Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 150 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Oyundan Okula; Çocukların İlişkisel ve Duygusal Dünyası
Çocukların İlişkisel ve Duygusal Dünyası okul öncesinden ortaokula değin ihmal edilen orta çocukluk dönemini inceleyen ve ebeveynlerin bu dönemdeki çocukların karşı karşıya kaldığı muazzam duygusal zorlukları anlamalarına yardım eden ilk kitaptır. Dr. Greenspan nükteli ve etkili anlatım tarzıyla anlattığı hikayelerinde çocuklar ailelerinin korumasından çıkarak oyun alanı politikalarının getirdiği sert rekabetlere ve daha sonra da bağımsız bir benlik imgesine doğru yol alırken bu yılların başlıca duygusal dö
52.2 TL. 58 TL.
 %  10
Türkiye'de ve Dünya'da Vatandaşlık Eğitimi
Vatandaşlık kavramı ilk ortaya çıktığı Antik Yunan'da oldukça sade ve anlaşılabilir bir anlama sahipti. Bu kavram, şehirde bir arada yaşayan, aynı şehri (kenti) paylaşanlar anlamına gelmekteydi. Fransız ihtilali'nden sonra ise vatandaşlık, bireyle devlet arasındaki yasal ilişkiyi tanımlamaktaydı. Ancak günümüzde önüne aldığı sıfata göre, çifte vatandaşlık, aktif vatandaşlık, dijital vatandaşlık, Avrupa vatandaşlığı, küresel vatandaşlık gibi, farklı anlamlar kazanmakta ve birden fazla vatandaş türü ortaya çı
28.8 TL. 32 TL.
Bu kitapta, yetişkinlik döneminde olan bireylerde affetmeyi geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve etkililiği tespit edilmiş olan psiko-eğitim programı bulunmaktadır. Psikolojik danışma sürecinde ruh sağlığı profesyonellerinin affetme üzerinde çalışabilmesi için affetmenin anlamını, önemini, affetmeyi etkileyen etmenleri ve affetme süreçlerini bilmesi gerekir. Bu kitapta yer alan psiko-eğitim programının, psikolojik danışma sürecinde affetme üzerinde nasıl çalışılabileceği konusunda ruh sağlığı profesyonelleri
18 TL.
Yazım Kılavuzu
18 TL.
Günümüzde öğrencilerden günlük yaşantıda ya da iş yaşamında karşılaştığı bir problemi ya da sorunu çözebilen bireyler olmalarını beklemekteyiz. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaşım benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Problem çözerek farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrenmeyi sağlayan Probleme Dayalı Öğrenme de bu yapılandırmacı yaklaşım modellerindendir.
20 TL.
 %  10
Rekreasyon ve Yerel Yönetimler
1980 yılında Burdur'da dünyaya gelen yazar, öğretmen çocuğu olması dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Denizli'nin farklı yerlerinde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimi için Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun yolunu tutmuş ve kariyerini şekillendirmeye başlamıştır. Üniversiteyi bitirmesinin ardından Pamukkale Üniversitesinde öğretim elemanı olarak işe başlamış bu sırada lisansüstü eğitimini Pamukkale Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. Rekreasyonu herkese
21.6 TL. 24 TL.
Bu kitapta eğitim sisteminin en önemli ortaklarından biri olan veli kavramına farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Velinin okuldan beklentilerinin neler olduğu, eğitim profesyonellerinin velilerle ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, velinin eğitim sistemine katılımının faydaları ve öğretmenlerin zor velilerle çalışırken nasıl hareket edeceği konuları ele alınmıştır. Böylece öğrencinin başarılı olmasında velinin önemi ortaya konarak öğretmenlere, okul yöneticilerine, akademisyenlere ve veliler
42 TL.
 %  10
Çocuklarla Yaşayarak Öğrenmek; Sadece Çocuk
Psikolojik danışman Umut Akyüz Çerezci, bu sefer bir değil birden çok çocukla olan deneyimlerini, 28 yıllık bilgi ve birikimini aktarmak için karşımıza çıkıyor. Kitap, doğa sevgisinden, çocuk sevgisinden ve öğrenmenin AN'larda tecrübe edilmesinden beslenerek ortaya çıktığını ilk satırlarından itibaren tüm samimiyetiyle bize hissettiriyor. Bu AN'ların muhteşem fotoğrafları ise kitapta dile gelenden çok daha fazlasını anlatıyor. Umut Akyüz Çerezci, çocuklar için/ile yaptığını en iyi anlatacak olanın aslında p
67.5 TL. 75 TL.
 %  10
İnsanca Değerler Eğitimi
Eğitim alan bir insanın hangi insani değerlere göre hayatını devam ettireceğini bilmesi onun en doğal hakkıdır. Hangi ülkü ve ideallere göre davranırsa çağdaş insanlık alemi ile bütünleşerek yaşayabilir? Örgün eğitim kurumlarının ilgilileri ve anne-babalar ahlak eğitimini yeniden hatırlamak ve ele almak zorundadır. Ahlaki olgunluk kazandırmayan bir eğitim eksik insan yetiştirir. Eğitimin sonal amacı çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış ve ahlaklı insanlar yetiştirmek olmalıdır. Elinizdeki bu kitap çocukları
24.3 TL. 27 TL.
 %  10
Üstün Zekalılarda Sosyal Bilgiler Öğretimi
Günümüzde sürdürülen araştırmalar göstermektedir ki, her toplumda zekânın dağılımı bir çan eğrisi şeklindedir. Çan eğrisinin bir ucundaki %10'luk dilimi de üstün zekâlılar oluşturmaktadır. Dünya popülasyonuna bakıldığında üstün zekâlı çocukların oranının % 2,5-3 oranında olduğu görülmektedir. Bu oran dünya ülkelerine göre değişmemektedir. Örneğin, Afrika'daki üstün zekâlı çocukların oranı ne ise Amerika'daki çocukların oranı da odur. Bu kitap özel eğitimde önemli bir yere sahip olan üstün zekâlı çocuklara a
24.3 TL. 27 TL.
 %  10
Psikolojik Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Kitabı
Psikolojik danışma sürecinde, danışmanların etkili birer yardım sunan bireyler olmaları için pek çok beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu becerilerden biri de müdahale becerileridir. Türkiye'de psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleği gelişimini sürdürmektedir. Bu süreçte çeviri kaynaklara sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Öte yandan, yerel ve kültürümüzden örneklerle yazılmış kitapların sayısı çok azdır. Bu noktada, bireysel psikolojik danışma sürecinde sık karşılaşılan psikolojik sorunlara yöne
41.4 TL. 46 TL.
 %  10
Öğretmeniiiiim!
 %  10
Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramsal Yöneliminizi Geliştirme
Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramsal Yöneliminizi Geliştirme kitabı psikolojik danışma, psikoloji ve diğer yardım mesleklerindeki öğrencilere klasik Kuramsal yöneliminiz nedir? sorusuna verecekleri cevabı açıkça ifade edebilmeleri için araç, strateji ve etkinlikler sunar. Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramsal temele dayalıdır. Bu kitap öğrencilere eğitim programlarında kuramsal yönelimlerini geliştirmeleri için bir anlayış kazandırırken aynı zamanda kullanabilecekleri araçlar sunmaktadır. Bu ye
26.1 TL. 29 TL.
 %  10
Kültürümüzden Okula Grup Rehberliği Etkinlikleri
Bu kitapta kültürümüzün bazı temel kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan grup rehberliği etkinlikleri yer almaktadır. Yararlanılan başlıca kaynaklar Kutadgu Bilig, Mesnevi, Dede Korkut hikayeleri, Makalat, Nutuk, Türk atasözleri ve Türk halk ozanlarının şiirleri olarak sıralanabilir. Kültüre duyarlı psikolojik danışma ve rehberlik anlayışını destekleyen bu kitaptaki etkinliklerin, kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi konusuna önem veren uygulayıcılar için yararlı bir kaynak olması beklenmektedir.
34.65 TL. 38.5 TL.
Çocuklara okumayı sevdirmede ve okuma kültürü kazandırmada erken çocukluk yılları kritik yaşlardır. Araştırmalar; bebeklikten itibaren kitap okunan ve kitaplarla olumlu iletişim içinde olan çocukların gelişim alanlarının (bilişsel, dil, sosyal gelişim) desteklendiğini ve ileride akademik başarılarının olumlu etkilendiğini göstermektedir. Çocukla kitap arasında iyi bir iletişim kurulabilmesi için ebeveynlere ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir. İlk olarak, çocukların bebeklikten itibaren kitaplarla f
20 TL.
Yaratılan ve yaşanılan kültürel alanın ifade aracı olan dil, aynı zamanda kâinatın algılanması, yorumlanması ve şekillenmesi anlamlarına da gelir. Hayatı anlamlandıran dil, yaşanılanlardan aldığı unsurları kurmaca bir dünyaya taşır. Bu kurmaca dünyada hayattan kopuk olmayan bir âlem yaratılır ve bu âlemi ifade eden eserler ortaya çıkar. Bunlar kimi zaman şiir, kimi zaman hikâye biçiminde görülür. Bu da dilin anlaşma vasıtası olmasının yanında eser yaratmada bir araç olduğu anlamlarını taşır. Milletlerin ses
44 TL.
 %  30
Kalite Güvence ve Standartlar
Dünyada 8 milyar, Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyor. Yani gezegendeki tüm insanların yüzde 1'i Anadolu'da hayat mücadelesi veriyor. Bu yüzde 1'lik kitlenin ekonomi pastasından aldığı pay ise 5 kat az olup % 0,2 düzeyindedir. Bu rakamı artırmak için kaliteli, uzun ömürlü, makul fiyatlı mallar üretmemiz şarttır. Bu kitapta kalite kavramı ile ilgili temel bilgiler aktarılmıştır.
23.52 TL. 33.6 TL.
 %  10
Nesneler ve Çalgılar; (Artık Araç Gereçlerden Çalgı Yapımı)
Kendi kullanımlarının dışında da kullanılabilecek artık araç-gereçlere, küçük biçimsel değişikliklerle ya da başka araç-gereçle yeni bir biçime dönüştürülerek çalgısal özellik kazandırılabilir. Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte de yapabilecekleri bu çalgılar, bir yandan çevremizde atıl durumda olan kimi nesneleri yeniden değerlendirmelerini sağlayacak; diğer yandan da çocukların kendi kullanacakları çalgı ya da ses özelliği belirgin nesneleri küme içinde birlikte yapmalarını sağlayacaktır. Özetle hem çe
18 TL. 20 TL.
 %  10
Atabetü'l Hakayık'ın Düz ve Ters Dizim Sözlüğü
XII. yüzyılın ilk yarısında Edip Ahmed Yükneki'nin yazdığı Atabetü'l-Hakayık, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış bir ahlak kitabıdır. Sözlükçülükte son yıllarda klasik sözlük hazırlama kurallarının dışına çıkılmış, çok farklı alanlarda ve şekillerde sözlükler hazırlanmıştır. Bunlar arasında sözcüğün son harfinden ilk harfine kadarki alfabetik sıralamayı esas alan ters dizim sözlükleri gelmektedir. Türkçe gibi sondan eklemeli bir dilin kök, gövde, taban ve ekler arası ilişkilerini Atabetü'l-Hakayık özelinde
13.5 TL. 15 TL.
 %  10
Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler
Son yıllarda yaşlı nüfusun artması ile birlikte gerontolojik ve geriatrik konular önem kazanmıştır. İnsan yaşamını sağlıklı bir biçimde uzatmak için yapılan araştırmaları destekleyen toplum, uzamış insan ömründen kaynaklanan sorumlulukları üstlenmek zorundadır. Yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının artması ile birlikte toplumların gündemine bilinenden farklı konular yerleşmiştir. Bu konular ekonomik ve kültürel ağırlıklı olup, özellikle de barınma, bedensel-ruhsal sağlık, boş zamanları değerlendirme gibi çok
36 TL. 40 TL.
Toplam 150 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1