Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Birleşik Devletler Anayasası
Ülke Anayasaları Çevirileri serisinin ilk kitabı olan bu çalışmada, Birleşik Devletler Anayasası'na Giriş, Konfederasyon ve Ebedi Birlik Anayasası, Birleşik Devletler Anayasası, Birleşik Devletler Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler, Birleşik Devletler Anayasa Metinlerinin İngilizce Asılları, The Declaration of Independence, The Articles of Confederation And Perpetual Union, The Constitution of The United States, Bill of Rights And Later Amendments konuları ele alınmıştır.
51.3 TL. 57 TL.
 %  10
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası Ülke Anayasa Çevirileri (Seri 5)
Halil ÇEÇEN Ülke Anayasaları Çevirileri Serisi'nin beşinci kitabı olan bu çalışmada, güncel ve yürürlükte olan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nın Türkçe tercümesi gerçekleştirilmiştir. İşbu çalışmanın gerçekleştirilmesinde faydalanılan ve Vietnam Law and Legal Forum'un internet sayfasında yayınlanmış ve Vietnam Ulusal Meclis Hukuk Birimi Ofisi tarafından düzeltmelerinde yardımcı olunan resmi İngilizce metin ile yine Vietnam Ekonomi ve Endüstriyel Teknoloji Üniversitesi Eğitim Bölümü (Trường Đại
50.4 TL. 56 TL.
 %  10
Japonya Anayasası - Ülke Anayasaları Çevirileri Seri 3
Av. Halil ÇEÇEN Ülke Anayasaları Çevirileri Serisi'nin üçüncü kitabı olan bu çalışmada, güncel ve yürürlükte olan Japonya Anayasası'nın Türkçe tercümesi gerçekleştirilmiştir. Böylece Japonya'nın anayasal düzeni incelenmiş ve tüm anayasa metnine yer verilmiştir. Ancak yürürlükte olan Japonya Anayasası'nın ruhunun anlaşılması açısından ilk olarak Japon anayasal düzeninin tarihsel gelişimi ile ilgili bir metnin Türkçe tercümesi yapılmış, Japon idaresinin geleneksel kökleri araştırılmıştır. Akabinde On Yedi
49.5 TL. 55 TL.
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış Temel Hukuk Dizisi kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin Anayasa Hukuku ismiyle yayınlanan bu kitabında, Anayasa Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları ile 2017
34 TL.
Tükendi
Kitapta, hukuk fakülteleri programlarında yer verilen anayasa hukuku derslerinin önemli bir kısmını oluşturan Türk Anayasa Hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Konular açıklanırken örneklere, mahkeme kararlarına, doktrindeki görüşlere de yer verilmiş ve tartışmalı sorunlar hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. Bilindiği üzere Anayasada 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen çok önemli ve kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Anayasa değişiklikleri, esas itibariyle mevcut parlame
60 TL.
 %  10
Manevi Zararı Tazmin Yolları
54.17 TL. 60.19 TL.
Tükendi
Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halkoylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önceki halini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Kitabın; sol sayfalarında değişiklik sonrası oluşan Yeni Metin, sağ sayfalarında ise değişiklik öncesi Eski Metin yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir konu da 'yürürlük konusu'dur. 6771 sayılı Kanunun yürürlüğü düzenleyen 18'inci maddesinde; 1) Birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurb
15 TL.
Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi isimli bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı bünyesinde Arabuluculuk Anlaşmalarında İcra Edilebilirlik Şerhi ismiyle yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan tez 26.12.2018 tarihinde, Yard. Doç. Dr. Şükran Akgün, Yard. Doç. Dr. Mustafa Okur ve Yard. Doç. Doç. Gökhan Şahan'dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.
78 TL.
 %  10
T.C. Anayasası TCK - CMK - CGTİK - PVSK ve İlgili Mevzuat; Cep Kanunları Serisi 08 / Eylül 2017
*Türk Ceza Kanunu *TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekil Hakkında Kanun *Kabahatler Kanunu *Ceza Muhakemesi Kanunu *CMK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun *Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu *Terörle Mücadele Kanunu *Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun *Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunu *Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu *Yakalama, Gözaltına alma ve İfade Alma Yönetmeliği *Adli ve Önlem
20.25 TL. 22.5 TL.
Tükendi
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucunda kabul edilen yeni Anayasa değişikliklerinin işlenmiş halini ve de Anayasa değişikliklerinin yürürlük tarihlerine ilişkin çizelgeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Konu Başlıkları - Anayasa (2709) - Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (3376) - Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun (4709) - Anayasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5678) - 5678 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5697
3 TL.
 %  10
Türkiye'nin Anayasal Yapısı
Bir devletin anayasal yapısı denildiğinde, o devletin temel nitelikleri, seçim sistemi, parti sistemi, yasama, yürütme ve yargı organlarının oluşumu ve işleyişi, bunların birbiriyle olan ilişkileri, vatandaşların temel hak ve hürriyetleri akla gelmektedir. Bu konularla ilgili bilgilere ulaşabileceğimiz birincil kaynak ise o devletin anayasasıdır. Günümüzde Türkiye 1982 Anayasası'na göre yönetilmektedir ve bu anayasa Türkiye'nin 1921, 1924 ve 1961 anayasalarından sonra dördüncü anayasasıdır. Kabul edilişinde
27 TL. 30 TL.
Hukuka saygının güvence altına alınmadığı ve erkler ayrımının tanımlanmadığı bir toplumun anayasası yoktur. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi (26 Ağustos 1789) Siyasi partilerin uzlaşma sağlanamayan somut noktalardaki duruşlarını ifade eden kırmızı çizgiler aşılamadı. Bu dönem için yeni anayasa çalışmaları durdu. Yeni Anayasa süreci bir sürprizle mi sonuçlandı? Türkiye'nin yeni anayasa arayışlarını tıkayan tartışmalı konular nelerdir? Kitap, bu tür noktaların sergilenmesine ışık tutmaya çalışmaktadır.
30 TL.
 %  10
Anayasa-TCK-CMK-CGTİK İle İlgili Temel Ceza Yasaları
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun CMK/CMUK Karşılaştırma Tablosu CMUK/CMK Karşılaştırma Tablosu 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ( Yürürlükteki Hükümler) 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve U
35.83 TL. 39.81 TL.
Tükendi
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1