Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bu kitap Hakimlik, Kaymakam Adaylığı ve diğer kurum sınavları için özel olarak hazırlanmış slaytların kitap haline getirilmesinden oluşmaktadır. İçi tamamen renkli olup öğrencilerin sınavda işine yarayacak temel bilgileri kısa ve öz olarak anlatmaya çalışmaktadır.
30 TL.
Hukuk davalarıyla ilgisi olmayan bir birey hayal edilemez. Bir şeyi kazanımdan, tarım, sanat ve ticaret gibi ekonominin herhangi bir alanıyla ilişkisinden, şahsi ve ailevi haklardan ve birtakım sözleşmelerden doğaldır ki birçok sorunlar çıkar. Bu sorunlar karşılıklı dava ve savunmaları teşkil ederek mahkemelere intikal ederler. Bu sorunların ne şekilde, hangi hükümlere göre çözülmesi gerektiğini yargıçların bilmesi gerektiği gibi, dava ve müdafaa edecek olan avukatın da aynı oranda bunlara vakıf olması gere
59 TL.
 %  30
Evlilik Birliğinde Yasak Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimii
Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesinin birinci fıkrasına göre 'Evlenmeyle eşlera rasında evlilik birliği kurulmuş olur'. Evlilik birliği çatısı altında hayatlarını birlikte devam ettiren eşler arasında, sürekli ve çok yönlü ilişkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Evlilik birliğinde beraber yaşayan eşler arasında, kişisel ilişkiler kadar mali ilişkilerde büyük bir öneme sahiptir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sistematik incelenmesinde kronolojik bir sıranın izlenmesi ve konunun bu açıdan ana başl
49 TL. 70 TL.
 %  10
Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Ortak Velayet
Ortak velayet; çocuk, anne ve baba üçlüsü var olduğu sürece var olan bir kavramdır. Bu bağlamda ortak velayet kavramı, hem evlilik birliği kurulmadan önce hem evlilik birliğinin askıya alındığı ayrılık halinde hem de evlilik birliği sona erdiğinde gündeme gelebilecektir. Ancak konumuz gereği çalışma boyunca esas incelenecek olan ortak velayet, boşanma sonrası ortak velayettir. Konumuzun belirlenmesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 20.02.2017, E. 2016/15771 K. 2017/1737 kararı ile ortak velayetin Türkiye'de
27 TL. 30 TL.
 %  10
Aile Hukuku
Elinizdeki Aile Hukuku Kitabı'nın 6. Basısı yapılmadan önce, gözden geçirilmiş , müftülere nikah me'muru yetkisi verilmesi gibi yenilikler değerlendirilmiş, dizgi yanlışları giderilmeye çalışılmıştır. Sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını ümid ve temenni ederiz.
27 TL. 30 TL.
Tükendi
Hukuk davalarıyla ilgisi olmayan bir birey hayal edilemez. Bir şeyi kazanımdan, tarım, sanat ve ticaret gibi ekonominin herhangi bir alanıyla ilişkisinden, şahsi ve ailevi haklardan ve birtakım sözleşmelerden doğaldır ki birçok sorunlar çıkar. Bu sorunlar karşılıklı dava ve savunmaları teşkil ederek mahkemelere intikal ederler. Bu sorunların ne şekilde, hangi hükümlere göre çözülmesi gerektiğini yargıçların bilmesi gerektiği gibi, dava ve müdafaa edecek olan avukatın da aynı oranda bunlara vakıf olması gere
49 TL.
Boşanma Davalarında İspat ve Deliller adlı bu çalışma, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında ve Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY'ın danışmanlığında yazılarak 05.06.2018 tarihinde, Prof. Dr. Cem BAYGIN, Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY ve Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI'dan oluşan jüri huzurunda savunularak oybirliği ile kabul edilen yüksek lisans tezinin, jüri üyelerinin önerileri ve eleştirileri doğrultusunda içerik ve başlıklandırma bak
58 TL.
 %  10
Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenleme altına alınan zina; özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma nedenidir. Eşler arasında evlilik birliğinin devamı süresince geçerli olan sadakat yükümlülüğünün en ağır biçimde ihlalini teşkil eden zina, tüm yönleriyle detaylıca ele alınmayı gerektiren öneme sahiptir. Ancak ne var ki bu konu yeterli yoğunlukta ele alınmış ve incelenmiş değildir. Bu eksikliği gidermeyi hedefleyen ve teori ile uygulamaya fayda sağlayacağını umduğumuz bu çalışmamız, z
37.5 TL. 41.67 TL.
Tükendi
Eserde; - Vesayet kurumunun hukuki niteliğinin, - Vesayet organlarının işlev ve sorumluluklarının, - Kimlerin vesayet altına alınacağının, - Toplum için tehlike teşkil eden ve korunması başka türlü sağlanamayan ergin bir kişinin, koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının, - Şikayet, itiraz veya davaların hukuki niteliklerinin, - Tazminat ve rücu davalarının, - Davaların zamanaşımlarının, - Vesayet makamının ihtiyati haciz yetkisinin, Usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar anlatılmakta, konulara ait; yük
55.5 TL.
 %  10
Herkes Biraz Hukukçudur Peki Neden Daha Fazlası Olmasın; Aile Hukuku
Değerli okuyucularım; Bir zamanlar bizi hukuk okumaya yönlendiren anne ve babalarımız haklıydı. Tıpkı söylendiği gibi hukuk, hayatın her alanında bizimle! Günlük koşuşturmaların tam ortasında... Her gün yanı başımızda Ve tıpkı büyüdükçe farkına vardığımız gibi; çevremizde gördüğümüz herkes biraz avukat, hakim ve savcı. Herkes biraz yargılayan, herkes biraz savunan, herkes biraz hüküm veren, herkes biraz fikir beyan eden... İşin özü, herkes biraz hukukçu Peki ya daha fazlası olmak isterlerse? Biz hukukçu
14.4 TL. 16 TL.
 %  10
Aile Hukuku
Elinizdeki Aile Hukuku Kitabı'nın 6. Basısı yapılmadan önce, gözden geçirilmiş , müftülere nikah me'muru yetkisi verilmesi gibi yenilikler değerlendirilmiş, dizgi yanlışları giderilmeye çalışılmıştır. Sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını ümid ve temenni ederiz.(SUNUŞTAN) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm AİLE HUKUKU §1. GİRİŞ I. Aile Kavramı II. Aile Hukuku Kavramı III. Türk Aile Hukuku'nun Gelişim Sürecine Kısa Bir Bakış IV. Aile Hukuku Kaynakçasına Genel Bakış V. Aile Hukuku'na Hakim Temel
28.8 TL. 32 TL.
 %  10
İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey
Birinci Bölüm: Araştırmanın Yöntemi İkinci Bölüm: Aile, Evlilik ve Devlet/Hukuk Üçüncü Bölüm: Bireyin Özerkliği, Evli Birey ve Evlilik İdeolojisi Dördüncü Bölüm: Evli Bireyin İlişkisel Özerkliğinin Olgusal Görünümleri
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
ÖNSÖZ Tez çalışmamda, danışmanlığımı kabul eden Doç. Dr. H. Murat Develioğlu'na, bana daima örnek olan ve kendimi geliştirmem için beni teşvik eden sevgili babam Av. M. Turan Özer'e, benim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve beni her konuda destekleyen sevgili annem Berrin Özer'e, sadece tezimi okuma ve düzeltme konusunda değil bana her zaman yardımcı olan sevgili kardeşim Av. Merve Özer'e, mesai arkadaşından ziyade dostum olan sevgili Ar. Gör. Seren Dikel'e, yüksek lisans eğitimim boyunca desteklerini
67.5 TL. 75 TL.
Tükendi
 %  10
Çocuk Hukuku
İÇİNDEKİLER Kısaltmalar XI Genel Kaynaklar XII BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR - BAŞLICA KAYNAKLAR - TARİHÇE § 1. Çocuk Hukukunun Konusu ve Özellikleri 1 Çocuk Hukuku Nedir? 1 Konunun Çekiciliği 2 Konunun Çektiriciliği 3 Etimolojik ve Sosyolojik Anlamda Çocuk 3 Çocuklar Niçin Korunmalıdırlar? 4 Korumaya Karşı Çıkanların Yanıltmacaları 5 Çocukları Korumanın ve Pusatlandırmanın Değişik Yolları 6 Çocuk Haklarının Anlamı ve Önemi 9 Korunacak Çocuğun Hu
85.5 TL. 95 TL.
Tükendi
Şiddet; yaygınlığı, tipleri, nedenleri ve sonuçlarıyla akademik olarak çok yönlü çalışılması gereken bir konudur. Özellikle bireysel şiddetin ve aile içinden başlayarak kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik yapılan her tür şiddetin analizinin yapılması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şiddetin; yaşanan olgu, buna maruz kalan mağdur ve şiddeti uygulayan saldırgan boyutunda ele alınması gerekmektedir. Şiddet eyleminin kendisi kadar, bu şiddet eylemi sonucunda ortaya çıkan yıkıcı etkiler de ço
74 TL.
 %  10
Aile Hukuku (2.Cilt)
*Nişanlanma *Evlenme *Eşlerin Kişisel İlişkileri ile İlgili Hükümler *Eşlerin Mali İlişkileri ile İlgili Hükümler *Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi *Evlenmenin Hükümsüzlüğü *Boşanma *Soybağının Kurulması *Soybağının Kaynakları *Soybağının Hükümleri *Nafaka Yükümlülüğü ve Ev Düzeni *Aile Malları *Vesayet Kavramı ve Türleri *Vesayet Organları *Vesayeti Gerektiren Haller *Vasinin Atanması *Kayyımlık *Yasal Danışmanlık *Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması *Vasinin Hakları ve Görev
32.91 TL. 36.57 TL.
Tükendi
Aile hayatına saygı ve aile hayatının korunması, insan hakları odaklı olarak ele alındığında, klasik/negatif hak ve sosyal hak boyutları olduğu görülür. Aile hayatına saygı hakkı denildiğinde, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde, aile hayat alanın özel hayatla birlikte anılması, çoğu zaman aile hayatının özel hayat alanı içinde telakki edilmesine neden olmaktadır. Oysa kesişen yönleri olsa da, aile hayat alanının özel hayattan farklı bir anlamı vardır. Bu çalışma ile bu iki alanın, yani özel hayat alanı i
138 TL.
? Mal Rejimleri Genel Hükümleri, Yasal Mal Rejimi, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Olağanüstü Mal Rejimi, Mal Rejimlerinin Tasfiyesi, Tasfiyede Yetkili Mahkeme ? Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallar, Kişisel Mallar, Bunlar Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf, Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye, Değer Artış Payı, Eklenecek Değerler, Kişisel Mal ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme, Artık Değer, Katılma Alacağının Hesabı, Katılma Alacağının Kanuna veya Sözleşmeye Göre Pay
225 TL.
Bazı Konular, Göründüğünden Çok Daha Kolay Öğrenilebilir!... Çok karmaşık konuları, kısa bir sürede öğrenmek bazen çok kolaydır. Yeter ki, konular yalın ve anlaşılır bir şekilde ve uygun bir yöntemle anlatılsın. Aile hukukunda Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi uygulaması en çok olan; ancak buna rağmen yeterince bilinmeyen ve yüzleşmekten kaçınılan bir konudur. Hatta kimi hukuk fakültelerinde öğrenciler kadar öğreticilerin dahi gözardı ettiği bir çalışma alanıdır. Bu sebeple ya
44.35 TL.
Tükendi
 %  10
Aile Hukuku
Kitap Hakkında; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımdır. Anayasa'nın aileyi Türk toplumunun temeli olarak saydığı gerçeği karşısında, getirilen bu yeni düzenin âzamî dikkatle ele alınması, incelenmesi şarttır. Aile Hukuku ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, getirilen yenilikler, özellikle de özgün bir kanun yaratmak iddiasıyla yapılmış bulunan değişiklikler, işin asıl ağırlık noktalarını te
180 TL. 200 TL.
Toplam 37 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1