Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Yönetimde İnsan Kurumları - Anektodlarla
Bu kitapta yönetim bilimine katkıda bulunmuş 66 tane seçkin kuramın genel bir çercevesi ortaya koyulmuştur. Böylece okuyucu, bu kuramların temel mahiyetlerini giriş seviyesinde tanıyabilecek ve anlayabilecektir. Bu yüzden her bir kuramın birinci elden kaynağına veya kaynaklarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Kuramlardaki anekdotların özellikle bu kaynaklara ait olmasına dikkat edilmiştir. Anektodların seçiminde kuramları daha iyi anlamamızı sağlayacak okuma parçaları tercih edilmiştir. Ayrıca kuramların çıkış n
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış
Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış kitabı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri ve İşletme Programlarına sahip Yüksek Okullarda okutulan ve değişik isimlerle anılabilen Davranış Bilimleri, Davranış Bilimlerine Giriş, İşletmelerde Davranış, Örgütlerde Davranış gibi derslerde öğrencilerin bu alandaki Türkçe kaynak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap içinde aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır: -Davranış bilimlerine giriş, -Davranış
31.5 TL. 35 TL.
Tükendi
Çalışma hayatında yaşanan değişim ve bununla birlikte çalışma hayatında kullanılmaya başlayan psikolojik sermaye, örgüt bazında uygulanması gereken yöntemlere gereksinim duymaktadır. Bireylerin bu gereksinimlerinin giderilmesi durumunda çalışma hayatlarında ve mesleklerinde nasıl daha normal, daha mutlu, daha başarılı ve daha umutlu olabileceklerini belirlemeleri de kolay olmaktadır. Çalışma ve mesleki hayatlarında mutlu ve iyimser olan bireylerin mesleki bağlılıklarının güçlü olacağı muhtemeldir. Mesleki y
24 TL.
Tükendi
 %  10
Mobbing; İşyerinde Yıldırma
Derya Deniz, Mobbing / İşten Yıldırma olgusunu bilimsel yaklaşımdan taviz vermeden herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir konseptte işlemiş olması her şeyden önce potansiyel mağdur adayları için bulunmaz bir fırsattır. Kitaba girişte konunun merkezinde yer alan şiddetin doğuş kaynakları ile ilgili kuramların tarihçesi ile başlanmış oluşu öncelikle metodoloji açısından da çok yerinde bir seçim olmuştur. Mağdurun muayenesi, sorunun tespiti, tanımlanması, raporlanması, tedavi sürecine geçişin bir bütün olarak
12.6 TL. 14 TL.
Tükendi
 %  10
Örgütsel Davranış; İnsanın Üretim Gücü
Bu kitap, yazarın birbirini tamamlayan iki kitabının ikincisidir. Birinci kitap, Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış adını taşımakta ve işgörenlerin insanca yönetimi için gereken ilke ve yöntemleri sunmaktadır. Bu kitap ise, insanların çalışmak için bir örgüte girdikten sonra nasıl davrandıklarını tanıtmayı ve üretim davranışlarını verimli kılmak için gerekli ve ilke ve kuralları sunmayı amaçlamaktadır. Giriş Bölümünde Örgütsel Davranış Bilimi tanıtılmaktadır. Birinci Kesim'de ürün üreten insanı
36 TL. 40 TL.
 %  30
Çok Kriterli Karar Modelleri İle| Personel Performansının Analizi
Kurumların amaçlarına uygun olarak işlerini etkin biçimde yürütmesi ve doğru kararlar almasında, bilgi iletişim Teknolojisindeki gelişmeleri takip etmelerinin önemi büyüktür. Kamu kurumlarında verilen hizmetlerde insan odaklı bir süreç ve ait süreçler vardır. İşlerin aksamadan ve hızlı yürütülmesi için norm kadro sürecinin kurumsal kaynak planlaması çerçevesinde ele alınması ve otomasyona aktarılması kurum etkinliğini artırmaktadır. Kamu kurumlarında amaca uygun olarak yapılan işlerin analiz edilerek nitel
4.86 TL. 6.94 TL.
Tükendi
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1