Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 25 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Psikiyatrik Bozukluklardaki Anksiyetenin Kanıta Dayalı Bitkisel ve Nutrisyonel Tedavisi
Psikiyatride Kanıta Dayalı Bitkisel ve Nutrisyonel Anksiyete Tedavileri Gereksinimi Anksiyete İçin Bitkisel ve Nutrisyonel Tedavileri Destekleyen Klinik Kanıtlar Sedatif Etkileri Olan Bitkisel Anksiyolitikler Adaptojenler Bilişsel Anksiyolitikler Anksiyete Tedavisinde Nutrisyona Dayalı Nutrasötikler Komorbid Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukluklarına Yönelik Tedaviler Daha Fazla Çalışmaya İhtiyaç Olan Geleneksel Tedaviler Ayahuskanın Terapötik Potansiyeli Potansiyel Bitkisel Anksiyolitikler
67.5 TL. 75 TL.
On Üç Birbirinden Seçkin Terapist Utanç Fenomenine Işık Tutuyorlar... Bu kitapta, on üç kişiden oluşan bir uzman terapist grubunun, utancın benlik gelişimi üzerindeki derin etkisini araştırdığı bu derlemede, oluşturulan on dört bölüm en güncel kuramlar ve gerçekleştirilen terapi uygulamaları ışığında utanç fenomenini anlamaya dair bir bütünsel bir bağlam sunmaktadırlar. Ayrıca bu kitap birbirinden farklı klinik terapi yaşantıları sunarak, din, kültür, ırk, cinsel tercih, yaş ve sosyo-ekonomik açılardan fark
40 TL.
 %  10
Sağlık Psikolojisi
Sağlık Psikolojisi kitabı; sağlık psikolojisi alanında güncel araştırma, kuram ve uygulamaları kapsamakta ve dünyanın pek çok ülkesinde ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Beşinci basımının yapılmış olması da oldukça sık kullanılan bir kitap olduğunun göstergesidir. Bu kitap, beş kısım (sağlık psikolojisinin kapsamı, sağlık inançları, davranışlar ve davranış değiştirme, hasta olmak, hastalık yaşantısı ile eleştirel sağlık psikolojisi) ve 19 bölümden oluşmakta ve bir sağlık psikolojisi dersinde mutlaka üzer
72 TL. 80 TL.
 %  10
Şizofreninin Bilişsel Tedavisi; Kanıta Dayalı Tedavi Rehberi
Bu kitap, şizofrenide bilişsel terapinin etkisi üzerindeki araştırmalar ve yazarların alandaki uzun yıllara dayanan tecrübesine dayanan bir formülasyon üzerinde tutarlı bir yaklaşım sağlıyor. Ayrıntılı, adım adım detaylandırılmış etkili tekniklerle sanrılı inançlar, sesler, görüntüler, düşünce bozuklukları ve negatif semptomlar çalışılıyor. Nüks riskini azaltmak ve hasta motivasyonunu arttırmak için kullanılan bilişsel terapi teknikleri diğer tedavi yöntemleri ile uyumlu olarak veriliyor. Kitap, şizofreni
37.8 TL. 42 TL.
'Her şey beyinden sadece beyinden kaynaklanır; zevklerimiz beyinden doğar, neşelerimiz, acılarımız, kederlerimiz de. Aynı organ bizi çılgın ya da deli yapar, aynı organ dehşet ya da korku verir,..... uykusuzluk ve nedensiz anksiyete...' Hippocrates, M.Ö. 460-377 Bu kitap psikoloji öğrencilerine, psikolojiye ilgi duyanlara, hasta ve ailelerine bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hekim görüşmesi yerine geçmez, ruhsal bozuklukların tedavisi için hekiminizle düzenli aralıkla görüşmeniz gerekmektedir.
22.22 TL.
Tükendi
 %  10
Stahl'ın Reçete Kılavuzu; Temel Psikofarmakoloji
Psikotrop ilaçların kapsamının genişlemesi ve mevcut ilaçların farklı kullanımları ile birlikte psikofarmakolojide zorunlu bir ilaç rehberi haline gelen bu son baskıyı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni baskı, piyasaya henüz sürülen altı önemli yeni bileşik ile kanıtlanmış ve faydalı uygulamaları için birkaç eski ilaç da dâhil olmak üzere 16 yeni ilaç içermektedir. Bunun yanında, mevcut ilaçlar için önemli birçok yeni endikasyon da tüm içerik ve koleksiyon profillerine güncelleme olarak eklenmiştir.
478.8 TL. 532 TL.
 %  10
Kayıp Ülkeler; Şizofreni Bipolar Affektif Bozukluk
Yrd.Doç.Dr.Psikolog Elif Güneri Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (Fakülte Üçüncüsü) Yüksek Lisans ve Doktora : Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Enstitü Birincisi) İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Doktora Programı Elif Güneri, Psikoloji bölüümünü bitirdikten sonra uzun yıllar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik psikolog olarak görev yapmış, ardından Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi o
42.3 TL. 47 TL.
1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Adli Tıp Doçenti oldu. 1987 yılında Psikiyatri Doçenti oldu. 1989 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı. Hâlen aynı hastahanede klinik şefi olarak görev yapmaktadır. Yazarın diğer kitapları: Adlî Tıp (iki baskı yapmıştır), Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Teşhis-Tedavi-Tedbir, 500 Soruda Uyuşturucu Madde Bağımlılığı.
35 TL.
 %  10
Madde Bağımlılığı; Tüm Boyutlarıyla Bağımlılık ve Bağımlık Yapan Maddeler
Madde Bağımlılığı-Tüm Boyutlarıyla Bağımlılık ve Bağımlık Yapan Maddeler
118.33 TL. 131.48 TL.
Tükendi
 %  10
Psikiyatri Görüşme ve Muayene Kılavuzu
* Ruhsal Belirtiler, Bulgular ve Tanımları * Ruhsal Görüşme, Öykü Alma ve Ruhsal Muayene * Ruhsal Muayene Çizelgeleri * Temel Klinik Ölçekler ve Belirti Tarama Dökümleri Psikiyatride Öykü almaya ve ruhsal muayene yapmaya bir standart getirmesini umduğum bu kitabımın okuyucularına yararlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
67.5 TL. 75 TL.
Adli Psikiyatri, adli tıbbın alt dalıdır. Akıl hastalığı, zekâ geriliği veya geçici olarak alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olanlar, çocuklar, sağır ve dilsizler, alkol ve narkotik maddeleri kullananların kanuni ehliyetleri ve ceza sorumlulukları adli psikiyatrinin meşgul olduğu konulardır. Bu kitabın, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün dördüncü yılında, Türk Ceza Kanunu'nun kabulünün yaklaşık onsekizinci ayında yazılması da, ayrı bir özelliğini oluşturmaktadır. Bize göre temel özelliği ise, hem psikiyatri
37 TL.
 %  10
Klinik Psikiyatri (Ciltli); DSM-5 Tanı Odaklı
Bu kitap; Psikiyatri terimlerin açıklandığı, tanı ölçütlerine göre tanı konmasına yardımcı olacak, uygun klinik ölçeklerin kullanılmasına aracılık eden, kanıta dayalı bilişsel davranışçı psikoterapi tedavi kılavuzlarını kapsayan, insan becerilerinin geliştirilmesi için yol gösteren, psikofarmakoloji ilkelerini ve araştırma yöntembiliminin bir özetini aktaran bir kitap. DSM-5 ile birlikte birtakım ruhsal bozuklukların tanı ölçütlerinde değişiklikler oldu. Bu baskıda, tam olarak DSM-5 tanı dizgisine uydum
175.5 TL. 195 TL.
Tükendi
 %  10
HOPE - Hastane Odaklı Psikiyatri El Kitabı
Bu kitapta; Psikiyatride tanı ölçütleri (DSM-5 yönelimli) ve ruhsal muayene ilkeleri, laboratuvar (biyokimya) değerleri ve bunların psikiyatri açısından önemi, hastalıklara özgü laboratuvar bulguları, sıklıkla eştanı alan iç hastalıkları ve nöroloji hastalıkları, ilaç tedavisi algoritmaları, psikiyatride ilaç kullanma ilkeleri, psikiyatride kullanılan ilaçlar için doz ayarlama ilkeleri, yan etki izlemi ve tedavi yaklaşımları, olası ilaç etkileşmeleri, psikiyatride kullanılan ilaçlar için laboratuvar ölçümle
72 TL. 80 TL.
 %  10
DSM-5 Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (Ciltli)
DSM-5 in başlıca amacı, eğitimli klinisyenlere, hastalarının ruhsal bozukluklarının tansısında, olgu kavramsallaştırılması değerlendirmesi sırasında yardımcı olarak, her bireye özgü bir tedavi planı oluşturulmasını sağlamaktır. Ruhsal bozukluk, ruhsal işlevselliğin altında yatan ruhsal, biyolojiyle ilgili ya da gelişimsel süreçlerde işlevsellikte bir bozulma olduğunu gösteren, kişinin biliş, duygu düzenlemesi ve davranışlarında klinik açıdan belirgin bir bozukluk olmasıyla belirli bir sendromdur.
166.67 TL. 185.19 TL.
Tükendi
 %  10
Ruh Hekiminin Klinik Eğitiminde Hasta-Hekim İlişkisi; Öyküleme - Ruhsal Muayene - Motivasyonel Görüşme
Klinik tıp uygulamaları açısından hekim adayının en çok zorlandığı alan ruh sağlığı ve hastalıkları alanıdır. Hekim adayı, klinik eğitimine başlamadan önce insan tıbbı genelinde pek çok alana dair yaygınlığına ve derinliğine yüklü bilgiler edinir. Aslolan insan bedeni ve işlevleridir. Sağlıklı halin hastalıklı hal ile kıyaslanabilmesi uygulamanın ön adımıdır. Sonrasında hekim adayından varsayımsal ve çıkarımsal düşünebilmesi istenir. Hasta ile karşılaşma öncesindeki bu hazırlık evrensel nitelikli tıp eğit
24.3 TL. 27 TL.
Tükendi
 %  10
Can Öyküleri - Psikiyatrist Yorumuyla
Can Öyküleri kitabını diğer öykü kitaplardan ayıran en önemli özellik, belli bir hastalık kümesini içermesidir. Sadece psikolojik ve psikiyatrik hikâyelerden oluşan bu kitabın, psikiyatri ve psikoloji eğitimine farklı bir boyut kazındırması hedeflenmiştir. Kitabı, diğer öykü kitaplardan ayıran diğer bir özelliği de her öykünün altında metinde işlenen hastalık hakkında geniş değerlendirmelerin ve tedavisi hakkında bir bölümün olmasıdır. Bu bölüm sayesinde, öykülerden işlenen hastalıkların tıbbi bir zemine
27 TL. 30 TL.
 %  10
Uyartılmış Potansiyeller
Toplam 25 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1