
16.2 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  10
100 Yazar 100 Kitap
100 Temel Eser, gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek, Türkçeyi daha doğru ve düzgün kullanmalarını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen yerli ve yabancı yazarlara ait edebiyat ürünlerinden oluşmaktadır. Elinizdeki bu kitap, her biri ayrı bir güzelliğe sahip bu ürünlerin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır. Hiç kuşkusuz herhangi bir eserin özeti, aslının yerini tutamaz. Zaten bu kitabın hazırlanışı amacı da böyle bir iddiayı taşımıyor. Ancak bu tip çalışmalar sayesinde okuy
8.91 TL. 9.9 TL.
Tükendi
 %  10
Arap Edebiyatında Edebi Sanat| Belagat
Sözün fasih olmasıyla birlikte muhatabın durumuna da uygun olması, olarak tarif edilen belâgat; meâni, bedi ve beyan olmak üzere üçe ayrılır. Belâgatın temeli sayılan bu ilimler, değişik cümle şekilleri ve kullanılışları ile lafızların duruma uygunluğunu bildiren usûl ve kaideleri açıklar. Eserde; belagatın tarifi, konuları ve gayesi gibi mevzulara yer verilmiş, fesahat ve çeşitlerinden bahsedilmiş, ardından da meâni, bedi ve beyan ilminin temel konuları ele alınmıştır. Meâni, bedi ve beyan ile ilgili konu
9.23 TL. 10.25 TL.
Tükendi
 %  10
Edebiyat Bilgi ve Teorileri; (Belagat)
 %  10
Mesnevi Edebiyatı Antolojisi -2
Sultan II.Murad devrinin meşhur alimlerinden Yazcıoğlu Mehmed ile Ahmed-i Bicân kardeşlerin babasıdır... Devlet hizmetinde kâtip, olarak çalıştığı için Yazıcı ( Kâtip ) unvaniyle anılmıştır.Doğum yeri ve tarihi kesin olarak belli değildir. Ankara'li" olduğu tahmin edilen Yazıcı Salih sonradan Gelibolu'ya yerleşmiştir. (Kitabın İçinden)
22.5 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  10
İçki ve Edebiyat Alemi
Bu kitap, her zaman eğlenerek okuduğum kimi yazarların içkiyle donanmış yaşamlarından, hiç değilse, birkaç anı yansıtmak için hazırlandı. Şurada burada kalmış, yeni baskısı yapılmamış kitaplarda öylece duran anıları ve yüzleri bir masaya toplayarak, yeni kuşaklarla buluşturmak; onları da, yanımsıra, bir iki saat olsun eğlendirmek istedim. Bütün ustaların sağlığına!
2.7 TL. 3 TL.
Tükendi
Bir hukuk mezununun edebiyat muallimi olmak için imtihana girmesi zamanımız için çok şaşırtıcı olabilir. Ancak II. Meşrutiyet devrinde edebiyat, gençler nazarında büyük ve mukaddes bir meşgale, belki de bütün bir hayat demekti. Bir mecmuada bir yazı veya şiirin altında bir imza sahibi olmak için büyük heyecanla ve ihtirasla kalemlerin elden bırakılmadığı bir devirdi. Bir şiirin veya bir yazının, bir risalenin, sonsuz hazların ve saadetlerin kapısını aralayabildiği saadet demleriydi. Bunun için de bir hukuk
13 TL.
Tükendi
 %  10
Edebiyat Yıllığı 2006
* 2005 yılı edebiyat güncesi * edebiyat olayları edebiyat tartışmaları * Sivas Kıyımı tartışmaları * Eğitim tartışmaları * Adalet Ağaoğlu tartışmaları * Orhan Pamuk tartışmaları * Nazım Hikmet tartışmaları * Aziz Nesin'i,n yasaklanması * Nihat Genç tartışmaları * Yaşar Kemal tartışmaları * Divan Şiiri tartışmaları * Yayıncılık tartışmaları * Ödül tartışmaları * Tevfik Fikret tartışmaları * Necip Fazıl tartışmaları * Zarifoğlu şiir ödülü sahipsiz kaldı * Tolstoy - Dostoyevski Tahrifatı tartış
22.5 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  10
Edebiyatçılarımızdan İtiraflar
Sanatlarının zirvesindeki Yahya Kemal'in, Tarık Buğra'nın, Necip Fazıl'ın, Nazım Hikmet'in, Cemil Meriç'in, Nurullah Ataç'ın hayatlarını, gizli yanlarını okumak edebiyatımızın değişik bir boyutuna bakmak olacaktır Öncelikle biyografilerinden, sonraları da anı-gezi-röportajlarından tanıdığımız şairlerimizin ve yazarlarımızın bilinmeyen yönlerinin ilk ağızdan okunmasının ilginç, bir o kadar da yararlı olacağını düşünüyoruz...
7.88 TL. 8.75 TL.
Tükendi
 %  10
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-3
Şiirden romana, oyundan öyküye, denemeden inceleme / araştırmaya değin yazının pekçok alanında eserler vermiş olan Cevdet Kudret, Türk edebiyatı üzerine yaptığı özgün ve titiz çalışmalarıyla bir tür bellek oluşturdu. Edebiyatımızın, Tanzimat´tan 1959´a kadar uzanan yüz yıllık serüvenini aktardığı Türk edebiyatında Hikaye ve Roman adlı üç ciltlik kapsamlı çalışması, alanında bir başucu kitabı niteliğinde. (Arka Kapak´tan)
16.2 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  10
Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 2
Şiirden romana, oyundan öyküye, denemeden inceleme / araştırmaya değin yazının pekçok alanında eserler vermiş olan Cevdet Kudret, Türk edebiyatı üzerine yaptığı özgün ve titiz çalışmalarıyla bir tür bellek oluşturdu. Edebiyatımızın, Tanzimat´tan 1959´a kadar uzanan yüz yıllık serüvenini aktardığı Türk edebiyatında Hikaye ve Roman adlı üç ciltlik kapsamlı çalışması, alanında bir başucu kitabı niteliğinde. (Arka Kapak´tan)
16.2 TL. 18 TL.
Tükendi
 %  10
Eski Türk Yazını
Metin İncelemeleriyle Sözlü Yazın Dönemi'nden Tanzimat Dönemi'ne Eski Türk Yazını kitabı, başlangıcından 1860'a değin Türk yazınını konu olarak almaktadır. Yazın tarihi bölümünde, genel olarak dönem özelliklerine, konu, dil, anlatım ve uygulayım yeniliklerine değinilmiş; çok sayıda metin örneği, içerik ve biçim bakımlarından incelenmiş; böylece okurun, doğrudan metinlerle karşılaşması sağlanmıştır. Bu niteliğiyle, kitabın, meraklılar için bir el kitabı olacağı kanısındayız. Eski Türk Yazını: Klasik yazı
9 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  10
Çağdaş Yunan Edebiyatı
Edebiyat, kuşkusuz ki toplumun tinsel birikiminin en özlü ifadesidir. Bu birikim soyut, mutlak bir fenomendeğil, toplumun gerek kendi iç diyaloglarıyla, gerekse diğer kültürlerle kurulan ilişkiler içinde tarih boyunca biçimlenen bir bilinç düzeyidir. Bu yüzden edebiyat, doğası gereği, bireyin, toplumun dünyayı nasıl "gördüğünü" en ince ayrıntısına kadar estetize edilmiş olarak anlatır. ... (Arka Kapak`tan)
13.5 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  10
Konumuz Edebiyat
Aslında konumuz "yaşam" Akbal´ın kalemiyle, yaşama bir edebiyat ustasının gözleriyle bakma fırsatını yakalıyoruz. Siyasetten edebiyata, yaşamın her alanında karşılaştığımız sıra dışı olgular karşısında, soğukkanlı ve yapıcı bir düşünme yönteminin edebi bir dille nasıl ustaca yoğrulduğunu görüyoruz Konumuz Edebiyat´ta...
18 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  10
İslami Türk Edebiyatı
Bu eserde önce Türklerin İslamiyeti kabulden önceki ürünlerinin kısa bir değerlendirilmesine yer verilmiş, sonra da sözlü ve yazılı mahsuller üzerinde durulmuştur. Edebi ürünlerin dağılım sahaları elimizde bulunan eserlerin miktarına ve vasıflarına göre şekillenmeye çalışılmıştır. Ürünlerin oluşma zemini, içinde vücud buldukları durum bazen siyasi bazen içtimai çerçeve göz önünde bulundurularak açıklığa kavuşturulmaya gayret edilmiştir. Edebiyat tarihleri farklı değerlendirilen eserler bizim için ele alınır
36 TL. 40 TL.
Tükendi
Toplam 598 kayıt bulunmuştur Gösterilen 580-600 / Aktif Sayfa : 30