Anasayfa Arama Sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Karmaşıklık Ekonomisi;Post Newtonyan Paradigma
Günümüzde kaostan düzene geçişin belirimi olarak giderek bir dal olarak yerleşmekte olan karmaşıklık biliminin iktisada uygulanışını bütünsel bir yaklaşımla ele alan bu kitap akademik dünyadan, bilim meraklısı her kuşak okuyucuya kadar hitap edecek bir içerik sunmaktadır. Ülkemiz yayın dünyasında belirgin bir boşluk olan fizik temelli gerçeklikten hareket ederek sosyo-ekonomik alanın konularını karmaşıklık bağlamında irdeleyip piyasa sorunlarına çözüm önerileri sunan yerli yazarlı telif yapıtlarında önemli
62.1 TL. 69 TL.
 %  10
İş Hayatımız
Merhaba, güzel insanlar, bana değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Benim adım Ömer KIRLI. Küçüklüğümden bu yana iki hayalim var. Birincisi küçük bir kitabevi sahibi olmak. İkincisi iyi ve ölümsüz bir yazar olmak. Ölümsüzlükten kastım şu; fikirlerim var, bu husus her daim savunduğum bir noktadır. Fikirler ölümsüzdür, fikirlerini hayata aktarabilmiş insanlar ölümsüzdür.
25.2 TL. 28 TL.
Çernişevski, politik ekonominin konusunun, Adam Smith ve yandaşlarının iddia ettikleri gibi zenginlik değil, insanın ya­şamsal gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanması oldu­ğunu belirtir: İnsanın maddi refahı emekle üretilen nesnelere ve koşullara bağlı olduğuna göre, politik ekonomi bu maddi refahın bilimidir. Onun emekçiler teorisi genel olarak burjuva politik eko­nomisinin ve serfliğin eleştirisini, kapitalizmin analizini ve geleceğin sosyalist toplumunun ekonomik temellerinin araş­tırılmasını iç
20 TL.
 %  10
Ruh Sağlığı Çalışanlarında Duygusal Emek, Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sermaye
Türkiye'de ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de topluma ve bireylere uzmanlıkları doğrultusunda özveriyle destek olmaya devam etmektedirler. Ruh sağlığı uzmanları, toplumsal travmalarda ve bireylerin kişisel psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda emeklerini ortaya koyarak insanların psikolojik refah düzeylerini artırmaya çalışmaktadırlar. Ruh sağlığı çalışanları başka insanlara destek olmaya çabalarken acaba kendilerinin psikolojik iyi oluşları ne seviyededir? Mesleki gör
36 TL. 40 TL.
Arkadaşlarım bilirler, birçok 'Murat' vardır muhatap oldukları; eş, baba, dayı, delikanlı, idareci/amir, sanayici, Türk vb. gibi... Hatta bunların dahi değişik tipleri vardır; cesur, atak, yerine göre vurdumduymaz, yerine göre sarkastik özellikleri olan... Sanki siz öyle değil misiniz? Bu kitapta Ülker'i Yıldız Holding çatısı altında, babası Sabri Ülker'in açtığı yoldan ilerleyerek ve onun ilkelerine sadık kalarak, 4 kıtada 4 milyardan fazla tüketici nüfusunun yaşadığı alanda faaliyet gösteren ve 65 bi
79 TL.
 %  10
Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi (Birinci Cilt)
Türkiye de son 10 yılda sağlık turizmi olarak büyük gelişme göstermiştir. Özelikle; ileri teknoloji, kaliteli sağlık hizmeti, ekonomik fiyatlar ve turizmin gelişmiş olması gibi nedenlerle sağlık turizminde diğer ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Sağlık turizminin gelişmesi Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Özellikle ödemeler bilançosuna, istihdama, katma değere, bölgesel kalkınmaya ve diğer sektörlere olan katkısı, kalma süresinin uzun olması, turizm sektörünü mevsimsel ö
27 TL. 30 TL.
 %  30
Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi - 1;Kuram ve Sorunlar
Yazarlar: Görkem Altınörs, Akif Avcı, Cenk Aygül, Andreas Bieler, Gökhan Demir, Evren Denktaş, Gülten Dursun, Yelda Erçandırlı, Lorenzo Fusaro, Heesang Jeon, Funda Hülagü, Özlem Kaygusuz, Tacettin Gökhan Özçelik, Hugo Radice, Faruk Yalvaç Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin bir alt kolu olarak 1970'li yıllarda gelişmiştir. UPE Uluslararası ilişkilerin siyasal sorunlarına odaklanan Uİ disiplinine ekonomik bir boyut katmayı hedeflemiştir Ancak bunu yaparken anaak
42 TL. 60 TL.
 %  10
Şura ve Şura Yönetimi
Saltanat veya demokrasi vesayetini aşmaya çalışan bu çalışma, mehcur bırakılan Kitab bütünlüğünün yeniden hayatlaştırılması ve ümmetin uygulamadaki yitiği olan 'şûrâ bilinci'nin yeniden ihyası amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın Birinci Kısmı'nda 'şûrâ'nın alanı ve sabite boyutu; teşviki ve bağlayıcılığı konusu; yüklediği sorumluluklar üzerinde durulmuştur. İkinci Kısım'da türevleriyle beraber 'şûrâ' ve 'ulu'l-emr' meselesi; ayrıca tarihî süreç içindeki şûrâ uygulamaları vahyi bildirimler çerçevesinde ele a
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Ruhsal Liderlik
Yaklaşık olarak 1960'lardan itibaren Dünya'da, 2000'lerin başından itibaren de Türkiye'de ilgi odağı olan bir kavram Ruhsal Liderlik. İçeriği itibarı ile birçok liderlik türüne benzetilen ama din ile ilişkili görüldüğü için belki de son zamanların en çok ilgi duyulan liderlik başlıklarından biri. Ruh kelimesinin İslam düşünürleri tarafından zikredildiği (Örneğin Farabi, İbn Sina ve Gazali) gerekçesi ile (Ardıç, 2013) biraz da örnekler itibarı ile Budist lideri Dalai Lama ile başlayan ve İslam mutasavvıfları
36 TL. 40 TL.
 %  10
Küresel Markalarda Marka Rezonansından Marka Aşkına
* Marka Kavramı Marka Denkliği Modelleri ve Marka Aşkı Kavramı * Araştırma Kapsamında Literatürde Yer Alan Çalışmalar * Küresel Markalarda Marka Rezonansından Marka Aşkına: Bir Farklılık Araştırması
34.2 TL. 38 TL.
 %  10
Organizasyon Nasıl Yönetili?;İş'te Yönetim
Olumlu bir kurumsal imaj oluşturma kaygısı sebebiyle, her ne kadar organizasyonun içerisinde, çevrimiçi platformlarında veya tanıtıcı faaliyetlerinde misyon, vizyon veya çeşitli politikalar gibi bilgilendirmeler iç ve dış paydaşların görebileceği şekilde yansıtılsa da aslında bu kavramlar görünenden çok daha ötesini temsil eder. Bu durum ise genellikle bir yanıltmacadan başka bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü bu kavramlar çoğu zaman organizasyonel seviyede içselleştirme düzeyine gelememektedir. Tam da bu
26.1 TL. 29 TL.
 %  10
Türkiye`de Elektrik Ucuz
Türkiye`deki işletmelerde elektrik verimli kullanılmıyor. Yaptığımız ölçümlerde işletme kayıpları %15-%32 değişmektedir. Verimsiz kullanılan elektrik pahalıdır. 14 yıllık çalışma sonrası işletme kayıplarından dolayı altı Atatürk Barajı işletme kayıpları için atıl olarak çalışmaktadır. Bu sayı daha da büyük olabilir. Atıl olan kayıp gücün parasını işletmeler ödemektedir. İşletmelere önerim elektrik verimlilik ölçümünü yaptırmasıdır.
27 TL. 30 TL.
 %  10
Tüketici Etnosentrizmi ve Kültür;Alışveriş Merkezi Müşterileri İçin Bir Uygulama
Uluslararasılaşma, küreselleşme, bilgi teknolojileri kullanımının hızlı yayılımı... Bu kavramlar, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ürünün yine dünyanın başka bir yerindeki tüketiciye kolaylıkla ve süratle ulaşabilmesini sağlar. Tam da bu noktada ürünün üretildiği ve tüketildiği coğrafyanın kültürel özellikleri ile bu özelliklerin pazara giriş ve pazarda tutunma süreçlerine etkisi dikkat çeker. Kültürel özellik ve farklılıklar her ne kadar birer zenginlik olsa da çeşitli güçlükleri de beraberi
26.1 TL. 29 TL.
Uçan böceklerle beslenen bitkiler, avlarını tuzağa düşürebilmek için karşı koyulmaz bir koku ve tat özelliğine sahiptir. Ponzi şemasında bu koku ve tadın karşılığı yüksek getiri ve sıfır risktir. Getiri oranlarının piyasa oranlarından daha yüksek olması yatırımcıların kazanma iştahını kabartmaktadır. Yatırımcılar hem risk almayacak hem de yüksek getiri elde edecek, buna ek olarak sistemden istedikleri zaman hiçbir kayba uğramaksızın çıkabileceklerini düşüneceklerdir. Yatırımcılar için bundan iyisi Şam'da ka
20 TL.
İTİBAR, kurum hakkında paydaşlarının sahip oldukları düşünceler toplamıdır. Kurumlara ekonomik rekabet avantajı sağlar ve taklit edilemeyen kurumsal karakteristik özellikler bütünüdür. Kurumlar için hayati önemi olan stratejik bir değerdir. İtibar yönetimi temel ilkesi güçlü bir itibarın oluşturulması ve sürdürülmesi olan yeni gelişen bir disiplin alanıdır. İtibarın yönetilmesinde en önemli unsur kurum paydaşlarıdır. Paydaş, kurumu etkileyen veya kurumdan etkilenen tüm grupları ya da bireyleri i
60 TL.
Dünya'da meydana gelen kurumsal skandallar ve şirket iflasları, özellikle 2000'li yıllardan itibaren kurumsal yönetimin öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu duruma paralel bir şekilde işletmelerin ilgili kurumlar tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeylerinin yetkilendirilmiş bağımsız değerlendirme kuruluşlarınca değerlendirilmesi ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kurumsal yönetimin tanımına, temel ilkelerine ve sistemlerine yer verilmektedir. İkinci bölümde u
30 TL.
Multinominal Logit Model Analiziyle Konutlarda Isınma Sistemi Seçimi Osmaniye İli Hanehalkı Uygulaması
21 TL.
 %  10
Cesaret Ekonomisi;Girişimcinin Yol Haritası Kendi Çizdiği Yolda Yürüyen Girişimciler İçin
Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir Marcus Tullius Cicero Girişimcilik vizyon, tutku, cesaret, inanç, çalışkanlık, pes etmeme, adanmışlık, hedefe odaklanma, sevgi, saygı ister. İşte tam da bu kodlar Özgür Zan'ın kimyası ,DNA'sı. Her Türk gencinin bu konseptle Türkiye'yi uçuracağına inanıyorum. Dr. Cem Kınay Elinizde tutma ayrıcalığını taşıdığınız bu kitap, girişimcilik öyküsünü en başından izleme şansına sahip olduğum Özgür Zan'ın bu uzun ve meşakkatli
36.9 TL. 41 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1